20:00
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۱۴۶.۲
   ۲۱.۸۲
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۱۰،۱۵۸ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۳/۰۳    ۱۲:۳۶

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

bkh7453

فردایی بهتر عضو از ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

  فردایی بهتر(@bkh7453)
  #خودرو طبق شنیده ها تعدادی از چهره های شاخص اصلاح طلب قصد دارند در جلسه ای از اسحاق جهانگیری برای پذیرش شهرداری تهران دعوت به عمل آورند. در جلسه خصوصی این جمع مطرح شده است که در حال حاضر مشکلات شهر تهران در بسیاری موارد از مرز بحران گذشته و حل آن نیاز به یک #چهره_ملی و در تراز #ریاست_جمهوری دارد که مورد وفاق همه گروههای اصلاح طلبی باشد.
  فردایی بهتر(@bkh7453)
  #خپارس طبق شنیده ها تعدادی از چهره های شاخص اصلاح طلب قصد دارند در جلسه ای از اسحاق جهانگیری برای پذیرش شهرداری تهران دعوت به عمل آورند. در جلسه خصوصی این جمع مطرح شده است که در حال حاضر مشکلات شهر تهران در بسیاری موارد از مرز بحران گذشته و حل آن نیاز به یک #چهره_ملی و در تراز #ریاست_جمهوری دارد که مورد وفاق همه گروههای اصلاح طلبی باشد.
  فردایی بهتر(@bkh7453)
  #خبر طبق شنیده ها تعدادی از چهره های شاخص اصلاح طلب قصد دارند در جلسه ای از اسحاق جهانگیری برای پذیرش شهرداری تهران دعوت به عمل آورند. در جلسه خصوصی این جمع مطرح شده است که در حال حاضر مشکلات شهر تهران در بسیاری موارد از مرز بحران گذشته و حل آن نیاز به یک #چهره_ملی و در تراز #ریاست_جمهوری دارد که مورد وفاق همه گروههای اصلاح طلبی باشد.
  فردایی بهتر(@bkh7453)
  طبق شنیده ها تعدادی از چهره های شاخص اصلاح طلب قصد دارند در جلسه ای از اسحاق جهانگیری برای پذیرش شهرداری تهران دعوت به عمل آورند. در جلسه خصوصی این جمع مطرح شده است که در حال حاضر مشکلات شهر تهران در بسیاری موارد از مرز بحران گذشته و حل آن نیاز به یک #چهره_ملی و در تراز #ریاست_جمهوری دارد که مورد وفاق همه گروههای اصلاح طلبی باشد.
  فردایی بهتر(@bkh7453)
  #خبر فرار چهاردرصدی ها از شهرداری تهران: علیرغم آنکه شهردار تهران در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری هواداران حسن روحانی را قشری چهاردرصدی از متخلفین مالی کشور عنوان کرده بود، امروز و در پی قطعی شدن نتایج انتخابات شورای شهر تهران، شنیده می شود معاونین و نزدیکان قالیباف قصد دارند یک به یک از مسئولیت های خود در شهرداری استعفا دهند تا دچار حسابرسی های شورای شهر جدید نشوند! با اینکه سه ماه دیگر از مسئولیت شورای شهر فعلی تهران باقی مانده، شنیده ها حاکی است عیسی شریفی معاون امور مناطق و قائم مقام قالیباف در جلسه شورای شهرداران مناطق تهران که صبح امروز پشت درهای بسته تشکیل شده، استعفای خود را از این مسئولیت عنوان کرده است. در پی مشخص شدن نتیجه انتخابات شوراها که برخلاف میل تیم مدیریتی قالیباف، از اعضای جدید و از طیف اصلاح‌طلبان می باشند، به نظر می رسد دومینوی استعفا و فرار از مسئولیت در شهرداری تهران آغاز شده تا در دوره جدید راه بر حسابرسی از تخلفات شهرداری تهران در یک دهه اخیر توسط شورای شهر اصلاحات، بسته شود. در همین ارتباط شنیده ها از استعفای سایر معاونین و نزدیکان شهردار تهران خبر می دهد که از آن جمله می توان به استعفای قریب الوقوع امانی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران اشاره کرد. اکنون سوال اساسی اینجاست: جریانی که مدعی بود با چهاردرصدی زالوصفت مبارزه می کند، چرا در آستانه تغییر شورای شهر و قوت گرفتن احتمال بازرسی و حسابرسی شفاف از مجموعه تحت مدیریت خود، اینقدر برآشفته و عجولانه به دنبال راه فرار می گردد!!!
  فردایی بهتر(@bkh7453)
  فرار چهاردرصدی ها از شهرداری تهران: علیرغم آنکه شهردار تهران در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری هواداران حسن روحانی را قشری چهاردرصدی از متخلفین مالی کشور عنوان کرده بود، امروز و در پی قطعی شدن نتایج انتخابات شورای شهر تهران، شنیده می شود معاونین و نزدیکان قالیباف قصد دارند یک به یک از مسئولیت های خود در شهرداری استعفا دهند تا دچار حسابرسی های شورای شهر جدید نشوند! با اینکه سه ماه دیگر از مسئولیت شورای شهر فعلی تهران باقی مانده، شنیده ها حاکی است عیسی شریفی معاون امور مناطق و قائم مقام قالیباف در جلسه شورای شهرداران مناطق تهران که صبح امروز پشت درهای بسته تشکیل شده، استعفای خود را از این مسئولیت عنوان کرده است. در پی مشخص شدن نتیجه انتخابات شوراها که برخلاف میل تیم مدیریتی قالیباف، از اعضای جدید و از طیف اصلاح‌طلبان می باشند، به نظر می رسد دومینوی استعفا و فرار از مسئولیت در شهرداری تهران آغاز شده تا در دوره جدید راه بر حسابرسی از تخلفات شهرداری تهران در یک دهه اخیر توسط شورای شهر اصلاحات، بسته شود. در همین ارتباط شنیده ها از استعفای سایر معاونین و نزدیکان شهردار تهران خبر می دهد که از آن جمله می توان به استعفای قریب الوقوع امانی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران اشاره کرد. اکنون سوال اساسی اینجاست: جریانی که مدعی بود با چهاردرصدی زالوصفت مبارزه می کند، چرا در آستانه تغییر شورای شهر و قوت گرفتن احتمال بازرسی و حسابرسی شفاف از مجموعه تحت مدیریت خود، اینقدر برآشفته و عجولانه به دنبال راه فرار می گردد!!!
  فردایی بهتر(@bkh7453)
  #خودرو فرار چهاردرصدی ها از شهرداری تهران: علیرغم آنکه شهردار تهران در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری هواداران حسن روحانی را قشری چهاردرصدی از متخلفین مالی کشور عنوان کرده بود، امروز و در پی قطعی شدن نتایج انتخابات شورای شهر تهران، شنیده می شود معاونین و نزدیکان قالیباف قصد دارند یک به یک از مسئولیت های خود در شهرداری استعفا دهند تا دچار حسابرسی های شورای شهر جدید نشوند! با اینکه سه ماه دیگر از مسئولیت شورای شهر فعلی تهران باقی مانده، شنیده ها حاکی است عیسی شریفی معاون امور مناطق و قائم مقام قالیباف در جلسه شورای شهرداران مناطق تهران که صبح امروز پشت درهای بسته تشکیل شده، استعفای خود را از این مسئولیت عنوان کرده است. در پی مشخص شدن نتیجه انتخابات شوراها که برخلاف میل تیم مدیریتی قالیباف، از اعضای جدید و از طیف اصلاح‌طلبان می باشند، به نظر می رسد دومینوی استعفا و فرار از مسئولیت در شهرداری تهران آغاز شده تا در دوره جدید راه بر حسابرسی از تخلفات شهرداری تهران در یک دهه اخیر توسط شورای شهر اصلاحات، بسته شود. در همین ارتباط شنیده ها از استعفای سایر معاونین و نزدیکان شهردار تهران خبر می دهد که از آن جمله می توان به استعفای قریب الوقوع امانی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران اشاره کرد. اکنون سوال اساسی اینجاست: جریانی که مدعی بود با چهاردرصدی زالوصفت مبارزه می کند، چرا در آستانه تغییر شورای شهر و قوت گرفتن احتمال بازرسی و حسابرسی شفاف از مجموعه تحت مدیریت خود، اینقدر برآشفته و عجولانه به دنبال راه فرار می گردد!!!
  فردایی بهتر(@bkh7453)
  #خپارس فرار چهاردرصدی ها از شهرداری تهران: علیرغم آنکه شهردار تهران در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری هواداران حسن روحانی را قشری چهاردرصدی از متخلفین مالی کشور عنوان کرده بود، امروز و در پی قطعی شدن نتایج انتخابات شورای شهر تهران، شنیده می شود معاونین و نزدیکان قالیباف قصد دارند یک به یک از مسئولیت های خود در شهرداری استعفا دهند تا دچار حسابرسی های شورای شهر جدید نشوند! با اینکه سه ماه دیگر از مسئولیت شورای شهر فعلی تهران باقی مانده، شنیده ها حاکی است عیسی شریفی معاون امور مناطق و قائم مقام قالیباف در جلسه شورای شهرداران مناطق تهران که صبح امروز پشت درهای بسته تشکیل شده، استعفای خود را از این مسئولیت عنوان کرده است. در پی مشخص شدن نتیجه انتخابات شوراها که برخلاف میل تیم مدیریتی قالیباف، از اعضای جدید و از طیف اصلاح‌طلبان می باشند، به نظر می رسد دومینوی استعفا و فرار از مسئولیت در شهرداری تهران آغاز شده تا در دوره جدید راه بر حسابرسی از تخلفات شهرداری تهران در یک دهه اخیر توسط شورای شهر اصلاحات، بسته شود. در همین ارتباط شنیده ها از استعفای سایر معاونین و نزدیکان شهردار تهران خبر می دهد که از آن جمله می توان به استعفای قریب الوقوع امانی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران اشاره کرد. اکنون سوال اساسی اینجاست: جریانی که مدعی بود با چهاردرصدی زالوصفت مبارزه می کند، چرا در آستانه تغییر شورای شهر و قوت گرفتن احتمال بازرسی و حسابرسی شفاف از مجموعه تحت مدیریت خود، اینقدر برآشفته و عجولانه به دنبال راه فرار می گردد!!!
  فردایی بهتر(@bkh7453)
  #خساپا طبق شنیده ها تعدادی از چهره های شاخص اصلاح طلب قصد دارند در جلسه ای از اسحاق جهانگیری برای پذیرش شهرداری تهران دعوت به عمل آورند. در جلسه خصوصی این جمع مطرح شده است که در حال حاضر مشکلات شهر تهران در بسیاری موارد از مرز بحران گذشته و حل آن نیاز به یک #چهره_ملی و در تراز #ریاست_جمهوری دارد که مورد وفاق همه گروههای اصلاح طلبی باشد.
  فردایی بهتر(@bkh7453)
  #خساپا فرار چهاردرصدی ها از شهرداری تهران: علیرغم آنکه شهردار تهران در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری هواداران حسن روحانی را قشری چهاردرصدی از متخلفین مالی کشور عنوان کرده بود، امروز و در پی قطعی شدن نتایج انتخابات شورای شهر تهران، شنیده می شود معاونین و نزدیکان قالیباف قصد دارند یک به یک از مسئولیت های خود در شهرداری استعفا دهند تا دچار حسابرسی های شورای شهر جدید نشوند! با اینکه سه ماه دیگر از مسئولیت شورای شهر فعلی تهران باقی مانده، شنیده ها حاکی است عیسی شریفی معاون امور مناطق و قائم مقام قالیباف در جلسه شورای شهرداران مناطق تهران که صبح امروز پشت درهای بسته تشکیل شده، استعفای خود را از این مسئولیت عنوان کرده است. در پی مشخص شدن نتیجه انتخابات شوراها که برخلاف میل تیم مدیریتی قالیباف، از اعضای جدید و از طیف اصلاح‌طلبان می باشند، به نظر می رسد دومینوی استعفا و فرار از مسئولیت در شهرداری تهران آغاز شده تا در دوره جدید راه بر حسابرسی از تخلفات شهرداری تهران در یک دهه اخیر توسط شورای شهر اصلاحات، بسته شود. در همین ارتباط شنیده ها از استعفای سایر معاونین و نزدیکان شهردار تهران خبر می دهد که از آن جمله می توان به استعفای قریب الوقوع امانی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران اشاره کرد. اکنون سوال اساسی اینجاست: جریانی که مدعی بود با چهاردرصدی زالوصفت مبارزه می کند، چرا در آستانه تغییر شورای شهر و قوت گرفتن احتمال بازرسی و حسابرسی شفاف از مجموعه تحت مدیریت خود، اینقدر برآشفته و عجولانه به دنبال راه فرار می گردد!!!
  فردایی بهتر(@bkh7453)
  توئیت مرتضی طلایی: "دیگه این انتخابات نیست، انتصابات خاتمیه"..... به این میگن کاریزما. حالا هی بیان خودشونو جای خدا بنشونن و سایه خدا بنامند...!! هرچی بگن، مردم برعکسشو عمل میکنن. سرت سلامت سید بزرگوار
  فردایی بهتر(@bkh7453)
  #خبر توئیت مرتضی طلایی: "دیگه این انتخابات نیست، انتصابات خاتمیه"..... به این میگن کاریزما. حالا هی بیان خودشونو جای خدا بنشونن و سایه خدا بنامند...!! هرچی بگن، مردم برعکسشو عمل میکنن. سرت سلامت سید بزرگوار
  فردایی بهتر(@bkh7453)
  #خپارس توئیت مرتضی طلایی: "دیگه این انتخابات نیست، انتصابات خاتمیه"..... به این میگن کاریزما. حالا هی بیان خودشونو جای خدا بنشونن و سایه خدا بنامند...!! هرچی بگن، مردم برعکسشو عمل میکنن. سرت سلامت سید بزرگوار
  فردایی بهتر(@bkh7453)
  #خودرو در 29 اردیبهشت 1396 در ایران، یک حادثه سیاسی شگفتی‌­آور اتفاق افتاد. حسن روحانی، علی‌رغم همه کوشش‌های سازمان‌یافته و غیرمجاز بسیاری از مراکز قدرت رسمی علیه وی و تبلیغات سراسری بسیار گسترده­‌ای که صداوسیما بر ضد او انجام داد، با 24 میلیون رأی در انتخابات پیروز شد و بار دیگر بر مسند ریاست جمهوری نشست.اگر با نگاه پدیدارشناسانه این حادثه سیاسی بسیار مهم را در بستر تاریخی آن نگاه کنیم، از آن چه می‌فهمیم؟با این نگاه چند «نه» گفتن بزرگ و چند «آری» گفتن بزرگ دربرابر چشمان ما قرار می‌گیرد:«نه» به تزویر و عوام‌فریبی و دروغ، «نه» به نظام صدقات و توزیع فقر، «نه» به اعدام و زندان و حصر، «نه» به قیمومیت فرد یا صنف خاص، «نه» به ابزار کردن مقدسات مردم و بالاخره، «نه» به اقتدارگرایی ایدئولوژیک.«آری» به عقلانیت سیاسی و اقتصادی در مدیریت کشور، «آری» به حقوق بشر و آزادی مسئولانه هر انسان، «آری» به صادق بودن حاکمان با مردم، «آری» به آشتی با ملت‌ها و دولت‌های دیگر و همکاری فعالانه با جامعه جهانی و بالاخره، «آری» به حرکت به سوی دولت عقل!
  فردایی بهتر(@bkh7453)
  #خپارس در 29 اردیبهشت 1396 در ایران، یک حادثه سیاسی شگفتی‌­آور اتفاق افتاد. حسن روحانی، علی‌رغم همه کوشش‌های سازمان‌یافته و غیرمجاز بسیاری از مراکز قدرت رسمی علیه وی و تبلیغات سراسری بسیار گسترده­‌ای که صداوسیما بر ضد او انجام داد، با 24 میلیون رأی در انتخابات پیروز شد و بار دیگر بر مسند ریاست جمهوری نشست.اگر با نگاه پدیدارشناسانه این حادثه سیاسی بسیار مهم را در بستر تاریخی آن نگاه کنیم، از آن چه می‌فهمیم؟با این نگاه چند «نه» گفتن بزرگ و چند «آری» گفتن بزرگ دربرابر چشمان ما قرار می‌گیرد:«نه» به تزویر و عوام‌فریبی و دروغ، «نه» به نظام صدقات و توزیع فقر، «نه» به اعدام و زندان و حصر، «نه» به قیمومیت فرد یا صنف خاص، «نه» به ابزار کردن مقدسات مردم و بالاخره، «نه» به اقتدارگرایی ایدئولوژیک.«آری» به عقلانیت سیاسی و اقتصادی در مدیریت کشور، «آری» به حقوق بشر و آزادی مسئولانه هر انسان، «آری» به صادق بودن حاکمان با مردم، «آری» به آشتی با ملت‌ها و دولت‌های دیگر و همکاری فعالانه با جامعه جهانی و بالاخره، «آری» به حرکت به سوی دولت عقل!
  فردایی بهتر(@bkh7453)
  #خساپا در 29 اردیبهشت 1396 در ایران، یک حادثه سیاسی شگفتی‌­آور اتفاق افتاد. حسن روحانی، علی‌رغم همه کوشش‌های سازمان‌یافته و غیرمجاز بسیاری از مراکز قدرت رسمی علیه وی و تبلیغات سراسری بسیار گسترده­‌ای که صداوسیما بر ضد او انجام داد، با 24 میلیون رأی در انتخابات پیروز شد و بار دیگر بر مسند ریاست جمهوری نشست.اگر با نگاه پدیدارشناسانه این حادثه سیاسی بسیار مهم را در بستر تاریخی آن نگاه کنیم، از آن چه می‌فهمیم؟با این نگاه چند «نه» گفتن بزرگ و چند «آری» گفتن بزرگ دربرابر چشمان ما قرار می‌گیرد:«نه» به تزویر و عوام‌فریبی و دروغ، «نه» به نظام صدقات و توزیع فقر، «نه» به اعدام و زندان و حصر، «نه» به قیمومیت فرد یا صنف خاص، «نه» به ابزار کردن مقدسات مردم و بالاخره، «نه» به اقتدارگرایی ایدئولوژیک.«آری» به عقلانیت سیاسی و اقتصادی در مدیریت کشور، «آری» به حقوق بشر و آزادی مسئولانه هر انسان، «آری» به صادق بودن حاکمان با مردم، «آری» به آشتی با ملت‌ها و دولت‌های دیگر و همکاری فعالانه با جامعه جهانی و بالاخره، «آری» به حرکت به سوی دولت عقل!
  فردایی بهتر(@bkh7453)
  #خودرو طرف شیر یا خط انداخته، رفته سهام خریده، حالا که رفته توی ضرر، اومده شعر میگه که مقصر روحانیه!!! بابا جون تموم شد دوره ی مموتی. تموم شد پول های باد آورده... من نه طرفدار روحانی هستم و نه کلا از عمامه به سر جماعت خوشم میاد. حرفم اینه که در زندگی نباید کسی را مقصر ح م ا ق ت خود بدانیم. مرد باشیم و اشتباهات خودمان را بپذیریم.
  فردایی بهتر(@bkh7453)
  #خساپا سلام و صبح بخیر به همه ی دوستان سهامیابی و مخصوصا دوستان بای بای روحانی، همچین هم بای بای می گفتن که فکر می کردن همه ی مردم ایران از مغز تهی هستن...
  فردایی بهتر(@bkh7453)
  #خبر یکی اینجا هست که از آینده خبر داره!!! کجایی پهلوون؟؟؟
  فردایی بهتر(@bkh7453)
  من اگه جای دکتر روحانی بودم، همین فردا مجوز کنسرت به تتلو می دادم برای مشهد، ببینم کی میخواد جلوی اونو بگیره؟!!!
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟