09:27
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • ۸۵،۸۲۱.۶
   -۱۰.۲۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۸۷،۸۱۳ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۷/۰۱    ۰۹:۲۶

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

bgh

حسینعلی غفاری عضو از ۱۳۹۲/۰۹/۰۴

  حسینعلی غفاری(@bgh)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شپارس13400134380.28 %100 %

  #سبد
  حسینعلی غفاری(@bgh)
  #سبد شپارس (100%)
  حسینعلی غفاری(@bgh)
  #سبد شپارس (100%)
  حسینعلی غفاری(@bgh)
  #سبد غبشهر (31%) ولیز (20.95%) غپاک (7.95%) کرازی (16.34%) پارسان (10.24%) اخابر (13.52%)
  حسینعلی غفاری(@bgh)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  غبشهر84481615591.23 %31 %
  ولیز256027296.6 %20.95 %
  غپاک7400828912.01 %7.95 %
  کرازی3900460418.05 %16.34 %
  پارسان1115010673-4.28 %10.24 %
  اخابر348035231.24 %13.52 %

  #سبد
  حسینعلی غفاری(@bgh)
  #سبد غبشهر (31%) ولیز (20.95%) غپاک (7.95%) کرازی (16.34%) پارسان (10.24%) اخابر (13.52%)
  حسینعلی غفاری(@bgh)
  #سبد
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  بشهاب1350013335-1.22 %100 %
  حسینعلی غفاری(@bgh)
  #سبد بشهاب (100%)
  حسینعلی غفاری(@bgh)
  #سبد بشهاب (100%)
  حسینعلی غفاری(@bgh)
  #سبد
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شپارس1047010295-1.67 %100 %
  حسینعلی غفاری(@bgh)
  #سبد شپارس (100%)
  حسینعلی غفاری(@bgh)
  #سبد شپارس (100%)
  حسینعلی غفاری(@bgh)
  #سبد
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شتران9040009041470.02 %34.03 %
  شپنا28900292071.06 %28.86 %
  شبریز25500262903.1 %37.11 %
  حسینعلی غفاری(@bgh)
  #سبد شتران (34.03%) شپنا (28.86%) شبریز (37.11%)
  حسینعلی غفاری(@bgh)
  #سبد شتران (34.03%) شپنا (28.86%) شبریز (37.11%)
  حسینعلی غفاری(@bgh)
  #سبد
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شبندر143014147889.3 %41.25 %
  فاذر30983062-1.16 %36.02 %
  البرز151015593.25 %22.73 %
  حسینعلی غفاری(@bgh)
  #سبد شبندر (41.25%) فاذر (36.02%) البرز (22.73%)
  حسینعلی غفاری(@bgh)
  #سبد شبندر (41.25%) فاذر (36.02%) البرز (22.73%)
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟