12:13
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • ۸۱،۹۶۹.۱
   ۲۲۷.۱۶
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۳۲،۸۹۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۲۸    ۱۲:۱۱

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

farboda

فربد ع عضو از ۱۳۹۲/۰۹/۲۵

  فربد ع(@farboda)
  پیش بینی eps سال مالی منتهی به 1394/09/30 (حسابرسی شده) #وغدیر شرکت سرمایه گذاری غدیر پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1394/09/30 با سرمایه 36,000,000 میلیون ریال مبلغ 705 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام نموده است. لازم به ذکر است پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1393/09/30 با سرمایه 36,000,000 میلیون ریال مبلغ 1241 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام شده که بیانگر کاهش 43 درصدی سود در سال 94 نسبت به 93 می باشد. منبع http://bourse-360.com/?p=12274
  فربد ع(@farboda)
  پیش بینی eps سال مالی منتهی به 1393/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده) #تایرا شرکت تراکتور سازی ایران پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 900,000 میلیون ریال مبلغ 638 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام نموده است.همچنین شرکت در دوره 6 ماهه سود 296 ریالی کسب نموده که بیانگر پوشش 46 درصدی سود می باشد. منبع http://bourse-360.com/?p=12256
  فربد ع(@farboda)
  پیش بینی eps سال مالی منتهی به 1394/09/30 (حسابرسی شده) #سمگا شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1394/09/30 با سرمایه 800,000 میلیون ریال مبلغ 1,416 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام نموده است. لازم به ذکر است یش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1393/09/30 با سرمایه 800,000 میلیون ریال مبلغ 530 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام شده که بیانگر رشد 167 درصدی سود 94 شرکت نسبت ب سال 93 می باشد. منبع http://bourse-360.com/?p=12260
  فربد ع(@farboda)
  پیش بینی eps سال مالی منتهی به 1393/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده) #شفن شرکت پتروشیمی فن آوران پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 950,000 میلیون ریال مبلغ 4,623 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام نموده است.همچنین شرکت در دوره 6 ماهه سود 2859 ریالی کسب نموده که بیانگر پوشش 62 درصدی سود می باشد.نرخ خوراک براساس 13 سنت و نرخ سوخت براساس 1٫320 ریال محاسبه شده است. منبع http://bourse-360.com/?p=12262
  فربد ع(@farboda)
  تحلیل تکنیکال #آکنتور #سیگنال #سیگنال_خرید منبع http://bourse-360.com/?p=12265
  فربد ع(@farboda)
  پیش بینی eps سال مالی منتهی به 1393/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده) #آکنتور شرکت کنتورسازی ایران پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 200,000 میلیون ریال مبلغ 1,351 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام نموده است.همچنین شرکت در دوره 6 ماهه سود 287 ریالی کسب نموده که بیانگر پوشش 21 درصدی سود می باشد. منبع http://bourse-360.com/?p=12219
  فربد ع(@farboda)
  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/06/31 (حسابرسی شده) #بموتو شرکت موتوژن پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1394/06/31 با سرمایه 680,400 میلیون ریال مبلغ 922 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام نموده است. لازم به ذکر است بر اساس پیش بینی قبلی سود شرکت 918 ریال اعلام شده بود که بیانگر رشد 4 ریالی سود می باشد.همچنین شرکت در دوره مشابه سال گذشته سود شرکت 938 ریال بوده که بیانگر کاهش 2 درصدی سود در سال 94 می باشد. منبع http://bourse-360.com/?p=12220
  فربد ع(@farboda)
  #وبصادر #سیگنال #سیگنال_خرید منبع: http://bourse-360.com/?p=11885
  فربد ع(@farboda)
  پیش بینی بازار سه شنبه 11 آذر 93http://bourse-360.com/?p=11977
  فربد ع(@farboda)
  تحلیل تکنیکال #پترول #سیگنال #سیگنال_خرید پترول پس از شکستن کانال خنثی و تکمیل کردن پول بک به سقف کانال شکسته شده اکنون بار دیگر در مسیر رشد قرار گرفته است و میتوان هدف قیمتی 350 تومان را برای متصور بودالبته اولین مقاومت پیش رو در 287 تومان است.در صورت ورود حد ضرر سهم 245 تومان تعیین شود
  فربد ع(@farboda)
  پیش بینی eps سال مالی منتهی به 1393/10/30 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده) #سیلام شرکت سیمان ایلام پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1393/10/30 با سرمایه 412,500 میلیون ریال مبلغ 1,710 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام نموده است. لازم به ذکر است بر اساس پیش بینی قبلی سود شرکت 1706 ریال اعلام شده بود که باتوجه به اعلامیه اخیر بیانگر رشد 4 ریالی سود می باشد.همچنین شرکت در دوره 6 ماهه سود 1004 ریالی کسب نموده که بیانگر پوشش درصدی 59 سود می باشد. منبع http://bourse-360.com/?p=11639
  فربد ع(@farboda)
  پیش بینی eps سال مالی منتهی به 1394/04/31 دوره 3 ماهه (حسابرسی نشده) #قمرو شرکت قند مرودشت پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1394/04/31 با سرمایه 120,000 میلیون ریال مبلغ 693 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام نموده است. لازم به ذکر است بر اساس پیش بینی قبلی سود شرکت 685 ریال اعلام شده بود که باتوجه به اعلامیه اخیر بیانگر رشد 1٫1 درصدی سود می باشد.همچنین شرکت در دوره 3 ماهه زیان (55) ریالی کسب نموده است. منبع http://bourse-360.com/?p=11641
  فربد ع(@farboda)
  پیش بینی eps سال مالی منتهی به 1394/09/30 (حسابرسی نشده) #واتی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1394/09/30 با سرمایه 1,000,000 میلیون ریال مبلغ 634 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام نموده است. لازم به ذکر است پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 1393/09/30 با سرمایه 1,000,000 میلیون ریال مبلغ 760 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام شده که بیانگر کاهش 17 درصدی سود سال 94 نسبت به 93 می باشد. منبع: http://bourse-360.com/?p=11645
  فربد ع(@farboda)
  مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام #ونیرو بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/05/25 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت سرمایه گذاری نیرو از مبلغ 240,000 میلیون ریال به‌مبلغ 400,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 84,000 میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ 76,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1393/09/02 لغایت تاریخ 1393/10/01 . منبع http://bourse-360.com/?p=11647
  فربد ع(@farboda)
  پیش بینی eps سال مالی منتهی به 1393/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده) #فجر شرکت فولاد امیرکبیر کاشان پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 429,000 میلیون ریال مبلغ 459 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام نموده است. لازم به ذکر است بر اساس پیش بینی قبلی سود شرکت 423 ریال اعلام شده بود که باتوجه به اعلامیه اخیر بیانگر رشد درصدی 8٫5 سود می باشد.همچنین شرکت در دوره 6 ماهه سود 200 ریالی کسب نموده که بیانگر پوشش 44 درصدی سود می باشد. منبع http://bourse-360.com/?p=11649
  فربد ع(@farboda)
  پیش بینی eps سال مالی منتهی به 1393/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده) #کترام شرکت کاشی تکسرام پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 110,000 میلیون ریال مبلغ 326 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام نموده است.همچنین شرکت در دوره 6 ماهه سود 219 ریالی کسب نموده که بیانگر پوشش 67 درصدی سود می باشد. منبع http://bourse-360.com/?p=11651
  فربد ع(@farboda)
  پیش بینی eps سال مالی منتهی به 1393/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده) #خریخت شرکت ریخته گری ایران پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 50,000 میلیون ریال مبلغ 304 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام نموده است.همچنین شرکت در دوره 6 ماهه سود 84 ریالی کسب نموده که بیانگر پوشش 28 درصدی سود می باشد. منبع: http://bourse-360.com/?p=11653
  فربد ع(@farboda)
  پیش بینی eps سال مالی منتهی به 1393/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده) #دتماد شرکت تولید مواد اولیه داروپخش پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 120,000 میلیون ریال مبلغ 3,751 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام نموده است.همچینن شرکت در دوره 6 ماهه سود 1602 ریالی کسب نموده که بیانگر پوشش 43 درصدی سود می باشد. منبع http://bourse-360.com/?p=11656
  فربد ع(@farboda)
  پیش بینی eps سال مالی منتهی به 1393/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده) #فولاد شرکت فولاد مبارکه طی پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 50,000,000 میلیون ریال مبلغ 508 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام نموده است. لازم به ذکر است بر اساس پیش بینی قبلی سود شرکت 507 ریال اعلام شده بود که باتوجه به اعلامیه اخیر بیانگر رشد 1 ریالی سود می باشد.همچنین شرکت در دوره 6 ماهه سود 299 ریالی کسب نموده که بیانگر پوشش 59 درصدی سود می باشد. منبع http://bourse-360.com/?p=11637
  فربد ع(@farboda)
  گزارش لحظه ای بازار ( دیده بان )http://bourse-360.com/?page_id=2545
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟