10:41
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۷۴۱.۹
   ۴۵.۵۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۲۳،۷۸۵ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۲۵    ۱۲:۴۰

گروه فراسهم

دوستان و بازدیدکنندگان عزیز: ضمن تشکر از مدیر محترم و کارمندان خوب سهامیاب، شما می توانید....... ما رادنبال کنید .......تا مطالب زیر را هر روز ببینید : 1 - پیش بینی بازار فردا در بورس 2 -معرفی سهام داغ(سهامی که بازار هر روز به اونها بیشترین توجه را دارد) 3- حمایتها و مقاومت های نمادها ( تا کمتر ضرر کنید) 4- صفحات اول روزنامه های اقتصادی ایران 5 - سیگنال خرید 6-تحلیل نمادها با انتخاب شما 7- معرفی بهترین های صندوق های سرمایه گذاری 8- اخبار موثر بازار سرمایه 9- خرید و فروش حقوقیها در بورس 10-شنیده ها و شایعات بازار بورس 11- و کلی مطالب مناسب برای شما

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

farasahm

گروه فراسهم عضو از ۱۳۹۲/۰۶/۰۵

  گروه فراسهم(@farasahm)
  #خبر از آنجایی که معمولا مهمترین اخبار اقتصادی و بورسی در صفحات اول روزنامه های اقتصادی درج می شوند بنابراین با خوندن این خبرها مطالب مهمی را می توان بدست آورد ما برای شما صفحات اول روزنامه های اقتصادی را به همان شکلی که جاپ می شوند آماده کرده ایم برای دیدن صفحات اول روزنامه های اقتصادی امروز چهارشنبه 1393/07/02 که ممکنه مهم ترین اخبار اقتصادی را ببینید به لینک ذیل مراجعه فرمایید... فراسهم - خبرهای مهم روزنامه های اقتصادی ایران در فراسهم 93/07/02
  گروه فراسهم(@farasahm)
  #خبر از آنجایی که معمولا مهمترین اخبار اقتصادی و بورسی در صفحات اول روزنامه های اقتصادی درج می شوند بنابراین با خوندن این خبرها مطالب مهمی را می توان بدست آورد ما برای شما صفحات اول روزنامه های اقتصادی را به همان شکلی که جاپ می شوند آماده کرده ایم برای دیدن صفحات اول روزنامه های اقتصادی امروز سه شنبه 1393/06/11 که ممکنه مهم ترین اخبار اقتصادی را ببینید به لینک ذیل مراجعه فرمایید... فراسهم - خبرهای مهم روزنامه های اقتصادی ایران در فراسهم 93/06/11
  گروه فراسهم(@farasahm)
  در حالی که به نظر می‌رسید بازی قیمت خودرو به پایان رسیده، دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای کنار گذاشتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و آزادسازی بازار خودرو خبر دادند..... فراسهم - زمزمه آزادسازی بازار خودرو
  گروه فراسهم(@farasahm)
  چرا #ورنا مورد توجه بازار بود؟ شنیده ها حاکی از تمایـل بـه عرضـه بلوکـی خـودرو و سـایپا توســط ورنــا باعــث شــده تــا ایــن ســهم مــورد توجــه بــازار قرار گیرد... http://news.sahamyab.com/news/read/329772
  گروه فراسهم(@farasahm)
  #خبر از آنجایی که معمولا مهمترین اخبار اقتصادی و بورسی در صفحات اول روزنامه های اقتصادی درج می شوند بنابراین با خوندن این خبرها مطالب مهمی را می توان بدست آورد ما برای شما صفحات اول روزنامه های اقتصادی را به همان شکلی که جاپ می شوند آماده کرده ایم برای دیدن صفحات اول روزنامه های اقتصادی امروز چهارشنبه 1393/06/05 که ممکنه مهم ترین اخبار اقتصادی را ببینید به لینک ذیل مراجعه فرمایید... http://news.sahamyab.com/news/read/329754
  گروه فراسهم(@farasahm)
  #خبر از آنجایی که معمولا مهمترین اخبار اقتصادی و بورسی در صفحات اول روزنامه های اقتصادی درج می شوند بنابراین با خوندن این خبرها مطالب مهمی را می توان بدست آورد ما برای شما صفحات اول روزنامه های اقتصادی را به همان شکلی که جاپ می شوند آماده کرده ایم برای دیدن صفحات اول روزنامه های اقتصادی امروز دوشنبه 1393/06/03 که ممکنه مهم ترین اخبار اقتصادی را ببینید به لینک ذیل مراجعه فرمایید... فراسهم - خبرهای مهم روزنامه های اقتصادی ایران در فراسهم 93/06/03
  گروه فراسهم(@farasahm)
  #ثرود قراربود امروز 10 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود با نماد ثرود عرضه شود که از قبل مشخص بود این اتفاق نمی افتد اما خبرها حاکی ازآن است که تا پایان این هفته انجام می شود.... فراسهم - عرضه اولیه ثرود کی خواهد بود؟
  گروه فراسهم(@farasahm)
  نخســت وزیــر روســیه اعــام کــرده روســیه بجــای واردات مــواد غذایــی از اروپــا ایــن مــواد غذایــی را از ایــران و آمریــکا ی لاتین تامیــن خواهــد کــرد.این خبر می تواند #حخزر را با رشد همراه نماید.توصیه ای به خرید نداریم بررسی بیشتر بعهده شماست.http://news.sahamyab.com/news/read/323684
  گروه فراسهم(@farasahm)
  نخســت وزیــر روســیه اعــام کــرده روســیه بجــای واردات مــواد غذایــی از اروپــا ایــن مــواد غذایــی را از ایــران و آمریــکا ی لاتین تامیــن خواهــد کــرد.این خبر می تواند #غمهرا حخزر را با رشد همراه نماید.توصیه ای به خرید نداریم بررسی بیشتر بعهده شماست.http://news.sahamyab.com/news/read/323684
  گروه فراسهم(@farasahm)
  #تکمبا این سهم با افزایش سرمایه 260درصدی همراه است جزئیات بیشتر فراسهم - سهامداران کمباین سازی ایران با نماد تکمبا ،این مطلب را بخوانند
  گروه فراسهم(@farasahm)
  #خبر از آنجایی که معمولا مهمترین اخبار اقتصادی و بورسی در صفحات اول روزنامه های اقتصادی درج می شوند بنابراین با خوندن این خبرها مطالب مهمی را می توان بدست آورد ما برای شما صفحات اول روزنامه های اقتصادی را به همان شکلی که جاپ می شوند آماده کرده ایم برای دیدن صفحات اول روزنامه های اقتصادی امروز یکشنبه 1393/06/02 که ممکنه مهم ترین اخبار اقتصادی را ببینید به لینک ذیل مراجعه فرمایید... فراسهم - خبرهای مهم روزنامه های اقتصادی ایران در فراسهم 93/06/02
  گروه فراسهم(@farasahm)
  #خبر از آنجایی که معمولا مهمترین اخبار اقتصادی و بورسی در صفحات اول روزنامه های اقتصادی درج می شوند بنابراین با خوندن این خبرها مطالب مهمی را می توان بدست آورد ما برای شما صفحات اول روزنامه های اقتصادی را به همان شکلی که جاپ می شوند آماده کرده ایم برای دیدن صفحات اول روزنامه های اقتصادی امروز چهارشنبه 1393/05/29 که ممکنه مهم ترین اخبار اقتصادی را ببینید به لینک ذیل مراجعه فرمایید... فراسهم - خبرهای مهم روزنامه های اقتصادی ایران در فراسهم 93/05/29
  گروه فراسهم(@farasahm)
  #خبر از آنجایی که معمولا مهمترین اخبار اقتصادی و بورسی در صفحات اول روزنامه های اقتصادی درج می شوند بنابراین با خوندن این خبرها مطالب مهمی را می توان بدست آورد ما برای شما صفحات اول روزنامه های اقتصادی را به همان شکلی که جاپ می شوند آماده کرده ایم برای دیدن صفحات اول روزنامه های اقتصادی امروز سه شنبه 1393/05/28 که ممکنه مهم ترین اخبار اقتصادی را ببینید به لینک ذیل مراجعه فرمایید...http://news.sahamyab.com/news/read/317930
  گروه فراسهم(@farasahm)
  گروه سرمایه‌گذاری مسکن 10 درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود ( #ثرود ) را هفته آینده در فرابورس ایران به فروش می‌رساند.مهندس ایرج معزی، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن درخصوص عرضه «ثرود» گفت: عرضه سهام سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود در راستای برنامه‌های هلدینگ برای ورود زیرمجموعه‌های خود به بازار سرمایه کشور صورت می‌گیرد و «ثرود» بعد از ... فراسهم - عرضه اولیه : 10 درصد سهام «ثرود» در فرابورس عرضه می شود
  گروه فراسهم(@farasahm)
  قندی هادر گــروه قنــدی شــنیده مــی شــود واردات شــکر در تیرمــاه کاهــش محسوســی داشــته و ایــن بــرای گــروه خبــر خوبــی مــی توانــد باشــد.http://news.sahamyab.com/news/read/315929
  گروه فراسهم(@farasahm)
  #خبر از آنجایی که معمولا مهمترین اخبار اقتصادی و بورسی در صفحات اول روزنامه های اقتصادی درج می شوند بنابراین با خوندن این خبرها مطالب مهمی را می توان بدست آورد ما برای شما صفحات اول روزنامه های اقتصادی را به همان شکلی که جاپ می شوند آماده کرده ایم برای دیدن صفحات اول روزنامه های اقتصادی امروز سه شنبه 1393/05/28 که ممکنه مهم ترین اخبار اقتصادی را ببینید به لینک ذیل مراجعه فرمایید فراسهم - خبرهای مهم روزنامه های اقتصادی ایران در فراسهم 93/05/28
  گروه فراسهم(@farasahm)
  نکات مهم در مورد دو گروه بورسی: دارویی هاگفتــه مــی شــود گزارشــات 6 ماهــه دارویــی هــا بهتــر ازگزارشــات 3 ماهــه آنهــا اســت،معاون وزیــر بهداشــت نیــزاز اصـلاح قیمــت دارو در نیمــه دوم ســال خبــر داده اســت..... گروه لاستیک:از گــروه لاســتیکی شــنیده میشــود کــه شــرکت هــای فعــالدر ایــن صنعــت انــواع محصــولات خــود را بــا افزایــش 15درصــدی بفــروش میرســانند....http://news.sahamyab.com/news/read/314009
  گروه فراسهم(@farasahm)
  #خبر از آنجایی که معمولا مهمترین اخبار اقتصادی و بورسی در صفحات اول روزنامه های اقتصادی درج می شوند بنابراین با خوندن این خبرها مطالب مهمی را می توان بدست آورد ما برای شما صفحات اول روزنامه های اقتصادی را به همان شکلی که جاپ می شوند آماده کرده ایم برای دیدن صفحات اول روزنامه های اقتصادی امروز دوشنبه 1393/05/27 که ممکنه مهم ترین اخبار اقتصادی را ببینید به لینک ذیل مراجعه فرمایید ..http://news.sahamyab.com/news/read/314005
  گروه فراسهم(@farasahm)
  سهام پدیده چهار برابر گرانتر از ارزش واقعیمعمولا شرکتهای سرمایه گذاری در بورس تهران بطور متوسط 70٪ ان ای وی ارزیابی میشوند که نشان میدهد در صورتیکه که «شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز» در بورس قابل معامله بود با تمام تخفیفات حدود 2500 میلیارد تومان یعنی هر سهم 1666 تومان معامله میشد. که البته اگر بر مبنای پی ب ای و غیره ارزش گذاری کنیم به ارزشهایی به مراتب پایین تر خواهیم رسید. جزئیات بیشتر در ادامه مطلب فراسهم - سهام پدیده چهار برابر گرانتر از ارزش واقعی
  گروه فراسهم(@farasahm)
  حقوقی و حقیقی امروز در بازار چگونه عمل کردند؟ 1393/05/26برای دیدن جزئیات عملکرد حقیقی و حقوقی در بازار امروز یکشنبه 1393/05/26به همراه نکات لازم در بررسی ارزش معاملاتو مشاهده گروه های تاثیرگذار امروز بر شاخص و صنایع مورد علاقه حقوقی ها در بازار امروز به لینک ذیل مراجعه فرمایید.... فراسهم - حقوقی و حقیقی امروز در بازار چگونه عمل کردند؟ 1393/05/26
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟