09:58
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • ۸۶،۴۷۲
   ۴۱.۴۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۴۶۱،۵۴۰ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۷/۳۰    ۰۹:۵۷

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

fantikchi

فرشته آنتیکچی عضو از ۱۳۹۲/۱۰/۰۹

  فرشته آنتیکچی(@fantikchi)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شتران1069419870122-18.64 %17.68 %
  شبندر1635914725-9.99 %8.97 %
  رمپنا109801230712.09 %11.5 %
  کرماشا100839446-6.32 %11.96 %
  پارسان10790109791.75 %8.92 %
  شیران3374732291-4.31 %11.13 %
  شبهرن396924658217.36 %23.85 %
  ونفت38093746-1.65 %5.99 %

  #سبد
  فرشته آنتیکچی(@fantikchi)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شتران1069419870122-18.64 %17.68 %
  شبندر1635914725-9.99 %8.97 %
  رمپنا109801230712.09 %11.5 %
  کرماشا100839446-6.32 %11.96 %
  پارسان10790109791.75 %8.92 %
  شیران3374732291-4.31 %11.13 %
  شبهرن396924658217.36 %23.85 %
  ونفت38093746-1.65 %5.99 %

  #سبد
  فرشته آنتیکچی(@fantikchi)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شتران1069419870122-18.64 %17.68 %
  شبندر1635914726-9.98 %8.97 %
  رمپنا109801230712.09 %11.5 %
  کرماشا100839446-6.32 %11.96 %
  پارسان10790109811.77 %8.92 %
  شیران3374732306-4.27 %11.13 %
  شبهرن396924658217.36 %23.85 %
  ونفت38093746-1.65 %5.99 %

  #سبد
  فرشته آنتیکچی(@fantikchi)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شتران1069419870122-18.64 %17.68 %
  شبندر1635914726-9.98 %8.97 %
  رمپنا109801230712.09 %11.5 %
  کرماشا100839446-6.32 %11.96 %
  پارسان10790109811.77 %8.92 %
  شیران3374732306-4.27 %11.13 %
  شبهرن396924658217.36 %23.85 %
  ونفت38093746-1.65 %5.99 %

  #سبد
  فرشته آنتیکچی(@fantikchi)
  #سبد شتران (17.68%) شبندر (8.97%) رمپنا (11.5%) کرماشا (11.96%) پارسان (8.92%) شیران (11.13%) شبهرن (23.85%) ونفت (5.99%)
  فرشته آنتیکچی(@fantikchi)
  #سبد شتران (17.68%) شبندر (8.97%) رمپنا (11.5%) کرماشا (11.96%) پارسان (8.92%) شیران (11.13%) شبهرن (23.85%) ونفت (5.99%)
  فرشته آنتیکچی(@fantikchi)
  #سبد شتران (17.68%) شبندر (8.97%) رمپنا (11.5%) کرماشا (11.96%) پارسان (8.92%) شیران (11.13%) شبهرن (23.85%) ونفت (5.99%)
  فرشته آنتیکچی(@fantikchi)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شتران1069419870821-18.57 %17.15 %
  شبندر1635914787-9.61 %8.74 %
  ثتران2867388635.54 %3.06 %
  رمپنا1278812305-3.78 %11.15 %
  کرماشا100839461-6.17 %11.62 %
  پارسان10790110592.49 %8.71 %
  شیران3374732339-4.17 %10.8 %
  شبهرن396924617616.34 %22.92 %
  ونفت38093762-1.23 %5.83 %

  #سبد
  فرشته آنتیکچی(@fantikchi)
  #سبد شتران (17.15%) شبندر (8.74%) ثتران (3.06%) رمپنا (11.15%) کرماشا (11.62%) پارسان (8.71%) شیران (10.8%) شبهرن (22.92%) ونفت (5.83%)
  فرشته آنتیکچی(@fantikchi)
  #سبد شتران (17.15%) شبندر (8.74%) ثتران (3.06%) رمپنا (11.15%) کرماشا (11.62%) پارسان (8.71%) شیران (10.8%) شبهرن (22.92%) ونفت (5.83%)
  فرشته آنتیکچی(@fantikchi)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شتران1069419900249-15.82 %100 %

  #سبد
  فرشته آنتیکچی(@fantikchi)
  #سبد شتران (100%)
  فرشته آنتیکچی(@fantikchi)
  #سبد شتران (100%)
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟