08:11
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۲،۰۷۵
   ۵۸.۸۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۳۶،۸۹۲ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۳۱    ۰۶:۳۰

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

fatima68

* من موفق میشم عضو از ۱۳۹۴/۱۰/۰۵

  * من موفق میشم(@fatima68)
  #خمحرکه در نقطه خوب حرکتی
  * من موفق میشم(@fatima68)
  #خمحرکه ...در نقطه خوب حرکتی
  * من موفق میشم(@fatima68)
  #خمحرکه در نقطه خوب حرکتی قابل بررسی
  * من موفق میشم(@fatima68)
  #خمحرکه ....در نقطه خوب حرکتی
  * من موفق میشم(@fatima68)
  #فنوال #فنوال :در بهترین نقطه خرید وحمایتی قرار دارد تروبک رو تکمیل کرده واماده حرکت است.. 120مقاومت 133...157....210تومن ...فنوال
  * من موفق میشم(@fatima68)
  #فنوال #فنوال :در بهترین نقطه خرید وحمایتی قرار دارد تروبک رو تکمیل کرده واماده حرکت است.. 120مقاومت 133...157....210تومن ...فنوال
  * من موفق میشم(@fatima68)
  #فنوال #فنوال :در بهترین نقطه خرید وحمایتی قرار دارد تروبک رو تکمیل کرده واماده حرکت است.. 120مقاومت 133...157....210تومن ...فنوال
  * من موفق میشم(@fatima68)
  #فنوال :در بهترین نقطه خرید وحمایتی قرار دارد تروبک رو تکمیل کرده واماده حرکت است.. 120مقاومت 133...157....210تومن ...فنوال
  * من موفق میشم(@fatima68)
  #خمحرکه در نقطه خوب حرکتی
  * من موفق میشم(@fatima68)
  #خمحرکه در نقطه خوب حرکتی
  * من موفق میشم(@fatima68)
  #خمحرکه در نقطه خوب حرکتی
  * من موفق میشم(@fatima68)
  #خمحرکه در نقطه خوب حرکتی
  * من موفق میشم(@fatima68)
  #فنوال #فنوال فنوال # در بهترین نقطه خرید وحمایتی قرار دارد تروبک رو تکمیل کرده واماده حرکت است ... 120مقاومت 133...157....210تومن.....
  * من موفق میشم(@fatima68)
  #فنوال #فنوال فنوال # در بهترین نقطه خرید وحمایتی قرار دارد تروبک رو تکمیل کرده واماده حرکت است ... 120مقاومت 133...157....210تومن.....
  * من موفق میشم(@fatima68)
  #فنوال فنوال # در بهترین نقطه خرید وحمایتی قرار دارد تروبک رو تکمیل کرده واماده حرکت است ... 120مقاومت 133...157....210تومن.....خمحرکه #در نقطه خوب حرکتی
  * من موفق میشم(@fatima68)
  #فنوال فنوال # در بهترین نقطه خرید وحمایتی قرار دارد تروبک رو تکمیل کرده واماده حرکت است ... 120مقاومت 133...157....210تومن.....خمحرکه #در نقطه خوب حرکتی
  * من موفق میشم(@fatima68)
  #فنوال فنوال # در بهترین نقطه خرید وحمایتی قرار دارد تروبک رو تکمیل کرده واماده حرکت است ... 120مقاومت 133...157....210تومن.....خمحرکه #در نقطه خوب حرکتی
  * من موفق میشم(@fatima68)
  #فنوال فنوال # در بهترین نقطه خرید وحمایتی قرار دارد تروبک رو تکمیل کرده واماده حرکت است ... 120مقاومت 133...157....210تومن.....خمحرکه #در نقطه خوب حرکتی
  * من موفق میشم(@fatima68)
  فنوال # در بهترین نقطه خرید وحمایتی قرار دارد تروبک رو تکمیل کرده واماده حرکت است ... 120مقاومت 133...157....210تومن.....خمحرکه #در نقطه خوب حرکتی
  * من موفق میشم(@fatima68)
  فنوال # در بهترین نقطه خرید وحمایتی قرار دارد تروبک رو تکمیل کرده واماده حرکت است ... 120مقاومت 133...157....210تومن.....خمحرکه #در نقطه خوب حرکتی
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟