10:30
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۱۴۶.۲
   ۲۱.۸۲
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۱۰،۱۵۸ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۳/۰۳    ۱۲:۳۶

عرعرستان سعودین

ان الله مع صابرین

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

azarnoush

عرعرستان سعودین عضو از ۱۳۹۲/۱۰/۲۵

  عرعرستان سعودین(@azarnoush)
  #چکارن سودش را چطوری باید میگرفتیم؟ از کدوم بانک؟
  عرعرستان سعودین(@azarnoush)
  #وپارس مدیر عامل محترم رفتی سفر آخرت مگه... دیگه بازشو .. میفهمی با تو هستم بد بین
  عرعرستان سعودین(@azarnoush)
  #وگردش مدیر عامل محترم رفتی سفر آخرت مگه... دیگه بازشو .. میفهمی با تو هستم بد بین
  عرعرستان سعودین(@azarnoush)
  #آکنتور وﻗﺘﯽ تو جبهه ﻫﺪﺍﯾﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺩﺭ ﻧﺎﯾﻠﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺎﺯﮐﺮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﯾﮏ ﻗﻮﻃﯽ ﺧﺎﻟﯿﻪ ﮐﻤﭙﻮﺗﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺧﻠﺶ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ:ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﺳﻼﻡ، ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ. ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻔﺮﯼ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ. ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﺍﺯ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻘﺎﻟﯽ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﺑﺨﺮﻡ. ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﻫﺎ ﺭﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ، ﺍﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ، ﺣﺘﯽ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﮔﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺶ 25 ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﺮﻡ.ﺁﺧﺮ ﭘﻮﻝ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺳﯿﺮﮐﺮﺩﻥ ﺷﮑﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ. ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻨﺎﺭﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﻃﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺍﻥ ﺭﺍ ﺷﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﯿﺰﺗﻤﯿﺰﺷﺪ. ﺣﺎﻻﯾﮏ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻡ، ﻫﺮﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﻃﯽ ﺁﺏ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ ﺗﺎﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺸﻮﻡ ﻭ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻨﻢ.ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺗﻮ ﺳﻨﮕﺮﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﺏ ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﻃﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮏ ﺑﻮﺩ..."شهید حسین خرازی""شرمشان باد، کسانی که با اختلاس، دزدی و رانت خواری به خون شهیدان خیانت کردند و می کنند ..." بد بین
  عرعرستان سعودین(@azarnoush)
  #آکنتور الحق که همین مدیرای نالایق ضد ولایت واقعیند. بد بین
  عرعرستان سعودین(@azarnoush)
  #دی آقای مدیر عامل دعای ما بدرقه شما بادا. اما تو باور نکن.سیف؟ بد بین
  عرعرستان سعودین(@azarnoush)
  #آکنتور آقای مدیر مطمئن باش دعات میکنم بد بین
  عرعرستان سعودین(@azarnoush)
  #ذوب نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: قطعا تعدادی از واحدهای تولیدی زیر نظر شستا سود ده هستند ولی تعدادی هم از این شرکتها، سود زیادی ندارند و مثل ذوب آهن اصفهان که بالغ بر 50 درصدش متعلق به تامین اجتماعی است و این کارخانه هم اکنون سود دهی چندانی ندارد.
  عرعرستان سعودین(@azarnoush)
  #وپارس مدیر عامل محترم یه عمل شرعی انجام بده . از خدا نمیترسی... تشکر........... . اه بد بین
  عرعرستان سعودین(@azarnoush)
  #وگردش مدیر عامل محترم یه عمل شرعیی چیزی .. انجام بده مردک... از خدا نمیترسی... تشکر........... . اه
  عرعرستان سعودین(@azarnoush)
  #وهور 35 تومن سود را از کدو بانک بگیریم؟و کی؟ ممنونتم
  عرعرستان سعودین(@azarnoush)
  #ذوب آخرین رقابت های روز نخست فینال لیگ برتر،پیکار وزنه برداران دسته 85 کیلوگرم بود که با حضور 7 شرکت کننده برگزار شد و در نهایت کیانوش رستمی قهرمان المپیک 2016 ریو از تیم ذوب آهن اصفهان با مجموع 353 کیلوگرم در جایگاه نخست قرار گرفت. خوش بین
  عرعرستان سعودین(@azarnoush)
  #حخزر زمین دیار غربت استاز این دیار خستهـــ ام قمار بی برنده ایستـــقمار تلـــــــخ زندگیچه برده و چه باختهـاز این قمار خسته ام بد بین
  عرعرستان سعودین(@azarnoush)
  #آکنتور مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل
  عرعرستان سعودین(@azarnoush)
  #شیران شیری ترین سهم جهان شیرانه بد بین
  امارات متحده فارسی(@azarnoush)
  #آپ 26. توصیه‌های یک انسان کور را دنبال نکنید.
  امارات متحده فارسی(@azarnoush)
  #ذوب وقتی میگه تو افزایش سرمایه شرکت نکردید یعنی اطلاعات را اشتباه وارد کردید... دوبار امتحان کن
  امارات متحده فارسی(@azarnoush)
  #برکت شرکتهای معتبر تر با پی به ای 6 و 7 صف فروشند بد بین
  امارات متحده فارسی(@azarnoush)
  #شتران سلام گوشت شتر تو شاه عبدالعظیم کیلویی 30-0-35 تومن
  امارات متحده فارسی(@azarnoush)
  #خکاوه چشمهایت را ببند، در دلت با خدا سخن بگو، به همان زبان ساده خودت سخن بگو؛ هرچه می‌خواهی بگو او می‌شنود... شاید بخواهی تو را ببخشد، یا آرزویی داری، شاید دعایی برای یک عزیز و یا شکرش، بــگو می‌شنود... این لحظه زیبا را برای خودت تکرار کن؛ پــرواز دلـت را حـس خواهـی کـرد.. خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟