05:42
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۹۹،۲۲۴.۸
   ۵۹۶.۴۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۹۵۵،۶۲۱ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۱۱/۰۳    ۱۲:۳۵

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

booji61

محمد بورسی عضو از ۱۳۹۲/۰۸/۰۸

  محمد بورسی(@booji61)
  #شبندر روحانی استفا بده برو بدبختمون کردی استفا بدید دسته جمعیاستفا استفا استفا استفا استفااستفا استفا استفا
  محمد بورسی(@booji61)
  #شتران روحانی استفا بده برو بدبختمون کردی استفا بدید دسته جمعی
  محمد بورسی(@booji61)
  #شتران روحانی استفا بده برو بدبختمون کردی استفا بدید دسته جمعی
  محمد بورسی(@booji61)
  #شتران روحانی استفا بده برو بدبختمون کردی استفا بدید دسته جمعی
  محمد بورسی(@booji61)
  #شتران روحانی استفا بده برو بدبختمون کردی استفا بدید دسته جمعی
  محمد بورسی(@booji61)
  #شتران روحانی استفا بده برو بدبختمون کردی استفا بدید دسته جمعی
  محمد بورسی(@booji61)
  #شتران روحانی استفا بده برو بدبختمون کردی استفا بدید دسته جمعی
  محمد بورسی(@booji61)
  #شتران روحانی استفا بده برو بدبختمون کردی استفا بدید دسته جمعی
  محمد بورسی(@booji61)
  #شتران روحانی استفا بده برو بدبختمون کردی استفا بدید دسته جمعی
  محمد بورسی(@booji61)
  #شتران روحانی استفا بده برو بدبختمون کردی استفا بدید دسته جمعی
  محمد بورسی(@booji61)
  #شتران روحانی استفا بده برو بدبختمون کردی استفا بدید دسته جمعی
  محمد بورسی(@booji61)
  #شتران روحانی استفا بده برو بدبختمون کردی استفا بدید دسته جمعی
  محمد بورسی(@booji61)
  #شتران روحانی استفا بده برو بدبختمون کردی استفا بدید دسته جمعی
  محمد بورسی(@booji61)
  #شتران روحانی استفا بده برو بدبختمون کردی استفا بدید دسته جمعی
  محمد بورسی(@booji61)
  #شتران روحانی استفا بده برو بدبختمون کردی استفا بدید دسته جمعی
  محمد بورسی(@booji61)
  #شتران روحانی استفا بده برو بدبختمون کردی استفا بدید دسته جمعی
  محمد بورسی(@booji61)
  #شتران ریس جمهور کلید ساز استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفااستفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفااستفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفااستفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا
  محمد بورسی(@booji61)
  #شتران ریس جمهور کلید ساز استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفااستفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفااستفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفااستفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا
  محمد بورسی(@booji61)
  #شتران ریس جمهور کلید ساز استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفااستفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفااستفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفااستفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا
  محمد بورسی(@booji61)
  #شبندر ریس جمهور کلید ساز استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفااستفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفااستفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفااستفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا استفا
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟