02:43
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۸۳۱.۸
   ۴۸۷.۹۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۹۲،۵۱۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۹    ۱۲:۳۸

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

haashem68

هاشم میر عضو از ۱۳۹۵/۰۱/۱۸

  هاشم میر(@haashem68)
  #خپارس http://www.sahamyab.com/r/5c1ec712 #%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa -%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c
  هاشم میر(@haashem68)
  #خپارس امضای قراردادهای مهم بین ایران و فرانسه/ایجاد مرکز تجاری در تهران - باشگاه خبرنگاران #%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c -%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87
  هاشم میر(@haashem68)
  #خپارس http://www.sahamyab.com/r/0306034c #%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87 -%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%db%8c
  هاشم میر(@haashem68)
  #خپارس http://www.sahamyab.com/r/c7a56470 #%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87 -%d8%b1%d9%86%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%87-6-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%ba%d9%84
  هاشم میر(@haashem68)
  #خپارس http://www.sahamyab.com/r/1c887dda #%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 -%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%b5%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c
  هاشم میر(@haashem68)
  #خپارس بیم و امید های بزرگ ترین قرار داد خودرویی - آخرین خبر #%d8%a8%db%8c%d9%85 -%d9%88-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%e2%80%8a%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af
  هاشم میر(@haashem68)
  #خپارس http://www.sahamyab.com/r/21aa3308 #%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c -%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%86%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%82-%d9%86%d8%b4%d8%af
  هاشم میر(@haashem68)
  #خپارس بررسی بلند مدت رنو کوئید؛ تجربه سفر جاده ای از هند تا فرانسه #%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c -%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%86%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%81%d8%b1
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟