00:20
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۵۱۶.۹
   -۷۱.۸۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۴۱۳،۶۱۸ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۷/۰۳    ۱۲:۳۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

hadi4444

هادی شمسه عضو از ۱۳۹۳/۰۴/۲۶

  هادی شمسه(@hadi4444)
  ت
  هادی شمسه(@hadi4444)
  خمهر
  هادی شمسه(@hadi4444)
  للللررززببببب
  هادی شمسه(@hadi4444)
  H
  هادی شمسه(@hadi4444)
  #سبد شبندر (10.38%) خمحرکه (52.75%) کرماشا (22.21%) ذوب (13.04%) وتجارت (1.62%)
  هادی شمسه(@hadi4444)
  #سبد شبندر (10.38%) خمحرکه (52.75%) کرماشا (22.21%) ذوب (13.04%) وتجارت (1.62%)
  هادی شمسه(@hadi4444)
  #سبد شبندر (100%)
  شبندر هادی
  هادی شمسه(@hadi4444)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وتجارت8969303.79 %20.61 %
  دفارا77967550-3.16 %19.01 %
  حکشتی54935385-1.97 %19.51 %
  دزهراوی57006593534.12 %20.45 %
  وگردش150215211.26 %20.41 %

  #سبد
  هادی شمسه(@hadi4444)
  #سبد وتجارت (20.61%) دفارا (19.01%) حکشتی (19.51%) دزهراوی (20.45%) وگردش (20.41%)
  هادی شمسه(@hadi4444)
  #سبد وتجارت (20.24%) حتوکا (19.4%) دفارا (19.64%) حکشتی (19.47%) دزهراوی (21.24%)
  هادی شمسه(@hadi4444)
  #سبد وتجارت (20.13%) حتوکا (19.6%) دفارا (19.61%) حکشتی (19.93%) دزهراوی (20.74%)
  هادی شمسه(@hadi4444)
  #سبد وتجارت (20.13%) حتوکا (19.6%) دفارا (19.61%) حکشتی (19.93%) دزهراوی (20.74%)
  هادی شمسه(@hadi4444)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وتجارت8969051 %20.13 %
  حتوکا21992183-0.73 %19.6 %
  دفارا77967762-0.44 %19.61 %
  حکشتی54935481-0.22 %19.93 %
  دزهراوی57006599985.25 %20.74 %

  #سبد
  هادی شمسه(@hadi4444)
  #سبد وتجارت (20.13%) حتوکا (19.6%) دفارا (19.61%) حکشتی (19.93%) دزهراوی (20.74%)
  هادی شمسه(@hadi4444)
  #سبد خمحرکه (0.39%) وتجارت (0.88%) حتوکا (1.78%) دفارا (0.76%) حکشتی (96.18%)
  هادی شمسه(@hadi4444)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خمحرکه19301912-0.93 %10.15 %
  وتجارت9009030.33 %23.13 %
  حتوکا226122790.8 %46.71 %
  دفارا771178121.31 %20.01 %

  #سبد
  هادی شمسه(@hadi4444)
  #سبد خمحرکه (10.15%) وتجارت (23.13%) حتوکا (46.71%) دفارا (20.01%)
  هادی شمسه(@hadi4444)
  #سبد مداران (100%)
  هادی شمسه(@hadi4444)
  #سبد وبیمه (48.97%) مداران (51.03%)
  هادی شمسه(@hadi4444)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبیمه14801417-4.26 %48.97 %
  مداران20802067-0.62 %51.03 %

  #سبد
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟