01:57
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۷۴۱.۹
   ۴۵.۵۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۲۳،۷۸۵ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۲۵    ۱۲:۴۰

اتسز معین درباری

انسانها آفريده شده اند که به آنها عشق ورزیده شود و اشیاء ساخته شده اند که مورد استفاده قرار بگیرند... دلیل آشفتگی های دنیا این است که: به اشياء عشق ورزیده می شود و انسانها مورد استفاده قرار می گيرند!

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

farshad72

اتسز معین درباری عضو از ۱۳۹۳/۰۸/۱۲

  اتسز معین درباری(@farshad72)
  #اوان از حق نگذریم وصادقانه پاسخ بدین 122دنه سهم ارزش داره که سهمتونو بفروشی مگه روز چقدراین مخوادبهتون سودبده توخودحدیث مفصل بخوان ازاین مجمل بقدرتوخول پوخوله ودزدی ورانت بازی که برا دهن یه عده ای بسته شه میگن صدتابهش بدین جای دوری نمیره اخه چی بگم
  اتسز معین درباری(@farshad72)
  #خساپا سهم به همین زودیابه احتمال زیاداگه 4شنبه بازارخوبی باشه بازش میکنن روندبازارعوض شددقایق پایانی بهتره که اگه توضررین نفروشین روندشاخص عوض میشه وبازارمثبتی درپیش داریم #لکما ثعمرا #سدور #غدیس خوش بین
  اتسز معین درباری(@farshad72)
  #لکما #غدیس #ثعمرا #سدور #خساپا بابررسی های بعمل امده وتحلیل شاخص ومشاوره باکارشناسان خبره محتمل است که درساعات پایانی بازارروندصعودی بخودش بگیره واماده بشه برافردا سبزسبزوپرسودباشید خوش بین
  اتسز معین درباری(@farshad72)
  #لکما از10%درصدیای بازارپایه که بایستی زیرنظرباشه تارسیدبه حمایتش680خوشبینانه اگه بررسی بکنیم باواکنش خوبی داشت وروندروعوض کردویحتمل امروزدرمدارمثبت بله مثبت قراربگیره سبزسبزسبزوپرسودباشین خوش بین
  اتسز معین درباری(@farshad72)
  #لکما ازساعت 1200به بعدحقوقیادارن معامله میکنن یاهمه2-قیمت پایانی از1200تغییرنمیکنه3-یه مردجواب بده خوش بین
  اتسز معین درباری(@farshad72)
  #لکما باسلام ونهایت احترام به شایسته های بزرگ سهم #لکما عین پیام مهندس سعیدرومیزارم چون خودم متوجه نشدم درخواست استعانت وکمک ویاریبسوی بزرگ مردان #لکما درازمیکنم وبیصبرانه چشم انتظاررهنمودهای کارشناسان بازارسرمایه هستم لطفابزبان ساده سپاسگزارهمه شما #لکمایی ها خوش بین
  اتسز معین درباری(@farshad72)
  #شراز سلام ونهایت احترام برادریافت سودسهام 75ریالی باامورسهام تماس بگیریم وتلفنی مشخصات روبدیم یافکس کنیم .یه جوانمردشماره هاروبزاره اگه زحمتی نیست خوش بین
  اتسز معین درباری(@farshad72)
  #سدور شماهانظری ندارین این که داشت صف خریدمی شدبااین حجم چراحمایتش نکردن تابتونه مقاومت120روهضم کنه وباعبورشاهدروندصعودی این سیمانی اینده دارباشیم خوش بین
  اتسز معین درباری(@farshad72)
  #سدور باافزایش 15%قیمت سیمانازمردادماه وساخت وسازدرکشورهمسایه وخودمون وحجم بالایی که #سدوربه نسبت بقیه زده وورود2حقوقی انتطارمیره که 120روبشکنه "سبزباشیدوپرسود خوش بین
  اتسز معین درباری(@farshad72)
  #شراز دوماه پیش به دوستانم خیلی سفارش کردم که بااینکه من توپالایشی ها #شبندر بدجوری ضرر کردم ولی #شرازبااینکه به انصورت پولی برام نمانداول خودم #شراز2 وبدوستانم سفارش کردم غلووحمل برخودستایی نباشه سوگندکه این چنین نیست خداروشاکریم که تعدیل سودخوبی به سهامداراش میده #شراز #شاوان #خساپا #خپارس مدتیست پالایشی هاروزیرنظردارم سوگندکه بین این گروه سهمی چون #شراز ندیدم ولی حیف حیف که این سهم میتونست تمام ضررایی #شبندر1700تومان روجبران کنه وامانوسان تو #شراز هرگز اخه مردحسابی کی تابحال دیدی ازنوسان گرفتن به جایی برسه "مخصوصااگه مبتدیم باشه به سوابق #شرازبرمیگردیم چندماه پیش از600کارشوشروع کردوامروز3برابرشده واینقدرخبرای مثبت پشت سهم هست که یکیش داشتن یک حقوقی "مومن باشرف "صادق امین ودریک کلمه باتقواومرد.تصورمن اینه این سهم باداشتن حقوقیای انسان هرگزضررتوش نیست وروندسهم روخودتون بررسی وبا2تاکارشناس وتحلیلگرخبره هماهنگی کن وسپس مبادرت به یه خرید(درازمدت)بله درازمدت کن تااگه توسهام دیگه خدای ناکرده ضرری کردی این سهم ظرف5-6ماه جبرانش میکنه من الان #شاوان ومقداری شرازدارم مخوام شاوان روبفروشم و #شرازبخرم کارشناسان میتونن نظرشونوبفرماین خوش بین
  اتسز معین درباری(@farshad72)
  #غدیس حمایت حقوقیروداره بره بالای600 خوبه روندقطعاصعودیه سبزوپرسودسهامدارای صبورش خوش بین
  اتسز معین درباری(@farshad72)
  #خساپا #شراز #غدیس امروزبتونه مثبت معامله بشه ونسبتاحجم خوبی بزنه روندسهم تغییرمیکنه وراه صعودو درپیش میگیره اگریه عده ای نوسان گیربزان ویازودترخارج شن روندقطعاصعودیه سبزوپرسودباشید خوش بین
  اتسز معین درباری(@farshad72)
  #لکما بازارپایه هرچه خریدمیزدم دیروز "واردسیستم معاملات میشدولی خریدنمیشدبااینکه همان روزای اول یکی دوماه پیش یه تعهدکتبی هم گرفتن ازسهامدارانی که میخوان دربازارپایه 10%مبادرت به خریدو فروش نمایند.حال دوستان گره کارکجاست ؟؟/
  اتسز معین درباری(@farshad72)
  #شاخص #خساپا #شراز #غدیس # حال اگه بگیم شایعه است که دروغه واقعیت این است که بااین همه خبرای مثبت وعهدقراردادهای بزرگ بایدشاهدتحولاتی شگرف ومفیدوغیرقابل باوردرسهام خودرویی وپالایشی (بقول دوستمان #خساپا #شرازووو)باشیم گشایش نزدیک است فقط یه پولی مخوادکه ......درهمین روزاواردبازارسرمایه بشه جداخجالت اوره سهامی که یه میلیارد صف خریدداشته امروزیکی دونفرخریدوفروش کنن شماهاروچه شده بازگشت به خویشتن خویش .دست دردست هم دهیم به مهر"بازارسرمایه روکنیم اباد خوش بین
  اتسز معین درباری(@farshad72)
  #شاخص #حریل سودسال 95روقرارشددیماه بحساب واریزبشه بعضی دوستان که تماس گرفتم دریافت کردن من قصورکردم شایدم بعلت حجم سنگین که براهرسهم 2تومان اختصاص داده بودند جانداشتم که این همه سودروکجاانبارکنم اگردوستان اطلاع رسانی کنن که ازکدوم بانک بایستی بگیریم لطف کردین سبزسبزوپرسودباشین
  اتسز معین درباری(@farshad72)
  #شاوان #وساپا #خساپا #ثاژن #فسرب%خپارس #وووبایه بررسی ازسوابق سهام درمدت 7-8ماه به این نتیجه رسیدم که هرکی صبرکردوازاین شاخه به ان شاخه نپریدسودخوبی ازسهامش بدست اوردیکی نیست بخودم بگه توکه لالایی بلدی پس چراخوابت نمیبره ؟؟؟اخه من مخوام یه شبه ره صدساله برم چطورصبرکنوم #دانا4 -5ماه صبرکردیم تاخارج شدم2برابرشد #شرازهی چشم به مانیتوربودکه چرااااانمره بالاتافروختوم از650رسیدبه1500بگوم اسیا"کنتور"زنگان"حالابرادرم اگه صبرکنی وطمع نکنی به همه چیزمرسی ولی اگه بترسی وازای شاخه به اوشاخه "سرنوشتی چون من درانتظارته شک نکن سوگندمخوروم شک مکن نصیحت دوستانه بود.من انچه شرط بلاغ است باتومی گویم توخواه پندگیرخواه ملال یاحق"سربلندهمچوسروسبزسبزسبزدلت بوسعت دریامهربونیت ورهنمودهاتون بی پایان ازمدیریت سهامیابم دراین4سال کمال تشکروسپاس که هرچه نوشتیم بدوخوب برومانیوورد ممنون
  اتسز معین درباری(@farshad72)
  #حریل سلام ازبزرگان محلکسیرفته سودباارزش حریل روبگیره اگه پاسخ +++کی وازکجاوچقدر
  اتسز معین درباری(@farshad72)
  #خودرو #خساپا #شاخص #وساپا #ذوب #دوستان سهامیابیم اگه یادتون باشه قبلاگفتم برامسافرت های هوایی که به هیچوجه بلیط گیرتون نمیادبپاس خدمت رسانی به بچه های سهامیاب الویت شماهاهستین 09159052203 خودتونومعرفی کنین که ازبچه های سهامیابم
  اتسز معین درباری(@farshad72)
  #خساپا روزای اول که خواست بسته شه همه میگفتن یه تعدیل توپ حال میبینیم 4000میلیاردبدهیشوعلم کردن وبهره بانکی یه دفعه سوددادوعده ای که باسهم موندن هی افت وبازافت بابایه ادم عاقل ازیه سوراخ دوبازگزیده نمیشه هرسهمی نگاه میکنی ازاین خودرویی ونفتیابهترن کی ازشرایناخلاص بشیم بریم دنبال کارمون خدامیداند #وساپاهم مثل این4ماه
  اتسز معین درباری(@farshad72)
  #ثاژن موندن فک کنم تواین سهم کاراشتباهیه بیشرف حقوقی مگه گذاشت همه صف اینوببین چکارکردحقوقی نبودیه سهم بخریم سفته بازورانت خوارنداشته باشه
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟