18:41
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۸۳۱.۸
   ۴۸۷.۹۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۹۲،۵۱۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۹    ۱۲:۳۸

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

btrader

اریا مردانی عضو از ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

  اریا مردانی(@btrader)
  #خزامیا صبر کنید برای این نماد و کل بازار. دلیل رشد بازار توافق هسته ای بود و دلیل افتشم( یا بهتر بگم اصلاحشم هم) بدگمانی های ایجاد شده نسبت به توافق. فعلا بازار تمایل به سکون داره و نوسان. ولی من خوشبینم به بازار و مخصوصا زامیاد #خودرو #خپارس خوش بین
  اریا مردانی(@btrader)
  #خزامیا سهام جایزه ی همه ی دوستان اضافه شده؟ ماله من که اضافه نشده. نیزا به تغییر کارگزار ناظر هست؟
  اریا مردانی(@btrader)
  #خزامیا اخراس اصلاح گروه خودرو هست.صبر پیشه کنید
  اریا مردانی(@btrader)
  #خزامیا دوستان از سهام جایزه خبری نشد؟
  اریا مردانی(@btrader)
  #خساپا #خودرو #خزامیا #وبملت #وبصادر ناامیدی نسبت به نتیجه مثبت مذاکرات و تلاش برخی از کشور ها برای منزوی کردن ایران و اظهارات مقامات رسمی دولتی مبنی بر بی حاصل بودن مذاکرات دلیل افت شدید بازار هست. چنانچه موارد فوق حل نشوند شاهد اصلاح بیشتر خواهیم بود
  اریا مردانی(@btrader)
  دوستان توقع مثبت بازار رو نمیشه داشت وقتی شخص اول مملکت بارها داره اعلام میکنه نتایج اقتصادی برجام محسوس نبوده ئ امریکایی دارن تجار رو میترسونن تا باایرانی ها وارد معامله نشن #خپارس #خزامیا #خساپا #خودرو
  اریا مردانی(@btrader)
  #شاخص #خودرو #خزامیا دوستان به نظر کل بازار وادر اصلاح شده در میان مدت.احتمالا در بلند مدت بازار هیچنان صعودی است #خپارس #بترانس #وبصادر
  اریا مردانی(@btrader)
  #خزامیا #خپارس #خساپا خارجی ها 500 میلیون یورو در سایپا سرمایه گذاری خواهند کرد خوش بین
  اریا مردانی(@btrader)
  خریدنی هستن #زامیاد و #خپارس خوش بین
  اریا مردانی(@btrader)
  #خزامیا علاوه‌بر پژو، بنز آلمان نیز پس از چند سال دوری، به ایران برگشت و در کنار اینها، خودروسازان کشور توانستند پای میز مذاکره با بزرگان خودروسازی جهان از جمله فولکس واگن و فیات بنشینند. اتفاقا هر دو این خودروسازان، به توافقات اولیه با شرکت‌های خودروساز داخلی برای سرمایه‌گذاری در ایران دست یافته و احتمالا طی ماه‌های آینده، همکاری مشترک آنها کلید خواهد خورد. خوش بین
  اریا مردانی(@btrader)
  #خزامیا #خپارس توافقات هسته‌ای و برجام برای صنعت خودرو خوش یمن بود، چه آنکه اولا راه را برای تامین قطعات باز کرد و در درجه دوم نیز مقدمات حضور خودروسازان خارجی را در «جاده مخصوص» فراهم آورد. صنعت خودرو ایران پس از قرارداد پلت‌فرم مشترک X90 که در اوایل دهه 80 امضا شد، دیگر هیچ قرارداد قابل‌توجه و مهمی را به خود ندید و این در شرایطی است که برجام زمینه‌ساز «قرارداد پژو» با شرایطی متفاوت ا زگذشته شد. خوش بین
  اریا مردانی(@btrader)
  #خزامیا #خپارس همین روز هاست که خبر واگذاری خپارس در بازار پخش بشه.زامیاد هم به زودی قرار داد بزرگ خود رو خواهد بست و در چندین مناقصه برنده خواهد شد خوش بین
  اریا مردانی(@btrader)
  #خزامیا امروز شاهد افزایش تقاضا در این نماد ها خواهیم بود #خپارس خوش بین
  اریا مردانی(@btrader)
  #خزامیا نفت در هفته قبل 8 درصد افزایش قیمت داشته #شبندر خوش بین
  اریا مردانی(@btrader)
  #خزامیا خودرویی؛ بیا توجیه بیه نشسیت میدیران سیایپا بیا سیهامداران و فعیاالن بیازار سیرمایه , بیه برخیی میوارد همچیون سیرمایه گیذاری مسیتسیم سییتروئن در سیایپای کاشیان بیا مشیارکت پیارس خیودرو و نییز سیرمایه گیذاری مسیتسیم رنیو در یکیی از شرکت های مجموعه آن اشاره شده است و بیا توجیه بیه طیرح بسییاری از اسیتراتیی هیای ایین شیرکت در اسیتفاده از پلیت فرم هیای جدیید و سیایر تصیمیمات از سیوی میدیران, امیروز ایین شیرکت بیا تساضیای قابیل مالحگیه ای همیراه گردیید و خوش بین
  اریا مردانی(@btrader)
  #خزامیا حدود 20 درصد ارزش معاملات شنبه مربوط به گروه خودرو بود خوش بین
  اریا مردانی(@btrader)
  #خزامیا دعوت مدیران سااای ا از مدیران دند شاارکت کارگزاری و فعاان بازار برای بازدید از خطو ت ولید این شرکت خودرو سازی و وعده و وعیدهای بی شمار مدیران این شرکت در جمع حا ضرین، به ت شکیل صف خرید سنگین این سهم در بازار امروز منتهی شد تا بار دیگر گروه خودرویی در کانون توجه بازار شد و طیف عظیمی از سرمایه گذاران و مردم برای خرید و نگهداری سهام خودرویی، مشتاق شوند. خوش بین
  اریا مردانی(@btrader)
  #خزامیا امروز خرید از صف خرید در 8:30 جا نمونی خوش بین
  اریا مردانی(@btrader)
  #خزامیا سیگنال خریدددددددددددددددددد خوش بین
  اریا مردانی(@btrader)
  #خزامیا نمودار گویایی همه چیز هست خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟