17:18
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۵۱۶.۹
   -۷۱.۸۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۴۱۳،۶۱۸ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۷/۰۳    ۱۲:۳۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

cliff

cliff j عضو از ۱۳۹۲/۱۱/۲۴

  cliff j(@cliff)
  #پترول بر طبق آخرین اطلاعات سهام شناور آزاد مورخ 29 اسفند 1393 درصد سهام شناور آزاد پترول 8.32 درصد است که تعهد عرضه سهامدار عمده تا رساندن اون تا 10 درصد می باشد لذا می بایستی اختلاف این دو عدد در تعداد سهام پترول 336 میلیون برگه سهم بفروش برسد و حال این نکته که از ابتدای سال تاکنون مدبران اقتصاد تا تاریخ 5 اردیبهشت ماه تعداد 113،355،687 برگه سهم عرضه نموده است و شرکت بازرگانی پتروشیمی از ابتدای سال 252180388 برگه سهم عرضه نموده است .
  cliff j(@cliff)
  #وتجارت در برخی سایتها و گروه های تلگرامی خبری تحت عنوان بازگرداندن تحریم های اروپا علیه بانک ها و شرکت های ایرانی به نقل از رویترز منتشر گردیده است که به نظر می رسد متن اصلی بسیار تامل برانگیز به فارسی برگردانده شده است. اول اینکه در رویترز و نشریات مشابه خارجی از واژه re-immposed استفاده شده که با توجه به شکل جمله تنها به معنای تمدید می توانسته مورد استفاده قرار گیرد. نه به معنای تحمیل یا وضع تحریم. خوش بین
  cliff j(@cliff)
  #فهرمز ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺟﻨﻮب ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم( در ﻧﻤﺎد ﻫﺮﻣﺰ1 در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1394/01/19 ﻧﻮع ﺳﻬﺎم: ﺳﻬﺎم ﻋﺎدی ﺑﺎ ﻧﺎم؛ارزش اﺳﻤﻲ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ: 1,000 رﻳﺎل؛ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ: 15,000,000,000 ﺳﻬﻢ؛ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺳﻬﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ در ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﻴﻪ: 750,000,000 ﺳﻬﻢ؛ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺸﻒ ﻗﻴﻤﺖ: 350,000,000 ﺳﻬﻢ؛ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان ﺑﺮ ﺧﻂ آﻧﻼﻳﻦ(:400,000,000 ﺳﻬﻢ؛ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻛﺎری ﻛﺎرﮔﺰاران: 250,000 ﺳﻬﻢ؛
  cliff j(@cliff)
  #اخابر خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟