18:38
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۲،۵۴۱.۸
   ۱۶۹.۴۴
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۵۵،۳۲۵ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۰۱    ۱۲:۳۸

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

aminoxin001

امین بهرامی عضو از ۱۳۹۲/۰۸/۲۷

  امین بهرامی(@aminoxin001)
  #ورنا ورنا در مسیر خاذین گام خواهد برداشت بعد افزایش سرمایه و تعدیل مثبت سنگین حال فروشندگان را جویا خواهیم شد خوش بین
  امین بهرامی(@aminoxin001)
  #ورنا واقعا اونی که داره ورنا رو میفروشه گزارش شش ماهه رو خونده و داره میفروشه
  امین بهرامی(@aminoxin001)
  سود سپرده خود را حساب کنیدwww.eghtesadonline.com/fa/content/45958
  امین بهرامی(@aminoxin001)
  اینم ونفتhttp://www.eghtesadonline.com/fa/content/45842/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
  امین بهرامی(@aminoxin001)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبصادر11341091-3.79 %43.54 %
  خاور26191632-37.69 %1.63 %
  کخاک6743747093-30.17 %3.19 %
  تاپیکو57005125-10.09 %0.01 %
  ورنا18841362-27.71 %1.43 %
  وساخت71244150-41.75 %8.48 %
  وبشهر49253672-25.44 %5.71 %
  دتولید2438916546-32.16 %0.49 %
  ثتران38462597-32.48 %4.2 %
  ونفت36972590-29.94 %0.34 %
  خکاوه1250952-23.84 %2.46 %
  حپترو53904426-17.88 %0.68 %
  حکشتی55844558-18.37 %2.7 %
  رمپنا1298410354-20.26 %8.67 %
  قصفها95348092-15.12 %2.8 %
  تیپیکو653169155.88 %7 %
  شبندر139561549511.03 %1.83 %
  ولصنم21612081-3.7 %2.89 %
  ستران82004836-41.02 %1.95 %

  #سبد
  امین بهرامی(@aminoxin001)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبصادر11341088-4.06 %41.58 %
  خاور26191994-23.86 %1.9 %
  کخاک6743750690-24.83 %3.29 %
  تاپیکو57005276-7.44 %0.01 %
  ورنا18841490-20.91 %1.49 %
  وساخت71244745-33.39 %9.29 %
  وبشهر49254076-17.24 %6.07 %
  دتولید2438919871-18.52 %0.57 %
  ثتران38462760-28.24 %4.27 %
  ونفت36973113-15.8 %0.39 %
  خکاوه12501161-7.12 %2.87 %
  حپترو53904706-12.69 %0.69 %
  حکشتی55845345-4.28 %3.03 %
  رمپنا1298410354-20.26 %8.31 %
  قصفها95348442-11.45 %2.8 %
  تیپیکو653168845.4 %6.67 %
  شبندر13956144653.65 %1.64 %
  ولصنم216122453.89 %2.98 %
  ستران82005543-32.4 %2.14 %

  #سبد
  امین بهرامی(@aminoxin001)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبصادر11341123-0.97 %42.26 %
  خاور26192038-22.18 %1.92 %
  کخاک6743751012-24.36 %3.26 %
  تاپیکو57005460-4.21 %0.01 %
  ورنا18841495-20.65 %1.47 %
  وساخت71244801-32.61 %9.25 %
  وبشهر49253987-19.05 %5.85 %
  دتولید2438919871-18.52 %0.56 %
  ثتران38462731-28.99 %4.16 %
  ونفت36973144-14.96 %0.39 %
  خکاوه12501188-4.96 %2.89 %
  حپترو53904716-12.5 %0.68 %
  حکشتی55845413-3.06 %3.02 %
  رمپنا1298410354-20.26 %8.18 %
  قصفها95348163-14.38 %2.67 %
  تیپیکو653169736.77 %6.65 %
  شبندر13956145214.05 %1.62 %
  ولصنم216122745.23 %2.97 %
  ستران82005766-29.68 %2.19 %

  #سبد تا کی برگرده
  امین بهرامی(@aminoxin001)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبصادر11341102-2.82 %42.49 %
  خاور26191959-25.2 %1.89 %
  کخاک6743748867-27.54 %3.2 %
  تاپیکو57005332-6.46 %0.01 %
  ورنا18841438-23.67 %1.45 %
  وساخت71244616-35.2 %9.12 %
  وبشهر49253840-22.03 %5.77 %
  دتولید2438919871-18.52 %0.57 %
  ثتران38462601-32.37 %4.06 %
  ونفت36973024-18.2 %0.38 %
  خکاوه12501143-8.56 %2.85 %
  حپترو53904554-15.51 %0.67 %
  حکشتی55845301-5.07 %3.03 %
  رمپنا1298410354-20.26 %8.38 %
  قصفها95348103-15.01 %2.71 %
  تیپیکو653167423.23 %6.59 %
  شبندر13956139630.05 %1.6 %
  ولصنم216121871.2 %2.93 %
  ستران82005898-28.07 %2.3 %

  #سبد تا کی سبز بشن
  امین بهرامی(@aminoxin001)
  به نوروز ( عید ) بگویید که امسال نیاید - در شهر خونین کفنان ره نگشاید - بلیل به چمن نغمه شادی نسراید - ماتم زدگان را لب پر خنده نیاید خوش بین
  امین بهرامی(@aminoxin001)
  عشق است اون احمقی که داره تیپیکو رو میفروشه
  امین بهرامی(@aminoxin001)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبصادر11391110-2.55 %41.56 %
  دجابر113379055-20.13 %1.18 %
  خاور26191944-25.77 %1.92 %
  کخاک6743752513-22.13 %3.53 %
  تاپیکو57005189-8.96 %0.01 %
  ومعادن103568707-15.92 %0.51 %
  ورنا18841401-25.64 %1.45 %
  وساخت71244385-38.45 %8.89 %
  سکارون97058063-16.92 %1.4 %
  وبشهر49253719-24.49 %5.74 %
  دتولید2438919871-18.52 %0.59 %
  ثعمرا36502663-27.04 %2.54 %
  ثتران38462614-32.03 %4.19 %
  ونفت36972977-19.48 %0.38 %
  خکاوه16691189-28.76 %0.7 %
  حپترو53904872-9.61 %0.74 %
  حکشتی55845577-0.13 %3.27 %
  رمپنا1298410354-20.26 %8.6 %
  قصفها95347988-16.22 %2.75 %
  تیپیکو65316489-0.64 %6.51 %
  شبندر13956139630.05 %1.64 %
  ولصنم22322118-5.11 %1.89 %

  #سبد آتیش زدیم به مالمون هرچی میخوای چیزی نگی فکر کنم حقوقی داره پول یارانه ها رو از بورس درمیاره
  امین بهرامی(@aminoxin001)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبصادر11391116-2.02 %41.2 %
  دجابر113379281-18.14 %1.19 %
  خاور26192011-23.21 %1.96 %
  کخاک6743752698-21.86 %3.49 %
  تاپیکو57005167-9.35 %0.01 %
  ومعادن103568688-16.11 %0.5 %
  ورنا18841430-24.1 %1.46 %
  وساخت71244498-36.86 %8.99 %
  سکارون97058050-17.05 %1.37 %
  وبشهر49253856-21.71 %5.87 %
  دتولید2438919871-18.52 %0.58 %
  ثعمرا36502663-27.04 %2.5 %
  ثتران38462614-32.03 %4.13 %
  ونفت36973071-16.93 %0.39 %
  خکاوه16691237-25.88 %0.72 %
  حپترو53904875-9.55 %0.73 %
  حکشتی55845577-0.13 %3.23 %
  رمپنا1298410739-17.29 %8.8 %
  قصفها95348210-13.89 %2.78 %
  تیپیکو653165961 %6.53 %
  شبندر13956139630.05 %1.62 %
  ولصنم22322201-1.39 %1.94 %

  #سبد به این میگن سازمان انتقال خون هرکی مایله به گروه O- نیازمندیم بیاد اهدا کنه
  امین بهرامی(@aminoxin001)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبصادر11391110-2.55 %40.69 %
  دجابر113379520-16.03 %1.21 %
  خاور26192086-20.35 %2.02 %
  کخاک6743753917-20.05 %3.55 %
  تاپیکو57005034-11.68 %0.01 %
  ومعادن103568568-17.27 %0.49 %
  ورنا18841396-25.9 %1.42 %
  وساخت71244685-34.24 %9.3 %
  سکارون97057856-19.05 %1.33 %
  وبشهر49253910-20.61 %5.91 %
  دتولید2438919871-18.52 %0.58 %
  ثعمرا36502617-28.3 %2.44 %
  ثتران38462751-28.47 %4.32 %
  ونفت36973182-13.93 %0.4 %
  خکاوه16691287-22.89 %0.74 %
  حپترو53904876-9.54 %0.73 %
  حکشتی55845579-0.09 %3.21 %
  رمپنا1298410940-15.74 %8.9 %
  قصفها95348516-10.68 %2.87 %
  تیپیکو653165310 %6.42 %
  شبندر13956139630.05 %1.6 %
  ولصنم22322159-3.27 %1.89 %

  #سبد بفرمایید شام با طعم گوجه فرنگی
  امین بهرامی(@aminoxin001)
  موندم تو کف 71% حقیقی که تیپیکو رو عرضه کردن آخه یعنی چی اینا چی فکر کردن
  امین بهرامی(@aminoxin001)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبصادر11391105-2.99 %41.2 %
  دجابر113379979-11.98 %2.93 %
  خاور26192167-17.26 %2.13 %
  کخاک6743755660-17.46 %3.73 %
  تاپیکو57005002-12.25 %0.01 %
  ومعادن103568906-14 %0.51 %
  ورنا18841609-14.6 %1.66 %
  وساخت71245879-17.48 %11.87 %
  سکارون97057738-20.27 %1.33 %
  وبشهر49254103-16.69 %8.33 %
  دتولید2438919871-18.52 %0.59 %
  ثعمرا36502852-21.86 %2.71 %
  ثتران38463034-21.11 %4.84 %
  ونفت36973349-9.41 %0.43 %
  خکاوه16691375-17.62 %0.81 %
  حپترو53905040-6.49 %0.76 %
  حکشتی558456160.57 %3.28 %
  رمپنا1298411761-9.42 %9.73 %
  قصفها95349186-3.65 %3.14 %

  #سبد
  امین بهرامی(@aminoxin001)
  سکارون + باورم نمیشه تو این سبد رنگ خونم رنگ سبز دیدم خوش بین
  امین بهرامی(@aminoxin001)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبصادر11391131-0.7 %41.11 %
  دجابر1133710378-8.46 %2.97 %
  خاور26192245-14.28 %2.15 %
  کخاک6743757441-14.82 %3.75 %
  تاپیکو57005109-10.37 %0.01 %
  ومعادن103569272-10.47 %0.52 %
  ورنا18841609-14.6 %1.62 %
  وساخت71245879-17.48 %11.57 %
  سکارون97057880-18.8 %1.32 %
  وبشهر49254260-13.5 %8.43 %
  دتولید2438919871-18.52 %0.57 %
  ثعمرا36502985-18.22 %2.76 %
  ثتران38463193-16.98 %4.97 %
  ونفت36973422-7.44 %0.43 %
  خکاوه16691388-16.84 %0.79 %
  حپترو53905097-5.44 %0.75 %
  حکشتی558456451.09 %3.22 %
  رمپنا1298412242-5.71 %9.87 %
  قصفها953495460.13 %3.19 %

  #سبد به نظرتون رنگ سبز رو خواهم دید
  امین بهرامی(@aminoxin001)
  #سبد وبصادر (41.11%) دجابر (2.97%) خاور (2.15%) کخاک (3.75%) تاپیکو (0.01%) ومعادن (0.52%) ورنا (1.62%) وساخت (11.57%) سکارون (1.32%) وبشهر (8.43%) دتولید (0.57%) ثعمرا (2.76%) ثتران (4.97%) ونفت (0.43%) خکاوه (0.79%) حپترو (0.75%) حکشتی (3.22%) رمپنا (9.87%) قصفها (3.19%)
  به این میگن مدیریت بحران در شرایط بورس ما
  امین بهرامی(@aminoxin001)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وبصادر11391131-0.7 %41.11 %
  دجابر1133710378-8.46 %2.97 %
  خاور26192245-14.28 %2.15 %
  کخاک6743757441-14.82 %3.75 %
  تاپیکو57005109-10.37 %0.01 %
  ومعادن103569272-10.47 %0.52 %
  ورنا18841609-14.6 %1.62 %
  وساخت71245879-17.48 %11.57 %
  سکارون97057880-18.8 %1.32 %
  وبشهر49254260-13.5 %8.43 %
  دتولید2438919871-18.52 %0.57 %
  ثعمرا36502985-18.22 %2.76 %
  ثتران38463193-16.98 %4.97 %
  ونفت36973422-7.44 %0.43 %
  خکاوه16691388-16.84 %0.79 %
  حپترو53905097-5.44 %0.75 %
  حکشتی558456451.09 %3.22 %
  رمپنا1298412242-5.71 %9.87 %
  قصفها953495460.13 %3.19 %

  #سبد
  امین بهرامی(@aminoxin001)
  #سبد وبصادر (45.45%) دجابر (3.27%) خاور (2.64%) کخاک (4.17%) تاپیکو (0.01%) ومعادن (0.58%) ورنا (1.79%) وساخت (12.76%) سکارون (1.48%) وبشهر (9.31%) دتولید (6.11%) ثعمرا (3.05%) ثتران (5.48%) ونفت (0.47%) خکاوه (0.88%) حپترو (0.83%) اطلس (1.73%)
  نظرتون راجع به این دیده بان چیه
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟