11:39
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • ۷۹،۱۷۵.۱
   -۳۱.۵۲
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۱۴،۹۹۸ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۱۱/۰۳    ۱۱:۳۷

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

bsh1460806468

بهمن شیخ رحیمی عضو از ۱۳۹۵/۰۴/۱۷

  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی با سلام عاقل ان است اندیشه کند پایان راجه عجله دارید برای باز شدن ملی مس برای اطلاع عجله کندگان فردا 29دی ماه 95 چهار شنبه باز میگرددواز برادران وخواهران وبروبچه های عزیز خواهشمند است ایده میدهند ومی نویسند مفهوم دار وبه درد بخور بنویسند وچیزیننوسند که معنی و مفهوم انرا خودنیز نمی فهمند ومتنی ارایه کنند که تصور مکنند عموم مردم از ان استفاده کنند وبه نیکی یاد کنند وفشندهند درضمن ادب ومعرفت... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی باسلام د وستان شرکت ملی مس وناظر بازار تعدیل -20-درصدی را قبل اعلام کرده اند وتعدیل203درصدی دروغ است واگر مشتاق 203درصدی وبیشترهم هستید پی گیری تحدید ارز یابی دارایی شرکت ملی مس ایران را از طریق شرکت بورس واوراف بهادار وهییت مدیره ملی مس و زارت صنعتو معدن تقاضا وبخواهید وپیگیرباشید
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی دوستان وسهام داران وکسانی که میخواهند سهم ملی مس بخرند ویا بفروشند تو سعه من به همه این است که بخرند و نفرو شند ومن از تاریخ 1395-2-17-درمورد فملی نظراتم و راهنمایی هیم نوشته ام وحتما انها را بخوانید دو سه بار هم بخوانید وفملی را همبن طور که در گذشته شرح داده ام در اینده -1500 تومان تسور کنید وجهت تجدید ارزیابی دارایی های ملی مس از هر طریق ممکن از دولت و وزیر ومجلس وهییت... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی بهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )17 دقیقه پیشفملی دوستان وسهام داران وکسانی که میخواهند سهم ملی مس بخرند ویا بفروشند تو سعه من به همه این است که بخرند و نفرو شند ومن از تاریخ 1395-2-17-درمورد فملی نظراتم و راهنمایی هیم نوشته ام وحتما انها را بخوانید دو سه بار هم بخوانید وفملی را همبن طور که در گذشته شرح داده ام در اینده... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  فملی دوستان وسهام داران وکسانی که میخواهند سهم ملی مس بخرند ویا بفروشند تو سعه من به همه این است که بخرند و نفرو شند ومن از تاریخ 1395-2-17-درمورد فملی نظراتم و راهنمایی هیم نوشته ام وحتما انها را بخوانید دو سه بار هم بخوانید وفملی را همبن طور که در گذشته شرح داده ام در اینده -1500 تومان تسور کنید وجهت تجدید ارزیابی دارایی های ملی مس از هر طریق ممکن از دولت و وزیر ومجلس وهییت مدیره ملی مس ومسو لین سهام عدالت بخواهیدکه تا اخر سال تجدید ارزیابی دارایی های ملی مس را انجام دهند... نمایش بیشتر خوش بین
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی صد تا سلام هر چقدر گفتم خدایا ادم نشد مدوم شما گواه هستید . به مردک بگویید پولهایش را حرام نکند وبیهودچند قرانش راتمام نکند زیراهمه چیز فانیست به جز رب العا لمینوبرای جمع اوری وکفن ودفن همیشه پول باید داشته باشیواین امر به معروف ونهی از منکر قبول کن نمی دانم فهمیدی یا هنوز کج است ...... افتاد خوش بین
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی با سلامی دل نشین ایرانیان سه وچهار عامل مهم وتا ثیر گذاربر قیمت شرکت ملی مس ایران ومواد خام مس هستند.یک-افق اقتصاد جهانی وبخصوص بهبود شرا یط اقتصادی دولت چین بر دیگر فلزات اساسی عا مل افزایش قیمت مس در جهان است. دومین ان اقتصاد امریکاو رشدارزش دلار امریکاکه همه تحلیلگران معتقدند چشم انداز قیمت مس برای اینده به این سه وچهار عامل بستگی دارندزیرا چین بزرگترین مصرف کننده مس در جهان است... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی باسلا می گرم می فرمایند بگذرد این روز گار تلخ تر از زهر - بار دیگرچون شکر اید مثل عسل درمورد سود فملی 20 تومانبوده وتاعید اگر هیت مدیره ومدیرعامل وتصمیم گیران و وزارت صنعت ومعدن ومعاونان ودولت بخصوص وزارت دارایی مثل سایر شرکت ها جهت حفظ منا فع سهام داران وجبران زیان وضرر وارده سه چهار سال گذشته اقدام به تجدید ارزیابی دارایی شرکت ملی مس بکنند......درضمن همه سهام داران درکل ایران عزیز... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی با سلام -کاری کنید مردم سهم ملی مس را با این قیمت های کم از دست ندهند .قبل از مجمع تیر ماه 95-کسانی به قیمت 113تومان وبسیاری 120تومان فروختند وبجایش چه خریدند که سهم از200تومان زدبالاو200تومان سود داد و 15درصد افزایش سرمایه وچقدر ضرر چرا ودنیا میخواهد قیمت مس راببردبالاوچون مصادف شده اخر سال ودر بین دارنده وفروشنده قرار گذاشتند که بعد از تعطیلات کریسمس وعیدشان قیمت هارا ببرند بالا... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی سلام علیکم برادران وخواهران شاعر گفته چرا عا قل کند کاری که باز ارد پشیمانی قیمت سهام ملی مس به این منوال نمی ماند وانهایکه مفروشند ویا فروخته اند دیکر نمی ت وانند جایگزین کنند من در بورس خیلی ضر ر کرده ام واکنون تجربه ام را مجا نی در اختیارمگذارم ومواظب سهم ملی مس باشید به دلایل زیر 1-کدام سهم را سراغ دارید از ملی مس قوی باشد .2-چرا خارجی ها دنبال ملی مس هستند و قرارداد می بند... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی حیف از ان نونی که می خرید کجای کارین چطور قیمت مدهید مگه دارریم باتوجه به شواهد و دلایل ومدارک ملی مس ایران جزء ده شرکت بورس می باشد وگلیه سرمایه گزاریها یکی بعد از دیگری به بهره برداری می رسد وتا پا یان سال 5 طرح مهم به تولید میرسدوطبق گزارش کارکنان ومهند سان وعلام مدیران وبخصوص طبق اطلاع رسانی جناب اقای مراد علیزاده دامت بر کاته....افزایش در تولید وفروش وتصفیه بدهی بانکی شرکت ملی مس ایران... نمایش بیشتر خوش بین
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی بهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )2 دقیقه پیش #فملی بعداز 4 سال روکد درجهان صنایع مس در ایران نه تنها بلکه در دنیا و جهان داره جون میگیره وبیشتر صنایع جهان از ورشگسته گی و روکود کم کم دارن جون میگیرند وسیاست جهانی حما یت از صنا یع مس است وفعلا... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی بعداز 4 سال روکد درجهان صنایع مس در ایران نه تنها بلکه در دنیا و جهان داره جون میگیره وبیشتر صنایع جهان از ورشگسته گی و روکود کم کم دارن جون میگیرند وسیاست جهانی حما یت از صنا یع مس است وفعلا برای سرمایه کزاری ملی مس ایران بهترین گزینه است وتا صفخرید نشده
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی بهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )کمتر از یک دقیقه پیش #فملی سلام.شرکت ملی مس در عرض 4سال گذشته چه کار که نکرده باتوجه به تحریمهای ضالمانه که مختصریی یاد اوریمیگردد که با اطمینان بیشتر وبا ارامش کامل سرمایه گزاری کنید.1-حمایت کامل از... نمایش بیشتر خوش بین
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی سلام.شرکت ملی مس در عرض 4سال گذشته چه کار که نکرده باتوجه به تحریمهای ضالمانه که مختصریی یاد اوریمیگردد که با اطمینان بیشتر وبا ارامش کامل سرمایه گزاری کنید.1-حمایت کامل از نیروی کارو کارگران وکارکنان و مهندسان و غیره در اوج تحریم.2-افزایش سر مایه تا 500در زمان تحرم.3-کا هش هز ینه هاتمام شده و افزایش تو لید در کلیه زمینه ها.4-حمایت از محیط زیست واجرای ان طبق قوانین مو... نمایش بیشتر
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی باسلام درمجلس وشرکت ملی مس وسهام داران عمده در تلاش اندکه توسط دولت اقای دکتر روحانی و وزیر محترم اقتصاد دارایی مالیات تجدید ارزیابی دارایی شرکتهابرداشته شود و عدالت اختماعی مراعاتشود وشرکت ملی مس ایران تجدید ارزیابیدارایی بکند تا از این طریق جبران زیان دیده گان سهامداران بشود خوش بین
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی باسلام یک عده مریض هستند وخیلی کمی دارند وکمی حسود هستند در حالی که قیمت ملی مس در جهان می ره بالادرسهام یاب می نویسندکه ا مد پایین وبرای خا طرجمعی همه دیگر قیمت مس پایین نمیاید وهر روزراه ترقی را طی میکند به دلا یل ز یر 1=سایت ملی مسرابخوانید ومس پرس وعسر مس وسایر تحلیل ها راببینید 2-شرکتملی مس تا اخر اذر کلیه بدههای بانکی را صفر میکند3-هزینهای زاید راکاسته وقیمت تمام شده ملی مس... نمایش بیشتر خوش بین
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی سلام به زبان ساده حقا یق سهام ملی مس را مجا نی بخوانید وامر به معر ف کنیدوکسانی که میخواهند ملی مس بخرندبا خیال اسوده بخرند.1-قمت فروش دولتی در بورس 360 تا400 تومان را به دلا یل ز یر طی خواهد کرد. تاثیر جهانی وتاثیر قیمت نفت ود ه هادلیل دیگر بعد مگویم حتما"اطلاع دارید که اول طلا پشتیبان اسکناس دردنیا است ودومی مس در انبارهای چین بود2-برجام هنوز اثرش را در مس نشان ندادهاست و... نمایش بیشتر خوش بین
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی سلام انهاییکه انر ژی منفی میدهندمن را مجبورکردنند بنویسم فملی صنعت مادر جها نی است ودر اقتصاد مما لک تا ثیر داردوازموضوعات اقتصاد جهانی پیچیده است ودر مورد ان باید کار شنا سان کاردان بین المللی نظر بدهندنه هر کسی که زوداز خواب بیدار شد خوا هشمندم در مورد ملی مس ایران عزیز بدون اطلاع و اگاهی انر ژی منفی ندهیم زیرا سهامدارانیهستند که سهام ملی مس را در قیمت ها ی بالا از1000تومان خریداند... نمایش بیشتر خوش بین
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی سلام دوستان وسهام داران من بهمن شیخ رحیمی زیاد سواد ندارم ولی چند توسعه لازم و واجب می دانمیک اول فرهنگ وادب داشته باشیم وقدر این نعمت الهی را بدانیم سهام یاب وازان به درستی استفاره کنیم وقابلاستفاده سهام داران واقع تشود وپشت سرمان دعای خیر مردم باشددومابه فرو شنده ها خر ده نگیریم زیرا بازار خرید و فروشه وهمه برنامه دارند زمانیکه من شم در خواب ز مستانی بودیم انها سهم ملی مس را کمتر از 120... نمایش بیشتر خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟