13:46
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۵۱۶.۹
   -۷۱.۸۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۴۱۳،۶۱۸ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۷/۰۳    ۱۲:۳۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

erfan6453

عرفان ماهان عضو از ۱۳۹۳/۰۹/۰۸

  عرفان ماهان(@erfan6453)
  #خاور #خاورازفرداصف میلیاردی تشکیل میده حداقل قیمت 5000تومان خوش بین
  عرفان ماهان(@erfan6453)
  #خپارس #دوستان به امیدخدا5یوروخپارس به زودی به واقعیت تبدیل میشه خوش بین
  عرفان ماهان(@erfan6453)
  #خپارس #دوستان به امیدخدا5یوروخپارس داره واقعیت پیدامیکنه خوش بین
  عرفان ماهان(@erfan6453)
  #خپارس #خپارس وخاورشتران های جدیددرراهندچه غوغایی کننداین دوسهم خوش بین
  عرفان ماهان(@erfan6453)
  #خاور #حداقل قیمت خاوروخپارس5یورودوستان مفت نفروشید خوش بین
  عرفان ماهان(@erfan6453)
  #خپارس #ازفرداخپارس غوغامیکندخاورطوفان میکند خوش بین
  عرفان ماهان(@erfan6453)
  #خپارس #پارسان خودرو45درصدسهام شوبه فرانسه واگذارکرداین یعنی انفجاراین سهم خوش بین
  عرفان ماهان(@erfan6453)
  #خاور #دوستان خاوروخپارس حداقل 5یوروبه هیچ وجه نفروشیدکه دیگه بایدتوصف میلیاردی
  عرفان ماهان(@erfan6453)
  #خاور #غمهرا به زودی ایران خودرودیزل بابنزالمان قراردادخواهدبست ارزش این سهم بالای2000تومان میشود خوش بین
  عرفان ماهان(@erfan6453)
  #خپارس #لیدرسال94شترانی دیگرشگفتی سازا مسال میشود خوش بین
  عرفان ماهان(@erfan6453)
  #خپارس #خپارس وخاورطلایی ترین سهام بازارخواهندشدارزش هرسهم بالای2000تومان میشودمحصول اینده خاوربنزوبی ام واست خوش بین
  عرفان ماهان(@erfan6453)
  #خاور #بهترین گروه بازارخودروییهاوبهترین انهاخاور وخپارس خواهندشدچه غوغایی میکننداین دوسهم خوش بین
  عرفان ماهان(@erfan6453)
  #خاور #خاوروخپارس لیدرهای بازاروشترانی دیگرخواهندشدازشنبه صفهای میلیاردی تشکیل میدهند خوش بین
  عرفان ماهان(@erfan6453)
  #خاور #افزایش سرمایه جایزه وقراردادبابنزالمان این سهم رابه اوج میبرد خوش بین
  عرفان ماهان(@erfan6453)
  #خاور # عالیترین سهام بازارخواهدشد خوش بین
  عرفان ماهان(@erfan6453)
  #خاور #ازفرداصف خریدسنگینی خواهدداشت این سهم طلاست خوش بین
  عرفان ماهان(@erfan6453)
  #خاور # دوستان باافزایش سرمایه 240 درصدی ازنوع جایزه وقراردادبابنزالمان این سهم دست نیافتنی میشه خوش بین
  عرفان ماهان(@erfan6453)
  #خاور #دوستان خاوروخپارس افزایش سرمایه سنگینی ازنوع جایزه دارنداین دوسهم لیدرهای امسال بازارند خوش بین
  عرفان ماهان(@erfan6453)
  #خاور #درصورت توافق سهام خاورجزبهترینهای بازارخواهدشد خوش بین
  عرفان ماهان(@erfan6453)
  #خاور #دوستاندرصورت توافق بابرنامه هایی که ایران خودرودیزل داردجزلیدرهای بازارخواهدشد خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟