16:32
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۲،۵۴۱.۸
   ۱۶۹.۴۴
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۵۵،۳۲۵ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۰۱    ۱۲:۳۸

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

chia

بهرام احمدی عضو از ۱۳۹۲/۱۰/۱۳

  چیاکو سلیمی(@chia)
  #دلر گزارشش عالی بوده خوش بین
  چیاکو سلیمی(@chia)
  #کارگزاری #پلکان دوستان کسی از مفید اعتبار گرفته تا حالا؟
  چیاکو سلیمی(@chia)
  #کارگزاری #پلینار کان دوستان کسی از مفید اعتبار گرفته تا حالا؟
  چیاکو سلیمی(@chia)
  #کماسه خوش بین
  چیاکو سلیمی(@chia)
  #دتولید نکنه مثله وساخت و ختراک باز بشه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  چیاکو سلیمی(@chia)
  #خزامیا دوستان مثل اینکه یکی از صندوقهای سرمایه گزاری میخواد امروز پول تزریق کنه،لدفآ تو صف فروش نرید حداقل خوش بین
  چیاکو سلیمی(@chia)
  #وساخت فاتحه الصلواتخدایا فقط صبر بده،کمرم شکست
  چیاکو سلیمی(@chia)
  #وساخت چرا آخه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/به چه دلیل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟//
  چیاکو سلیمی(@chia)
  #وساخت خیلی بی ناموسن
  چیاکو سلیمی(@chia)
  #آینده اگه خبر بازار توافقی نبود الان عشق و حال بود،خدا با ماست خوش بین
  چیاکو سلیمی(@chia)
  #خزامیا ماشالله دارن تو منفی 4 فردا مبفروشن
  چیاکو سلیمی(@chia)
  #آینده http://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=115474حال کنید خوش بین
  چیاکو سلیمی(@chia)
  #آینده http://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=115474 خوش بین
  چیاکو سلیمی(@chia)
  #خزامیا عزیز من اگه میخوای بفروشی از صف فروش بیا بیرونو با احترام تقدیم خریدار کن
  چیاکو سلیمی(@chia)
  #خزامیا حقوقی رو نمیبینید داره میخره خوش بین
  چیاکو سلیمی(@chia)
  #آینده رﺋﯾس ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﮭﺷت ﭘﺎرس:در ﺷرﮐت ﻣﺎ ﺳﻔﺗﮫ ﺑﺎزی رخ ﻧداده/ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﯾﻌﻘﻮب ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ رﺋﯿﺲ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﺮاﺑﻮرس ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﻮرس 24 ﮔﻔﺖ: «اﯾﻦ اﻗﺪام ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد. ﺳﮫﺎﻣﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺳﮫﺎم اﯾﻦ 14 ﺷﺮﮐﺖ را ﺧﺮﯾﺪه اﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ و ﺧﻮد ﺑﺎزار اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ..... ا خوش بین
  چیاکو سلیمی(@chia)
  #خزامیا انفجاریه خوش بین
  چیاکو سلیمی(@chia)
  #خزامیا خزامیا 9 ماهه 76 درصد سود ساخت خوش بین
  چیاکو سلیمی(@chia)
  #خبر مرده شورتو ببرن مفید آنلاین ن ن ن ن ن ن ن ن
  چیاکو سلیمی(@chia)
  #خبر جناب صالح آبادی برکنار و آقای راعی به جای ایشان رئیس سازمان بورس شده اند.در بیاین از این صفهای کذایی
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟