03:27
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۷۹۸.۴
   -۳۳.۳۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۸۶،۸۴۳ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۷/۰۱    ۱۲:۴۴

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

arnik

علیرضا عبداله زاده نیکخواه عضو از ۱۳۹۲/۰۴/۱۸

  علیرضا عبداله زاده نیکخواه(@arnik)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خریخت210621572.42 %17.1 %
  خمحور36033597-0.17 %9.98 %
  چکاپا252025280.32 %13.36 %
  خگستر43123950-8.4 %3.99 %
  خکمک129513947.64 %18.42 %
  مفاخر41743957-5.2 %5.23 %
  خکار15221521-0.07 %16.08 %
  ثنوسا200020000 %15.85 %

  #سبد
  علیرضا عبداله زاده نیکخواه(@arnik)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  مرقام3860425110.13 %9.39 %
  خریخت185119103.19 %1.48 %
  خساپا12831257-2.03 %62.44 %
  خمحور360338196 %21.08 %
  وساپا12601251-0.71 %5.52 %
  اپرداز365438324.87 %0.09 %

  #سبد
  علیرضا عبداله زاده نیکخواه(@arnik)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خریخت185120148.81 %1.53 %
  خساپا12831278-0.39 %62.49 %
  خمحور360337714.66 %20.49 %
  چکاپا226723774.85 %15.5 %

  #سبد
  علیرضا عبداله زاده نیکخواه(@arnik)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خریخت1851203910.16 %1.55 %
  خساپا12831278-0.39 %62.36 %
  خمحور360337714.66 %20.45 %
  چکاپا226724056.09 %15.65 %

  #سبد
  علیرضا عبداله زاده نیکخواه(@arnik)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شفارس14721446-1.77 %49.01 %
  چکاپا237124051.43 %16.3 %
  خریخت193620395.32 %34.69 %

  #سبد
  علیرضا عبداله زاده نیکخواه(@arnik)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خریخت1851204610.53 %6.85 %
  خساپا12831272-0.86 %63.89 %
  خمحور36033428-4.86 %19.13 %
  چکاپا220022683.09 %10.13 %

  #سبد
  علیرضا عبداله زاده نیکخواه(@arnik)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خریخت185120199.08 %6.94 %
  خساپا12831225-4.52 %63.16 %
  خمحور36033366-6.58 %19.28 %
  چکاپا220023165.27 %10.61 %

  #سبد
  علیرضا عبداله زاده نیکخواه(@arnik)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خپارس149115393.22 %13.24 %
  ارفع34283400-0.82 %14.63 %
  ورنا29742817-5.28 %15.15 %
  مرقام3450387712.38 %8.34 %
  خریخت1851207512.1 %8.93 %
  خساپا129913191.54 %39.72 %

  #سبد
  علیرضا عبداله زاده نیکخواه(@arnik)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خریخت193620596.35 %86.2 %
  خساپا126413194.35 %13.8 %

  #سبد
  علیرضا عبداله زاده نیکخواه(@arnik)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خپارس149115282.48 %13.26 %
  ارفع34283400-0.82 %14.75 %
  ورنا29742758-7.26 %14.95 %
  مرقام345037187.77 %8.06 %
  خریخت1851205911.24 %8.93 %
  خساپا129913191.54 %40.05 %

  #سبد
  علیرضا عبداله زاده نیکخواه(@arnik)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خپارس14911373-7.91 %14.44 %
  ارفع34283400-0.82 %17.88 %
  ورنا29742551-14.22 %16.77 %
  خوساز44964244-5.6 %8.5 %
  مرقام34503375-2.17 %8.88 %
  خریخت185119173.57 %10.08 %
  واتی26552646-0.34 %6.96 %
  خبهمن27682731-1.34 %7.18 %
  هرمز18431768-4.07 %9.3 %

  #سبد
  علیرضا عبداله زاده نیکخواه(@arnik)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  ذوب31583080-2.47 %41.74 %
  خپارس149115232.15 %15.01 %
  خمحرکه26472439-7.86 %6.01 %
  خاور13631303-4.4 %7.47 %
  فلوله309631250.94 %11.55 %
  ارفع342836987.88 %18.22 %

  #سبد ذوب+++/ارفع+++/فلوله+++
  علیرضا عبداله زاده نیکخواه(@arnik)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  ورنا260026040.15 %2.53 %
  خپارس168118077.5 %90.71 %
  خاور137913920.94 %6.76 %

  #سبد خودروئی ها+++
  علیرضا عبداله زاده نیکخواه(@arnik)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  ورنا26002599-0.04 %2.5 %
  خپارس168118308.86 %90.82 %
  خاور137913910.87 %6.68 %

  #سبد گروه خودروئی +++
  علیرضا عبداله زاده نیکخواه(@arnik)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خپارس168117473.93 %93.1 %
  خاور13791337-3.05 %6.9 %

  #سبد خپارس+++
  علیرضا عبداله زاده نیکخواه(@arnik)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  ورنا240825385.4 %12.85 %
  خپارس16811677-0.24 %80.77 %
  خاور13791369-0.73 %6.38 %

  #سبد
  علیرضا عبداله زاده نیکخواه(@arnik)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  واتی197320865.73 %14.87 %
  ورنا24082388-0.83 %85.13 %

  #سبد تعدیل 11% سود ورنا
  علیرضا عبداله زاده نیکخواه(@arnik)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  واتی183419234.85 %29 %
  خکاوه192320969 %34.23 %
  ونفت243124380.29 %36.77 %

  #سبد واتی را داشته باشید
  علیرضا عبداله زاده نیکخواه(@arnik)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خگستر517656449.04 %31.21 %
  خکاوه19231904-0.99 %42.85 %
  خمحرکه31623120-1.33 %25.94 %

  #سبد
  علیرضا عبداله زاده نیکخواه(@arnik)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وغدیر10002246124.6 %0.11 %
  خگستر530153851.58 %68.3 %
  شبندر4828548913.69 %30.94 %
  حریل1113124411.77 %0.65 %

  #سبد
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟