23:11
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۸۳۱.۸
   ۴۸۷.۹۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۹۲،۵۱۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۹    ۱۲:۳۸

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

amizbagher

آمیز باقر عضو از ۱۳۹۲/۰۸/۱۴

  آمیز باقر(@amizbagher)
  @payam31314 روزی بر سر سفره ای مریدی از شیخ ما همی پرسیدندی: یا شیخ ، از میان این همه اشربه و اطعمه(تکمبا ؛ممم)، چه بنوشیدندی و چه تناولیدندی تا ارادت ما به شما را افزودندی؟شیخ در حالی که ران بوقلمونی (تکمبایی)را به دندان مرحمت مینمودندی، همی فرمود: به سخن جماعتی که جدیدالورود به بورس هستندی و بعضا تاپیک دزدانی بیش نیستندی گوش نباید کردندی!!! و مردیدان دیگر آرام نگرفتندی و موی از سر خود همی کندندی و جامه ها بدراندندی و سوی یافتن ساندیس دوانددی!
  آمیز باقر(@amizbagher)
  @persis استاذ نازنین فردا کگاز بخرم ؟
  آمیز باقر(@amizbagher)
  #خبر روزی بر سر سفره ای مریدی از شیخ ما همی پرسیدندی: یا شیخ ، از میان این همه اشربه و اطعمه(تکمبا ؛ممم)، چه بنوشیدندی و چه تناولیدندی تا ارادت ما به شما را افزودندی؟شیخ در حالی که ران بوقلمونی (تکمبایی)را به دندان مرحمت مینمودندی، همی فرمود: به سخن جماعتی که جدیدالورود به بورس هستندی و بعضا تاپیک دزدانی بیش نیستندی گوش نباید کردندی!!! و مردیدان دیگر آرام نگرفتندی و موی از سر خود همی کندندی و جامه ها بدراندندی و سوی یافتن ساندیس دواندی!
  آمیز باقر(@amizbagher)
  #خبر روزی بر سر سفره ای مریدی از شیخ ما همی پرسیدندی: یا شیخ ، از میان این همه اشربه و اطعمه(تکمبا ؛ممم)، چه بنوشیدندی و چه تناولیدندی تا ارادت ما به شما را افزودندی؟شیخ در حالی که ران بوقلمونی (تکمبایی)را به دندان مرحمت مینمودندی، همی فرمود: به سخن جماعتی که جدیدالورود به بورس هستندی و بعضا تاپیک دزدانی بیش نیستندی گوش نباید کردندی!!! و مردیدان دیگر آرام نگرفتندی و موی از سر خود همی کندندی و جامه ها بدراندندی و سوی یافتن ساندیس دواندی!
  آمیز باقر(@amizbagher)
  #خبر تاپیکو رو صبح گفتم . نگفتم ؟!!!!!!!!!!!
  آمیز باقر(@amizbagher)
  #خبر تاپیکو رو ببینید
  آمیز باقر(@amizbagher)
  #خبر خدا این نوسان گیرای 2 زاری رو حفظ کنخ اول صبح سهاماشونو با یه سود کوچولو میدن و سهامداذا میانگین کم میکنن!
  آمیز باقر(@amizbagher)
  #خبر خیلی جالبه دیروز کلا سبر بوذم وامروز قرمز !!!!!!!!
  آمیز باقر(@amizbagher)
  #خرید تاپیکو و وبملت و وامید
  آمیز باقر(@amizbagher)
  #خبر سلام بر جمیع اهل بورس
  آمیز باقر(@amizbagher)
  سلام بر جمیع اهل بورس
  آمیز باقر(@amizbagher)
  #خبر شیخ را گفتند: یا شیخ، در بلاد کفر شیخی است که مریدان وی از برای سهام معرفی شده وی اشک ها نریختندی و جامه ندریدندی و سر به بیابان ننهیدندی . . .! حکم چیست!؟شیخنا ( اکبری )فرمودندی : ثشاهد!!!و مریدان سخت گریستندی و جامه ها بدریدندی و سر به بیابان نهاندی . . .!
  آمیز باقر(@amizbagher)
  سلام شیخنا اکبری
  آمیز باقر(@amizbagher)
  #خبر شیخ را گفتند: یا شیخ، در بلاد کفر شیخی است که مریدان وی از برای سهام معرفی شده وی اشک ها نریختندی و جامه ندریدندی و سر به بیابان ننهیدندی . . .! حکم چیست!؟شیخنا فرمودندی : ثشاهد!!!و مریدان سخت گریستندی و جامه ها بدریدندی و سر به بیابان نهاندی . . .!
  آمیز باقر(@amizbagher)
  #خبر کسی از شیخ الشیوخ اکبری خبر نداره ؟
  آمیز باقر(@amizbagher)
  شیخ ما در تفکر بود و در بحر مکاشفت مستغرق ! #خبر مریدان گفتند: یا شیخ، ما را پندی ده که چراغ راه ضلال باشد . . .! شیخ تفکری ملیح کرد و فرمود : دو کس رنج بیهوده بردندی ، یکی آن کس که تاپیکو فروختندی و! یکی آن کس که تاپیکو نخریدی! و مریدان نعره ها کشیدندی و موی همی کندندی و جامه ها بدراندندی و سر به بیابان نهادندی . . !!!
  آمیز باقر(@amizbagher)
  #ثشاهد . چی میگین ؟ خوش بین
  آمیز باقر(@amizbagher)
  #خبر دوستان تاپیکو رو دیدین !
  آمیز باقر(@amizbagher)
  #تکمبا روزی مریدان خسته از مرمت جامگان و ملول از دوخت و دوز از شیخ پرسیدند: یا شیخ، چرا بر ما جامگانی به غایت استوار و محکم نمی پوشندی تا حین مکاشفه و ملازمه به راحتی ندریدندی تا محنت دوخت و دوز از سر ما نرهیدندی؟ شیخ تبسمی نمود و پاسخ داد: راه سعادت بر دریدن استوار است و مریدان نعره ها کشیدندی و موی همی کندندی و جامه ها بدراندندی و سر به بیابان نهادندی . . !!!
  آمیز باقر(@amizbagher)
  #ثشاهد رو غافل نشین.
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟