19:31
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۱۴۶.۲
   ۲۱.۸۲
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۱۰،۱۵۸ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۳/۰۳    ۱۲:۳۶

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

alexfire

اکبر محمود کلایه عضو از ۱۳۹۲/۰۹/۱۵

  اکبر محمود کلایه(@alexfire)
  #دماوند ببینم شنیده بو دم جایی میشد پر کرد سوال از منتخبین ریس جمهوری پرسید اگر هست تو رو خدا بگید چرا قیمت خرید برق از نیرو گاههای خصوصی در حالی که قیمت مشترکین هر سال افزایش می کنه نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش پیدا می کنه در حالی که هزینه نیرو گاهها افزایش پیدا کرده بپرسید چرا وقتی قیمت سوخت رو وزارت نفت کاهش داد چرا وزارت نیرو به نیرو گاهها ابلاغ نمی کنه بپرسید چرا باید نماد با نکها ماهها بسته با شه بپرسید هر کی برای ما بهتر بود به اون رای بد یم خوش بین
  اکبر محمود کلایه(@alexfire)
  #دماوند یک سوال با نک دی که خرید نمی کنن کدوم حقوقی داره میخره کسی میتو نه بفهمه مدتهاست غیر از با نک دی دو تا حقو قی دارن میخرن این دو روز دقیقا دو روز معامله حجم سنگین تر خریدن اگر خبری هست بگید ما هم بدو نیم مجمع که میدونم خرداد ماه نمی دونم خبری دیگه هست یا نه خوش بین
  اکبر محمود کلایه(@alexfire)
  #دماوند دوستان همه روز زنگ بزنید امور سهام نه فقط خو دتون بلکه به فا میل و دوستان همه شماره بدید زنگ بزنن فش بدن با ور کنید تاثیر داره تعداد که زیاد میشه به مدیر اطلا ع نیدن بعضی وقتها با با نک دی تماس میگیرن دو روز میخرن بعد ول می کنن زنگ بزنید هر روز افراد مختلف
  اکبر محمود کلایه(@alexfire)
  #لکما سلام یک سوالی دارم ممنون میشم جواب بدهید خود شرکت تو کدال شفاف سازی می کنه خبری نیست حقوقی و سهامدارای اصلی دارن تا جایی که میتونن میفر وشن طوری که فکر کنم سرمایه گذاری صنعت و معدن کل سهمشو بده بره یا واتی خوب ایا اگر قرا دادی بود یا خبری بود که قرار قیمت سهم بشه 1000 تو مان الان با لای 90 تو مان خو دشون رو میکشدن برای فروش الان خبری نیست یک عده سفته باز سهم رو او ردن با لا تا با لای 100 خالی کنن اما حقوقی دهنشون رو سرویس کرد با لای 90 شروع کمرد به سنگین عرضه کردن الان اگر حمایت نمیکردن بازنده سفته بازان هستن این قدر میخرن تا بقیه مردم ساده رو مجبور کنن بیان با لای 100 بخرن بعد خو دشون خالی می کنن برادر و خو اهر عزیز خو اهشا بفروشید اینجا تقریبا حدا کثر سود با لای 100 سفته با زان خروج میزنن خو استم نصیحتی کرده با شم سرمایه شما از بین نرود
  اکبر محمود کلایه(@alexfire)
  #دماوند خودتون به فکر نباشید دهنتون سرویس زنگ بزنید فش بد ید یکم شماره 88798653
  اکبر محمود کلایه(@alexfire)
  #دماوند با نک دی از صاد رات بزرگ تر نیست تو اقتصاد ایران تاثیر گذار تر نیست تو کا نال ها نوشتن در صو رتی که با نک صاد رات گزارش حسا بر سی شده نده رو ی کدال بشینه در مو رد این که ببردش بازار پایه صحبت میشه و تصمیم گیری میشه با نک دی جون مجبوری مجبوری بزودی مفت خری رو فر ا موش کنی بلو کی میخو ای بفروشی باید به هر روشی شده با یک بستن و باز شدن یا خرد خرد خریدن سهم رو بکشی با لا فقط نفر وشید خوش بین
  اکبر محمود کلایه(@alexfire)
  #دماوند اقای نمازی لطفا خواهشا دیگه از این دروغ ها نگید خو اهشا دیگه نگید چون بها نه ای میشه برای حقیقی ها دو باره رگباری بذارن برای فر وش بگن ببین معامله نشد بفر وشیم فرار کنیم همانطور که دفعه قبل گفتم با نک دی برای نجات خو دش و برای خروج از بنگاه داری باید بلو کی دماوند بفروشه و پایین تر از ارزش ذاتی نمیخو اهد بفر وشد بنابراین مجبور قیمت ببره با لا یکم حقیقی ها لطف کنن یا نفروشن یا با قیمت با لا تر اردر بذارن زود تر به قیمت مو رد دلخواه خو دتون میرسید دیگه دماوند نزو لی نیست با نک دی نمیتو اند که کزارش ند هد نمی تو اند بسته با شه و الا میبردش با زار پایه این جوری باز بشه زیان ده هست باید دماوند بلو کی بفر وشه بزودی دو باره اگهی می کنه ممکنه حتی شرایط پرداخت رو اسان تر کنه قیمت ببره با لاتر فقط نفروشید همین خوش بین
  اکبر محمود کلایه(@alexfire)
  دماوند خواهشا از این شوخی ها نکنید اقای نمازی بهانه دست حقیقی. بدی برای فروش
  اکبر محمود کلایه(@alexfire)
  #دماونداقای نمازی بیکاری از این چرت و پرت میگی. فردا معامله نشه میگن پس مشتری نداره بیشتر میذارن. یرای فروش. شوخی تو این سهم ممنوع
  اکبر محمود کلایه(@alexfire)
  #دماوند چرا هر روز زنگ نمیزنید امور سهام بانک دی و دماوند. اگر. همه شماها زنگ بزنید اعتراضهاذ زیاد بشه. مجبور بانک دی بیشتر بخره سهن بره بالا قیمت تو عرضه اولیه بالا به ما انداختن اعتراض زیاد بشه بخدا تعصیر داره خوش بین
  اکبر محمود کلایه(@alexfire)
  #دی بلوک دماوند فروش نرفت
  اکبر محمود کلایه(@alexfire)
  #دماوند با نک دی باید امسال سهمش باز بشه برای اینکه منفی باز نشه باید دماوند با قیمت خوب بفروشه تا زیان خودشو جبران کنه از طرفی بانکها باید از بنکداری خارج بشن تو پر تو با نک دی دماوند سهم زیادی داره باید مقداری از ان رو کم کنه بریم سر فروش بلوکی قیمت فروش با لا نبود ولی روش پرداخت تقر یبا نقدی و چک دو ماهه بود و چون مبلغ زیادی لازم داشت بار دوم با نک دی روش پرداخت رو تغییر میده و دو باره اعلام میکنه و هر دفع مجبور از قیمت سهم دفاع کنه پس سهم رو میاره با لا فعلا کسی فرو شنده نبا شه تو قیمتها با لاتر از شما میخره باید قیمت فروش بلو کی با قیمت سهم زیاد فا صله نداشته باشه راستی یادتون نره قیمت پایه اون عدد بود ممکنه حتی بیشتر هم بشه این نظر شخصی اینجانب دوستان نظر شون رو با دلیل بذارن خوش بین
  اکبر محمود کلایه(@alexfire)
  #وصنعت سلام مگه اگهی مجمع عمومی لغو نشد
  اکبر محمود کلایه(@alexfire)
  #دماوند یک سوال بپرسم منم فکر کنم مشتریش قبلا پیدا کردن فقط اگر سهمی معامله بلو کی بشه تا نزدیک اون قیمت با لا میره یعنی از فردا مثبت 5 درصد میخو ره خوش بین
  اکبر محمود کلایه(@alexfire)
  #دماوند کی مشخص میشه چند درصدش از سود انباشته چند درصدش از اورده خوش بین
  اکبر محمود کلایه(@alexfire)
  شماره امور سهام دماوند میخوام
  اکبر محمود کلایه(@alexfire)
  دماوند. شماره امور سهام ممنون میشم بهم. بدی
  اکبر محمود کلایه(@alexfire)
  #دماوند مورد آخر در مورد پتانسیل دماوند افزایش سرمایه اسفند ماه یا اول سال بعد که. حتما اتفاق لیافته
  اکبر محمود کلایه(@alexfire)
  #دماوند اما دماوند چطور رشد می کنه اول با افزایش نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاه. فعلا خبری نیست دوم کاهش هزینه. سوخت که وزارت نفت داده. اما وزارت نیرو تایید نکرده این دومی حدود 20 تومان به. سود هر سهم اضافه می کنه سومی فروش بلوکی سهم چند ماه قبل از قول یکی از مدیران ارشد دماوند شنیدم قیمتی که میخواهد بفروشه حدود 2500 اگر اوکی بشه سهم تا همون محدوده میره چهارمی طلب از دولت طبق گزارش 9 ماهه به ازای هر سهم حدود 400 تومان است سهم پتانسیل رشد داره
  اکبر محمود کلایه(@alexfire)
  #دماوند دوستان عزیز دماوند تا حالا صبر کردیم. چاره ای نداریم. فعلا باید بمونیم. میخوام یک سهم. معرفی کنم سرمایه گذاری صنعت و معدن مجمع. ماه دیگه. است سودشو پوشش داده افزایش سرمایه 100 درصدی داره و خبر های خوب دیگه. الان. 140 مفت بخرید من قبلا. 162 خریدم بخرید. اگر. ادمهای. جاهل. میفروشن شما بخرید خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟