19:16
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۵۸۸.۸
   -۲۰۹.۶۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۷۸،۶۴۳ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۷/۰۲    ۱۲:۳۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

ebrahim59

ابراهیم عباسی عضو از ۱۳۹۲/۱۱/۰۴

  ابراهیم عباسی(@ebrahim59)
  #زنجان مثل پارسال شلردمواظب باشین نزنه زمین
  ابراهیم عباسی(@ebrahim59)
  #شلرد امسال احتمال ازشه لوله بهش گازبدنچینی هاریختن اونجادارن کارمیکنن-حدس میزنمبااین وضعیت20ماهه تموم بشه-تمام زیرسازیهاانجام شده-میخوان دستگاه هارابیارن-انتشارنامه بانک کشاورزی هم بایدتاثیرمثبتی روارزش سهامش بذاره
  ابراهیم عباسی(@ebrahim59)
  #شلرد http://www.tabnak.ir/fa/news/399098 خوش بین
  ابراهیم عباسی(@ebrahim59)
  #شلرد http://www.tabnak.ir/fa/news/399098/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 خوش بین
  ابراهیم عباسی(@ebrahim59)
  #شلرد چینیهاشروع به کارکردن-اگه به همین صورت کارکنن شلردکمتراز25ماه تکمیل شده-زنجان وممسنی وتمام همرده های خودش راازصف خارج میکنه-اگه بورس روندصعودیش را2هفته حفظ کنه شلردبه3500تا4000ریال میرسه ولی حیفه بفروشید.اگه شماهافقط اینترنت درموردش میخونیدمن به چشم خودم میبینمش-نفروشیدکه حیفه خوش بین
  ابراهیم عباسی(@ebrahim59)
  #شلرد پتروشیمی لردگان بزودی اوج میگیره-پیمانکارچینی از16فروردین شروع به کارمیکنه-استاندار چهارمحال هم دراخرین نظرش درموردپتروشمی لردگان گفت کامل تامین اعتبارشده- دستگاه های اصلی راهم خریداری کردنپتروشیمی لردگان کمتراز2سال دیگه به بهره برداری میرسه-واین یعنی یکی دوسال صبرمساوی جهش چندبرابری ارزش سهام خوش بین
  ابراهیم عباسی(@ebrahim59)
  #شلرد من اهل چهارمحالم- شلرددرشهرستان لردگان بخش فلاردداره ساخته میشه-ازنظرآب به چشمه ای به نام سندگان دسترسی داره-ازنظرگازهم به شاه لوله شمالی جنوبی گازدسترسی داره-فاصله تاشاه لوله گازحدود4یا5کیلومتر-امروزمدیرعامل شرکت گازچهارمحال وبختیاری اعلام کردامسال پروژه گازکشی پتروشیمی لردگان شروع میشه-این نشون میده که شیب راه اندازی این پتروشیمی بیشترشده واحتمالاکمتراز30 ماه قبلی که اعلام شدبهره برداری بشه-اینم که پکوندنش عمدی بوده تاسهامش رابراخودشون گردکنن-لذانفروشید-فروشش ضررنهفته است که بعدامیفهمید خوش بین
  ابراهیم عباسی(@ebrahim59)
  #شلرد زنجان وممسنی هم مثبت میخورن ولی شلرددرجامیزنه-2ماه پیش شلرد70درصدبیشتراززنجان قیمت داشت ولی حالادارن برابرمیشن-بدبختی اینه که هر2به یک اندازه پیشرفت داشتن بلکه شلردبهترهم بوده درساخت کارخانه این یعنی رشدقیمتهای ناهمگونیعنی بورس گیجیعنی خریداران احساسی بد بین
  ابراهیم عباسی(@ebrahim59)
  #شلرد من موندم درکارشلردهرروزبدترازدیروز-عجیبه ملت رواوردن به زنجان بد بین
  ابراهیم عباسی(@ebrahim59)
  #شلرد من میدونم!!!!!!!!!!!! ماموفق نمیشیم!!!!!!!!!!! بد بین
  ابراهیم عباسی(@ebrahim59)
  #شلرد عجب سیاستی درپیش گرفته این دولتازمدیران دولت قبل هرکدام رابخوادهم خوارکنه هم بپیچونه هم طوری برشون داره که خودش محترم تربه نظربرسه اول اوضاع مجموعه تحت نظارت اون مدیررا به منجلاب میشکه بعدمیگه ماکاری بهش نداریم(نمیخواهیم برش داریم)مدیرمنظور هم که میبینه چاره ای نداره خودش به التماس میفته که برم دارید-دقیقامثل برداشتن رویانیان ازمدیرعاملی پرسپولیسحالااگه دلبسته های به اون مجموعه هم ضرردیدن خیالی نیستمن اسم این سیاست رامیذارم عزل مدیران به شیوه رویانیانی بد بین
  ابراهیم عباسی(@ebrahim59)
  #شلرد بورس تاکجامیخواسقوط کنه؟حمایت دولت ومجلس هم که خشکیدهتاکجاپیش بینی میکنید بد بین
  ابراهیم عباسی(@ebrahim59)
  #شلرد شنبه راچطورمیبینید؟امیدی هست؟ خوش بین
  ابراهیم عباسی(@ebrahim59)
  #شلردمن درکاراین بازارموندم-ممسنی امروزمثبت خورده-شلردهم مثل کل بورس عقبگردزده-تاکجا؟علت چیه؟چراازبورس حمایت نمشه؟پشت بورس هم ازحمایت مادی خالی شده همازحمایت معنوی-امیدوارم شنبه مثبت بخوره بد بین
  ابراهیم عباسی(@ebrahim59)
  #شلرد کلیدشکسه تو قفل بورس بدجور-کلیدهم وقتی بشکنه توقفل نه میشه بازکردنه میشه بست-یعنی نه کارمفیدمیشه کردنه غیرمفید-ازبرکات کلیدهمین نوسانات بورسه-تافروردین امیدی به صعودقالب توجه ندارم- بد بین
  ابراهیم عباسی(@ebrahim59)
  #شلرد شاحص کل تاآخربهمن احتمالا84تا85هزارباشه-نوسان داره-دلایلش هم زیادهامروزفروش فوری ایرانخودروشروع شد-تصورکنیدپژوپارس سالکه دربازار34میلیون است30میلیون ثبت نام بشه-خیلی سرمایه راکشیدن بیرون به همین دلیل تاخودروثبت نام کننشلردهم دربازه2900تا3300این ماه بازی میکنهولی اسفندکیم میره بالا-امامسلمافروردین تا4500من پیش بینی میکنم
  ابراهیم عباسی(@ebrahim59)
  #شلرد کی5000میشه تامن بفروشمش؟ بد بین
  ابراهیم عباسی(@ebrahim59)
  #شلرد آقاصمدی کجای؟دیگه درموردپتروشیمیهاانگارتحلیلهای خوشبینانه نداری؟دقیقا10روزدیگه1500راهم میزینهالبت اگه همینطورپیش بره احتمالابرگرده به همون1000ریال اولیه بد بین
  ابراهیم عباسی(@ebrahim59)
  #شلرد پیش بینی شماتاکجاست ریزشش؟من تا2000ریاب یا1800ریال هرسهم پیش بینی کردم بد بین
  ابراهیم عباسی(@ebrahim59)
  #شلرد این فروشنده های حقیقی خرده سهم هم درریزش شلردنقش بسزایی دارند بد بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟