02:09
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۲۵۰.۵
   -۹۱.۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۴۱۷،۸۲۶ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۰۹/۲۰    ۱۲:۴۴

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

bsh1460806468

بهمن شیخ رحیمی عضو از ۱۳۹۵/۰۴/۱۷

  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی بهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )2 دقیقه پیش #فملی بعداز 4 سال روکد درجهان صنایع مس در ایران نه تنها بلکه در دنیا و جهان داره جون میگیره وبیشتر صنایع جهان از ورشگسته گی و روکود کم کم دارن جون میگیرند وسیاست جهانی حما یت از صنا یع مس است وفعلا... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی بعداز 4 سال روکد درجهان صنایع مس در ایران نه تنها بلکه در دنیا و جهان داره جون میگیره وبیشتر صنایع جهان از ورشگسته گی و روکود کم کم دارن جون میگیرند وسیاست جهانی حما یت از صنا یع مس است وفعلا برای سرمایه کزاری ملی مس ایران بهترین گزینه است وتا صفخرید نشده
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی بهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )کمتر از یک دقیقه پیش #فملی سلام.شرکت ملی مس در عرض 4سال گذشته چه کار که نکرده باتوجه به تحریمهای ضالمانه که مختصریی یاد اوریمیگردد که با اطمینان بیشتر وبا ارامش کامل سرمایه گزاری کنید.1-حمایت کامل از... نمایش بیشتر خوش بین
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی سلام.شرکت ملی مس در عرض 4سال گذشته چه کار که نکرده باتوجه به تحریمهای ضالمانه که مختصریی یاد اوریمیگردد که با اطمینان بیشتر وبا ارامش کامل سرمایه گزاری کنید.1-حمایت کامل از نیروی کارو کارگران وکارکنان و مهندسان و غیره در اوج تحریم.2-افزایش سر مایه تا 500در زمان تحرم.3-کا هش هز ینه هاتمام شده و افزایش تو لید در کلیه زمینه ها.4-حمایت از محیط زیست واجرای ان طبق قوانین مو... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی باسلام درمجلس وشرکت ملی مس وسهام داران عمده در تلاش اندکه توسط دولت اقای دکتر روحانی و وزیر محترم اقتصاد دارایی مالیات تجدید ارزیابی دارایی شرکتهابرداشته شود و عدالت اختماعی مراعاتشود وشرکت ملی مس ایران تجدید ارزیابیدارایی بکند تا از این طریق جبران زیان دیده گان سهامداران بشود خوش بین
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی باسلام یک عده مریض هستند وخیلی کمی دارند وکمی حسود هستند در حالی که قیمت ملی مس در جهان می ره بالادرسهام یاب می نویسندکه ا مد پایین وبرای خا طرجمعی همه دیگر قیمت مس پایین نمیاید وهر روزراه ترقی را طی میکند به دلا یل ز یر 1=سایت ملی مسرابخوانید ومس پرس وعسر مس وسایر تحلیل ها راببینید 2-شرکتملی مس تا اخر اذر کلیه بدههای بانکی را صفر میکند3-هزینهای زاید راکاسته وقیمت تمام شده ملی مس... نمایش بیشتر خوش بین
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی سلام به زبان ساده حقا یق سهام ملی مس را مجا نی بخوانید وامر به معر ف کنیدوکسانی که میخواهند ملی مس بخرندبا خیال اسوده بخرند.1-قمت فروش دولتی در بورس 360 تا400 تومان را به دلا یل ز یر طی خواهد کرد. تاثیر جهانی وتاثیر قیمت نفت ود ه هادلیل دیگر بعد مگویم حتما"اطلاع دارید که اول طلا پشتیبان اسکناس دردنیا است ودومی مس در انبارهای چین بود2-برجام هنوز اثرش را در مس نشان ندادهاست و... نمایش بیشتر خوش بین
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی سلام انهاییکه انر ژی منفی میدهندمن را مجبورکردنند بنویسم فملی صنعت مادر جها نی است ودر اقتصاد مما لک تا ثیر داردوازموضوعات اقتصاد جهانی پیچیده است ودر مورد ان باید کار شنا سان کاردان بین المللی نظر بدهندنه هر کسی که زوداز خواب بیدار شد خوا هشمندم در مورد ملی مس ایران عزیز بدون اطلاع و اگاهی انر ژی منفی ندهیم زیرا سهامدارانیهستند که سهام ملی مس را در قیمت ها ی بالا از1000تومان خریداند... نمایش بیشتر خوش بین
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی سلام دوستان وسهام داران من بهمن شیخ رحیمی زیاد سواد ندارم ولی چند توسعه لازم و واجب می دانمیک اول فرهنگ وادب داشته باشیم وقدر این نعمت الهی را بدانیم سهام یاب وازان به درستی استفاره کنیم وقابلاستفاده سهام داران واقع تشود وپشت سرمان دعای خیر مردم باشددومابه فرو شنده ها خر ده نگیریم زیرا بازار خرید و فروشه وهمه برنامه دارند زمانیکه من شم در خواب ز مستانی بودیم انها سهم ملی مس را کمتر از 120... نمایش بیشتر خوش بین
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی سلام با مراحعه به نوشته های بنده در جند ماهه قبل در مورد ملی مس ان نوشته ها را ارز یابی کنید کهدونمونه در پایین گذاشتم ونظر خود بیان کنید قضاوت با شما همه چیز در مورد ملی مس نوشتم وجهت خرید حالا هم دیر نیست
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی بهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )5 ماه پیش #فملی باسلامچه زمانی فملی تجدید ارزیابی دارایی میکند؟ ایا روز یکشنبه در مجمع 20 تیر 95 مطرح میشود؟
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی همن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )2 ماه پیش #فملی سلام در مورد فملی باید گفت که از دل زمین طلا بدست میاید پس فملی سهمش طلاست و هر سهامدار باید در سبد سهام خود فملی را داشته باشد که اگر ندارد سهامدار بحساب نمیاید. توسعه من به همه ایرانیان این... نمایش بیشتر خوش بین
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی بهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )3 ماه پیش #فملی چرا ملی مس را انتخاب کردیم؟زیرا سرمایه ملی است و یکی از فلزات گران بهای دنیاست:1)معاون محترم رییس جمهور جناب اقای اسحاق جهانگیری فرمودند فقط در مورد مس که با سهم مردم ناجوانمردانه بازی... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی بهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )3 ماه پیش #فملی چرا ملی مس را انتخاب کردیم؟زیرا سرمایه ملی است و یکی از فلزات گران بهای دنیاست:1)معاون محترم رییس جمهور جناب اقای اسحاق جهانگیری فرمودند فقط در مورد مس که با سهم مردم ناجوانمردانه بازی... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی بهمن شیخ رحیمیبهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 ) 3 ماه پیش #فملی چرا ملی مس را انتخاب کردیم؟زیرا سرمایه ملی است و یکی از فلزات گران بهای دنیاست:1)معاون محترم رییس جمهور جناب اقای اسحاق جهانگیری فرمودند فقط در مورد مس که با سهم مردم... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی بهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )3 ماه پیش #فملی چرا ملی مس را انتخاب کردیم؟زیرا سرمایه ملی است و یکی از فلزات گران بهای دنیاست:1)معاون محترم رییس جمهور جناب اقای اسحاق جهانگیری فرمودند فقط در مورد مس که با سهم مردم ناجوانمردانه بازی... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی بهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )3 ماه پیش #فملی چرا ملی مس را انتخاب کردیم؟زیرا سرمایه ملی است و یکی از فلزات گران بهای دنیاست:1)معاون محترم رییس جمهور جناب اقای اسحاق جهانگیری فرمودند فقط در مورد مس که با سهم مردم ناجوانمردانه بازی... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی اقایرافور تویو تا حقوقی سهم ها یی را اب می کند که از من وتو وما وشما وانها به قیمت 120 تومان جمع کرده بود در این قیمت میفروشه که نقدینگی داشته باشد وهم سود کند سهام داران باید این فنون را یاد بگیرند خوش بین
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی سلام علیکم ملی مس در سال 1385 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و360تا 400 تومان کشف قیمت شد وبعد از ده سال در بورس کمتر از 120تومان شده بود چرا وبرای چه در صورتی که در عرض ده سال سرمایه کذازی خوبی هم شده و وضع ملی مس از سال 85 هم خوب بوده پس موضو ع چیست غیر از این است که ار ماست که بر ماست ومعا ون اول رییس جمهور حناب اقای جهانگیری گفت بود باسهام مردوم بازی نا جوانمردانه نکنیدکه کلیه... نمایش بیشتر خوش بین
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی بهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )یک روز پیش #فملی خبر بهدردبخر این که پار سال ملی مس با المان تفا هم نامه امضا کردنذ امسال 15 تا20 در ایران قرارداد امضا میکنندکه دوازدهمین نما یشکاه بین المللی معدنوصنایع معدنی وماشین الات تجهیزاتو صنایع... نمایش بیشتر
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟