20:10
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۳۴۳.۹
   ۹۲۹.۴
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۷۴،۳۲۳ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۸    ۱۲:۵۷

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

bikar00

لاوان لاوانی عضو از ۱۳۹۵/۰۳/۲۱

  لاوان لاوانی(@bikar00)
  #شتران شرکت پالایشگاه نفت لاوان در سال 91 حدود 350 نیروی پیمانکار شرکت را به صورت قرارداد مدت موقت مستقیم جذب نموده و پس از گذشت 4 سال شرکت می خواهد 350 نیروی قراردادی را دوباره به پیمانکار واگذار نماید. حال نیرویی که بیش از 10 سال سابقه کار در شرکت دارد دوباره باید زیرنظر پیمانکار برود؟؟؟؟ شماره روبط عمومی :07138173474 شماره مدیر منابع انسانی:07138173020 و 07138173020 شماره لاوان:07138174117
  لاوان لاوانی(@bikar00)
  #شبریز شرکت پالایشگاه نفت لاوان در سال 91 حدود 350 نیروی پیمانکار شرکت را به صورت قرارداد مدت موقت مستقیم جذب نموده و پس از گذشت 4 سال شرکت می خواهد 350 نیروی قراردادی را دوباره به پیمانکار واگذار نماید. حال نیرویی که بیش از 10 سال سابقه کار در شرکت دارد دوباره باید زیرنظر پیمانکار برود؟؟؟؟ شماره روبط عمومی :07138173474 شماره مدیر منابع انسانی:07138173020 و 07138173020 شماره لاوان:07138174117
  لاوان لاوانی(@bikar00)
  #شراز شرکت پالایشگاه نفت لاوان در سال 91 حدود 350 نیروی پیمانکار شرکت را به صورت قرارداد مدت موقت مستقیم جذب نموده و پس از گذشت 4 سال شرکت می خواهد 350 نیروی قراردادی را دوباره به پیمانکار واگذار نماید. حال نیرویی که بیش از 10 سال سابقه کار در شرکت دارد دوباره باید زیرنظر پیمانکار برود؟؟؟؟ شماره روبط عمومی :07138173474 شماره مدیر منابع انسانی:07138173020 و 07138173020
  لاوان لاوانی(@bikar00)
  #شبندر شرکت پالایشگاه نفت لاوان در سال 91 حدود 350 نیروی پیمانکار شرکت را به صورت قرارداد مدت موقت مستقیم جذب نموده و پس از گذشت 4 سال شرکت می خواهد 350 نیروی قراردادی را دوباره به پیمانکار واگذار نماید. حال نیرویی که بیش از 10 سال سابقه کار در شرکت دارد دوباره باید زیرنظر پیمانکار برود؟؟؟؟ شماره روبط عمومی :07138173474 شماره مدیر منابع انسانی:07138173020 و 07138173020 شماره لاوان:
  لاوان لاوانی(@bikar00)
  #شاوان شرکت پالایشگاه نفت لاوان در سال 91 حدود 350 نیروی پیمانکار شرکت را به صورت قرارداد مدت موقت مستقیم جذب نموده و پس از گذشت 4 سال شرکت می خواهد 350 نیروی قراردادی را دوباره به پیمانکار واگذار نماید. حال نیرویی که بیش از 10 سال سابقه کار در شرکت دارد دوباره باید زیرنظر پیمانکار برود؟؟؟؟ شماره روبط عمومی :07138173474 شماره مدیر منابع انسانی:07138173020 و 07138173020 شماره لاوان:
  لاوان لاوانی(@bikar00)
  شرکت پالایشگاه نفت لاوان در سال 91 حدود 350 نیروی پیمانکار شرکت را به صورت قرارداد مدت موقت مستقیم جذب نموده و پس از گذشت 4 سال شرکت می خواهد 350 نیروی قراردادی را دوباره به پیمانکار واگذار نماید. حال نیرویی که بیش از 10 سال سابقه کار در شرکت دارد دوباره باید زیرنظر پیمانکار برود؟؟؟؟شماره روبط عمومی :07138173474شماره مدیر منابع انسانی:07138173020 و 07138173020شماره لاوان:07138174117
  لاوان لاوانی(@bikar00)
  شرکت پالایشگاه نفت لاوان در سال 91 حدود 350 نیروی پیمانکار شرکت را به صورت قرارداد مدت موقت مستقیم جذب نموده و پس از گذشت 4 سال شرکت می خواهد 350 نیروی قراردادی را دوباره به پیمانکار واگذار نماید. حال نیرویی که بیش از 10 سال سابقه کار در شرکت دارد دوباره باید زیرنظر پیمانکار برود؟؟؟؟شماره روبط عمومی :07138173474شماره مدیر منابع انسانی:07138173020 و 07138173020شماره لاوان:07138174117
  لاوان لاوانی(@bikar00)
  شرکت پالایشگاه نفت لاوان در سال 91 حدود 350 نیروی پیمانکار شرکت را به صورت قرارداد مدت موقت مستقیم جذب نموده و پس از گذشت 4 سال شرکت می خواهد 350 نیروی قراردادی را دوباره به پیمانکار واگذار نماید. حال نیرویی که بیش از 10 سال سابقه کار در شرکت دارد دوباره باید زیرنظر پیمانکار برود؟؟؟؟شماره روبط عمومی :07138173474شماره مدیر منابع انسانی:07138173020 و 07138173020شماره لاوان:07138174117
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟