08:18
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۲،۰۷۵
   ۵۸.۸۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۳۶،۸۹۲ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۳۱    ۰۶:۳۰

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

ali135637

ﺁﺭﺵ ااا عضو از ۱۳۹۴/۰۱/۲۴

  ﺁﺭﺵ ااا(@ali135637)
  ﻭﺟﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﻮﻡ ﺷﺘﺮاﻥ ﺭﻭ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﻛﺮﺩ ﺑﺮا ﺳﻬﻢ ﺷﺪﻥ ﭼﻪ ﻣﺪاﺭﻛﻲ ﻣﻴﺨﻮاﺩ
  ﺁﺭﺵ ااا(@ali135637)
  ﺳﻼﻡ ﺑﻌﺪاﺯ 2 ﺳﺎﻝ ﻳﻬﺮﻭﺯ 1000 ﺗﺎ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﺯﻳﺎﺩ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ.
  ﺁﺭﺵ ااا(@ali135637)
  ﺳﻼﻡ ﻭﺷﺐ ﺑﺨﻴﺮ ﻣﮕﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺎ ﻣﺮﺩﻥ ﻛﻪ 4 ﺗﺎ ﻋﺮﺏ ﺳﻮﺳﻤﺎﺭ ﺧﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺟﺮاﺕ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻮ ﺑﺪﻥ ﺷﺮﺗﺸﻮﻧﻮ ﻣﻴﻜﺸﻴﻢ ﺭﻭﺳﺮﺷﻮﻥ. خوش بین
  ﺁﺭﺵ ااا(@ali135637)
  ﺁﻗﺎﻱ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺪﻱ ﺁﺑﺮﻭﻣﻨﺪﺗﺮﻱ. بد بین
  ﺁﺭﺵ ااا(@ali135637)
  ﺁﻗﺎﻱ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺪﻱ ﺁﺑﺮﻭﻣﻨﺪﺗﺮﻱ. بد بین
  ﺁﺭﺵ ااا(@ali135637)
  ﺁﺭﻩ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻫﻤﻴﻨﻪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻦ ﺩاﺭﻥ ﻛﻼﻩ ﺳﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻴﺬاﺭﻥ. خوش بین
  ﺁﺭﺵ ااا(@ali135637)
  ﭘﺲ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ اﻋﺘﺮاﺽ ﻛﻨﻴﺪ. خوش بین
  ﺁﺭﺵ ااا(@ali135637)
  ﻧﺨﻴﺮ ﻋﺰﻳﺰﻡ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻬﻤﻦ ﻫﺴﺘﻢ.25 خوش بین
  ﺁﺭﺵ ااا(@ali135637)
  ﺩﻗﺖ ﻛﺮﺩﻳﻦ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﻭﺯﻳﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺯﺑﻞ ﺧﺎﻥ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺩاﺭﻩ?
  ﺁﺭﺵ ااا(@ali135637)
  ﺷﻤﺎ ﻛﻪ اﻳﻨﻘﺪﺭ ﻧﻖ ﻧﻖ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﭼﺮا ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺗﻮ ﺻﻒ ﻓﺮﻭﺵ ﻫﺴﺘﻴﺪ?
  ﺁﺭﺵ ااا(@ali135637)
  ﺳﻼﻡ اﮔﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاﺭا ﺳﻬﺎﻡ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺻﻒ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺬاﺭﻥ. ﻃﻴﺐ ﻧﻴﺎ ﻭﻓﻂﺎﻧﺖ و...ﻫﻴﭻ ﻏﻠﻂﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﻧﻦ ﺑﻜﻨﻦ. خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟