09:30
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • ۸۰،۹۳۶.۸
   ۱۵.۶۲
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۹۹،۱۶۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۳/۰۷    ۰۹:۲۹

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

akhsham

آخشام ف عضو از ۱۳۹۲/۱۰/۱۱

  آخشام ف(@akhsham)
  #خساپا دوستان کار تتلو به حد کافی گویا هست!!! با باز نشرش اهمیت موضوع رو بالا نبرید مهم رای های خاموش است
  آخشام ف(@akhsham)
  #خساپا دوستانی که مثل من تا الان یا رای ندادید یا یه بار رای دادید کسی که نمیخواد رای بده هیچ وقت نمیاد توی دنیای مجازی تبلیغ کنه که رای ندید!!!!!! میشینه خونه میگه رای نمیدم دیگه!! کسایی که میگن رای نمیدیم و رای ندید و چه فرقی میکنه همشون طرفداران جناب اقای رییسی هستن.... حداقل 20 مورد توی 3 روز تو دنیای مجازی برخورد کردم که خصوصی میگن به تو چه! آدرست چیه!!! تهدید....این حربه رییسی هست چون نمیتونه رای بیشتر از این بدست بیاره. تعداد کسانی که به آقای رییسی رای میدهند از اول مشخص هست و فرمایشی و دستوری. اما رای خاکستری ها و تحریمی ها اکثرا رای روحانیه پس هر چی بیشتر خونه بشینن ملت به نفع آقای رییسی هست! >>>>>سال 84 تعداد رای ندهنده ها 1.5 میلیون نفر از کل رای آقای احمدی نژاد بیشتر بود و اگز فقط 650 هزار نفرمون رای میدادیم (خودمم رای ندادم) احمدی نژاد اصلا رییس جمهور نمیشد!<<<<<
  آخشام ف(@akhsham)
  #ذوب عزیزانی که مثل من تا الان یا رای ندادید یا یه بار رای دادید کسی که نمیخواد رای بده هیچ وقت نمیاد توی دنیای مجازی تبلیغ کنه که رای ندید!!!!!! میشینه خونه میگه رای نمیدم دیگه!! کسایی که میگن رای نمیدیم و رای ندید و چه فرقی میکنه همشون طرفداران جناب اقای رییسی هستن.... حداقل 20 مورد توی 3 روز تو دنیای مجازی برخورد کردم که خصوصی میگن به تو چه! آدرست چیه!!! تهدید....این حربه رییسی هست چون نمیتونه رای بیشتر از این بدست بیاره. تعداد کسانی که به آقای رییسی رای میدهند از اول مشخص هست و فرمایشی و دستوری. اما رای خاکستری ها و تحریمی ها اکثرا رای روحانیه پس هر چی بیشتر خونه بشینن ملت به نفع آقای رییسی هست! >>>>سال 84 تعداد رای ندهنده ها 1.5 میلیون نفر از کل رای آقای احمدی نژاد بیشتر بود و اگر فقط 650 هزار نفرمون رای میدادیم (خودمم رای ندادم) احمدی نژاد اصلا رییس جمهور نمیشد!<<<< خوش بین
  آخشام ف(@akhsham)
  #خودرو دوستانی که مثل من تا الان یا رای ندادید یا یه بار رای دادید کسی که نمیخواد رای بده هیچ وقت نمیاد توی دنیای مجازی تبلیغ کنه که رای ندید!!!!!! میشینه خونه میگه رای نمیدم دیگه!! کسایی که میگن رای نمیدیم و رای ندید و چه فرقی میکنه همشون طرفداران جناب اقای رییسی هستن.... حداقل 20 مورد توی 3 روز تو دنیای مجازی برخورد کردم که خصوصی میگن به تو چه! آدرست چیه!!! تهدید....این حربه رییسی هست چون نمیتونه رای بیشتر از این بدست بیاره. تعداد کسانی که به آقای رییسی رای میدهند از اول مشخص هست و فرمایشی و دستوری. اما رای خاکستری ها و تحریمی ها اکثرا رای روحانیه پس هر چی بیشتر خونه بشینن ملت به نفع آقای رییسی هست! >>>>>سال 84 تعداد رای ندهنده ها 1.5 میلیون نفر از کل رای آقای احمدی نژاد بیشتر بود و اگز فقط 650 هزار نفرمون رای میدادیم (خودمم رای ندادم) احمدی نژاد اصلا رییس جمهور نمیشد!<<<<<
  آخشام ف(@akhsham)
  دوستانی که مثل من تا الان یا رای ندادید یا یه بار رای دادید کسی که نمیخواد رای بده هیچ وقت نمیاد توی دنیای مجازی تبلیغ کنه که رای ندید!!!!!! میشینه خونه میگه رای نمیدم دیگه!! کسایی که میگن رای نمیدیم و رای ندید و چه فرقی میکنه همشون طرفداران جناب اقای رییسی هستن.... حداقل 20 مورد توی 3 روز تو دنیای مجازی برخورد کردم که خصوصی میگن به تو چه! آدرست چیه!!! تهدید....این حربه رییسی هست چون نمیتونه رای بیشتر از این بدست بیاره. تعداد کسانی که به آقای رییسی رای میدهند از اول مشخص هست و فرمایشی و دستوری. اما رای خاکستری ها و تحریمی ها اکثرا رای روحانیه پس هر چی بیشتر خونه بشینن ملت به نفع آقای رییسی هست! >>>>>سال 84 تعداد رای ندهنده ها 1.5 میلیون نفر از کل رای آقای احمدی نژاد بیشتر بود و اگز فقط 650 هزار نفرمون رای میدادیم (خودمم رای ندادم) احمدی نژاد اصلا رییس جمهور نمیشد!<<<<< خوش بین
  آخشام ف(@akhsham)
  #شپلی دوستانی که مثل من تا الان یا رای ندادید یا یه بار رای دادید کسی که نمیخواد رای بده هیچ وقت نمیاد توی دنیای مجازی تبلیغ کنه که رای ندید!!!!!! میشینه خونه میگه رای نمیدم دیگه!! کسایی که میگن رای نمیدیم و رای ندید و چه فرقی میکنه همشون طرفداران جناب اقای رییسی هستن.... حداقل 20 مورد توی 3 روز تو دنیای مجازی برخورد کردم که خصوصی میگن به تو چه! آدرست چیه!!! تهدید....این حربه رییسی هست چون نمیتونه رای بیشتر از این بدست بیاره. تعداد کسانی که به آقای رییسی رای میدهند از اول مشخص هست و فرمایشی و دستوری. اما رای خاکستری ها و تحریمی ها اکثرا رای روحانیه پس هر چی بیشتر خونه بشینن ملت به نفع آقای رییسی هست! >>>>>سال 84 تعداد رای ندهنده ها 1.5 میلیون نفر از کل رای آقای احمدی نژاد بیشتر بود و اگز فقط 650 هزار نفرمون رای میدادیم (خودمم رای ندادم) احمدی نژاد اصلا رییس جمهور نمیشد!<<<<< خوش بین
  آخشام ف(@akhsham)
  #ذوب دوستانی که مثل من تا الان یا رای ندادید یا یه بار رای دادید کسی که نمیخواد رای بده هیچ وقت نمیاد توی دنیای مجازی تبلیغ کنه که رای ندید!!!!!! میشینه خونه میگه رای نمیدم دیگه!! کسایی که میگن رای نمیدیم و رای ندید و چه فرقی میکنه همشون طرفداران جناب اقای رییسی هستن.... حداقل 20 مورد توی 3 روز تو دنیای مجازی برخورد کردم که خصوصی میگن به تو چه! آدرست چیه!!! تهدید....این حربه رییسی هست چون نمیتونه رای بیشتر از این بدست بیاره. تعداد کسانی که به آقای رییسی رای میدهند از اول مشخص هست و فرمایشی و دستوری. اما رای خاکستری ها و تحریمی ها اکثرا رای روحانیه پس هر چی بیشتر خونه بشینن ملت به نفع آقای رییسی هست! >>>>>سال 84 تعداد رای ندهنده ها 1.5 میلیون نفر از کل رای آقای احمدی نژاد بیشتر بود و اگز فقط 650 هزار نفرمون رای میدادیم (خودمم رای ندادم) احمدی نژاد اصلا رییس جمهور نمیشد!<<<<<
  آخشام ف(@akhsham)
  #خساپا دوستان عزیزم در این فرصت باقیمانده زمانتون را با بحث با طرفداران جناح مقابل تلف نکنید.... مهم فقط رای های خاموش و خاکستری و سفید هستند.... هدف 65% به بالا.... تعداد رای جناح مقابل کاملا مشخص هست مهم نیست... مهم فقط رای های خاموشن
  آخشام ف(@akhsham)
  #خساپا دوستان عزیزم در این فرصت باقیمانده زمانتون را با بحث با طرفداران جناح مقابل تلف نکنید.... مهم فقط رای های خاموش و خاکستری و سفید هستند.... هدف 65% به بالا.... تعداد رای جناح مقابل کاملا مشخص هست مهم نیست... مهم فقط رای های خاموشن
  آخشام ف(@akhsham)
  #خساپا دوستانی که مثل من تا الان یا رای ندادید یا یه بار رای دادید کسی که نمیخواد رای بده هیچ وقت نمیاد توی دنیای مجازی تبلیغ کنه که رای ندید!!!!!! میشینه خونه میگه رای نمیدم دیگه!! کسایی که میگن رای نمیدیم و رای ندید و چه فرقی میکنه همشون طرفداران جناب اقای رییسی هستن.... حداقل 20 مورد توی 3 روز تو دنیای مجازی برخورد کردم که خصوصی میگن به تو چه! آدرست چیه!!! تهدید....این حربه رییسی هست چون نمیتونه رای بیشتر از این بدست بیاره. تعداد کسانی که به آقای رییسی رای میدهند از اول مشخص هست و فرمایشی و دستوری. اما رای خاکستری ها و تحریمی ها اکثرا رای روحانیه پس هر چی بیشتر خونه بشینن ملت به نفع آقای رییسی هست! >>>>>سال 84 تعداد رای ندهنده ها 1.5 میلیون نفر از کل رای آقای احمدی نژاد بیشتر بود و اگز فقط 650 هزار نفرمون رای میدادیم (خودمم رای ندادم) احمدی نژاد اصلا رییس جمهور نمیشد!<<<<<
  آخشام ف(@akhsham)
  #خکاوه دوستانی که مثل من تا الان یا رای ندادید یا یه بار رای دادید کسی که نمیخواد رای بده هیچ وقت نمیاد توی دنیای مجازی تبلیغ کنه که رای ندید!!!!!! میشینه خونه میگه رای نمیدم دیگه!! کسایی که میگن رای نمیدیم و رای ندید و چه فرقی میکنه همشون طرفداران جناب اقای رییسی هستن.... حداقل 20 مورد توی 3 روز تو دنیای مجازی برخورد کردم که خصوصی میگن به تو چه! آدرست چیه!!! تهدید....این حربه رییسی هست چون نمیتونه رای بیشتر از این بدست بیاره تعداد کسانی که به آقای رییسی رای میدهند از اول مشخص هست و فرمایشی و دستوری. اما رای خاکستری ها و تحریمی ها اکثرا رای روحانیه پس هر چی بیشتر خونه بشینن ملت به نفع آقای رییسی هست! >>>>>سال 84 تعداد رای ندهنده ها 1.5 میلیون نفر از کل رای آقای احمدی نژاد بیشتر بود و اگز فقط 650 هزار نفرمون رای میدادیم (خودمم رای ندادم) احمدی نژاد اصلا رییس جمهور نمیشد!<<<<< خوش بین
  آخشام ف(@akhsham)
  #شپلی دوستانی که مثل من تا الان یا رای ندادید یا یه بار رای دادید کسی که نمیخواد رای بده هیچ وقت نمیاد توی دنیای مجازی تبلیغ کنه که رای ندید!!!!!! میشینه خونه میگه رای نمیدم دیگه!! کسایی که میگن رای نمیدیم و رای ندید و چه فرقی میکنه همشون طرفداران جناب اقای رییسی هستن.... حداقل 20 مورد توی 3 روز تو دنیای مجازی برخورد کردم که خصوصی میگن به تو چه! آدرست چیه!!! تهدید....این حربه رییسی هست چون نمیتونه رای بیشتر از این بدست بیاره تعداد کسانی که به آقای رییسی رای میدهند از اول مشخص هست و فرمایشی و دستوری. اما رای خاکستری ها و تحریمی ها اکثرا رای روحانیه پس هر چی بیشتر خونه بشینن ملت به نفع آقای رییسی هست! >>>>>سال 84 تعداد رای ندهنده ها 1.5 میلیون نفر از کل رای آقای احمدی نژاد بیشتر بود و اگز فقط 650 هزار نفرمون رای میدادیم (خودمم رای ندادم) احمدی نژاد اصلا رییس جمهور نمیشد!<<<<< خوش بین
  آخشام ف(@akhsham)
  #خساپا دوستانی که مثل من تا الان یا رای ندادید یا یه بار رای دادید کسی که نمیخواد رای بده هیچ وقت نمیاد توی دنیای مجازی تبلیغ کنه که رای ندید!!!!!! میشینه خونه میگه رای نمیدم دیگه!! کسایی که میگن رای نمیدیم و رای ندید و چه فرقی میکنه همشون طرفداران جناب اقای رییسی هستن.... حداقل 20 مورد توی 3 روز تو دنیای مجازی برخورد کردم که خصوصی میگن به تو چه! آدرست چیه!!! تهدید....این حربه رییسی هست چون نمیتونه رای بیشتر از این بدست بیاره تعداد کسانی که به آقای رییسی رای میدهند از اول مشخص هست و فرمایشی و دستوری. اما رای خاکستری ها و تحریمی ها اکثرا رای روحانیه پس هر چی بیشتر خونه بشینن ملت به نفع آقای رییسی هست! >>>>>سال 84 تعداد رای ندهنده ها 1.5 میلیون نفر از کل رای آقای احمدی نژاد بیشتر بود و اگز فقط 650 هزار نفرمون رای میدادیم (خودمم رای ندادم) احمدی نژاد اصلا رییس جمهور نمیشد!<<<<< خوش بین
  آخشام ف(@akhsham)
  #کماسه دوستانی که مثل من تا الان یا رای ندادید یا یه بار رای دادید کسی که نمیخواد رای بده هیچ وقت نمیاد توی دنیای مجازی تبلیغ کنه که رای ندید!!!!!! میشینه خونه میگه رای نمیدم دیگه!! کسایی که میگن رای نمیدیم و رای ندید و چه فرقی میکنه همشون طرفداران جناب اقای رییسی هستن.... حداقل 20 مورد توی 3 روز تو دنیای مجازی برخورد کردم که خصوصی میگن به تو چه! آدرست چیه!!! تهدید....این حربه رییسی هست چون نمیتونه رای بیشتر از این بدست بیاره. تعداد کسانی که به آقای رییسی رای میدهند از اول مشخص هست و فرمایشی و دستوری. اما رای خاکستری ها و تحریمی ها اکثرا رای روحانیه پس هر چی بیشتر خونه بشینن ملت به نفع آقای رییسی هست! >>>>>سال 84 تعداد رای ندهنده ها 1.5 میلیون نفر از کل رای آقای احمدی نژاد بیشتر بود و اگز فقط 650 هزار نفرمون رای میدادیم (خودمم رای ندادم) احمدی نژاد اصلا رییس جمهور نمیشد!<<<<< خوش بین
  آخشام ف(@akhsham)
  #خودرو دوستانی که مثل من تا الان یا رای ندادید یا یه بار رای دادید کسی که نمیخواد رای بده هیچ وقت نمیاد توی دنیای مجازی تبلیغ کنه که رای ندید!!!!!! میشینه خونه میگه رای نمیدم دیگه!! کسایی که میگن رای نمیدیم و رای ندید و چه فرقی میکنه همشون طرفداران جناب اقای رییسی هستن.... حداقل 20 مورد توی 3 روز تو دنیای مجازی برخورد کردم که خصوصی میگن به تو چه! آدرست چیه!!! تهدید....این حربه رییسی هست چون نمیتونه رای بیشتر از این بدست بیاره تعداد کسانی که به آقای رییسی رای میدهند از اول مشخص هست و فرمایشی و دستوری. اما رای خاکستری ها و تحریمی ها اکثرا رای روحانیه پس هر چی بیشتر خونه بشینن ملت به نفع آقای رییسی هست! >>>>>سال 84 تعداد رای ندهنده ها 1.5 میلیون نفر از کل رای آقای احمدی نژاد بیشتر بود و اگز فقط 650 هزار نفرمون رای میدادیم (خودمم رای ندادم) احمدی نژاد اصلا رییس جمهور نمیشد!<<<<< خوش بین
  آخشام ف(@akhsham)
  #ذوب دوستانی که مثل من تا الان یا رای ندادید یا یه بار رای دادید کسی که نمیخواد رای بده هیچ وقت نمیاد توی دنیای مجازی تبلیغ کنه که رای ندید!!!!!! میشینه خونه میگه رای نمیدم دیگه!! کسایی که میگن رای نمیدیم و رای ندید و چه فرقی میکنه همشون طرفداران جناب اقای رییسی هستن.... حداقل 20 مورد توی 3 روز تو دنیای مجازی برخورد کردم که خصوصی میگن به تو چه! آدرست چیه!!! تهدید....این حربه رییسی هست چون نمیتونه رای بیشتر از این بدست بیاره تعداد کسانی که به آقای رییسی رای میدهند از اول مشخص هست و فرمایشی و دستوری. اما رای خاکستری ها و تحریمی ها اکثرا رای روحانیه پس هر چی بیشتر خونه بشینن ملت به نفع آقای رییسی هست! >>>>>سال 84 تعداد رای ندهنده ها 1.5 میلیون نفر از کل رای آقای احمدی نژاد بیشتر بود و اگز فقط 650 هزار نفرمون رای میدادیم (خودمم رای ندادم) احمدی نژاد اصلا رییس جمهور نمیشد!<<<<< خوش بین
  آخشام ف(@akhsham)
  #خساپا فقط روی این قضیه فکر کنین که چطور میتونین نفرات بیشتری رو به رای دادن متقاعد کنین همین کافیه!! طرف مقابل هر کی میخود باشه رای نمیاره اینور 15+15 میلیون رای خوابیده!!! فقط خانه نشینان هر سال نباید خانه بشینن
  آخشام ف(@akhsham)
  #خساپا دوستانی که مثل من تا الان یا رای ندادید یا یه بار رای دادید کسی که نمیخواد رای بده هیچ وقت نمیاد توی دنیای مجازی تبلیغ کنه که رای ندید!!!!!! میشینه خونه میگه رای نمیدم دیگه!! کسایی که میگن رای نمیدیم و رای ندید و چه فرقی میکنه همشون طرفداران جناب اقای رییسی هستن.... حداقل 20 مورد توی 3 روز تو دنیای مجازی برخورد کردم که خصوصی میگن به تو چه! آدرست چیه!!! تهدید....این حربه رییسی هست چون نمیتونه رای بیشتر از این بدست بیاره تعداد کسانی که به آقای رییسی رای میدهند از اول مشخص هست و فرمایشی و دستوری. اما رای خاکستری ها و تحریمی ها اکثرا رای روحانیه پس هر چی بیشتر خونه بشینن ملت به نفع آقای رییسی هست! >>>>>سال 84 تعداد رای ندهنده ها 1.5 میلیون نفر از کل رای آقای احمدی نژاد بیشتر بود و اگز فقط 650 هزار نفرمون رای میدادیم (خودمم رای ندادم) احمدی نژاد اصلا رییس جمهور نمیشد!<<<<< خوش بین
  آخشام ف(@akhsham)
  #شپلی دوستانی که مثل من تا الان یا رای ندادید یا یه بار رای دادید کسی که نمیخواد رای بده هیچ وقت نمیاد توی دنیای مجازی تبلیغ کنه که رای ندید!!!!!! میشینه خونه میگه رای نمیدم دیگه!! کسایی که میگن رای نمیدیم و رای ندید و چه فرقی میکنه همشون طرفداران جناب اقای رییسی هستن.... حداقل 20 مورد توی 3 روز تو دنیای مجازی برخورد کردم که خصوصی میگن به تو چه! آدرست چیه!!! تهدید....این حربه رییسی هست چون نمیتونه رای بیشتر از این بدست بیاره تعداد کسانی که به آقای رییسی رای میدهند از اول مشخص هست و فرمایشی و دستوری. اما رای خاکستری ها و تحریمی ها اکثرا رای روحانیه پس هر چی بیشتر خونه بشینن ملت به نفع آقای رییسی هست! >>>>>سال 84 تعداد رای ندهنده ها 1.5 میلیون نفر از کل رای آقای احمدی نژاد بیشتر بود و اگز فقط 650 هزار نفرمون رای میدادیم (خودمم رای ندادم) احمدی نژاد اصلا رییس جمهور نمیشد!<<<<<
  آخشام ف(@akhsham)
  #خساپا دوستانی که مثل من تا الان یا رای ندادید یا یه بار رای دادید کسی که نمیخواد رای بده هیچ وقت نمیاد توی دنیای مجازی تبلیغ کنه که رای ندید!!!!!! میشینه خونه میگه رای نمیدم دیگه!! کسایی که میگن رای نمیدیم و رای ندید و چه فرقی میکنه همشون طرفداران جناب اقای رییسی هستن.... حداقل 20 مورد توی 3 روز تو دنیای مجازی برخورد کردم که خصوصی میگن به تو چه! آدرست چیه!!! تهدید....این حربه رییسی هست چون نمیتونه رای بیشتر از این بدست بیاره تعداد کسانی که به آقای رییسی رای میدهند از اول مشخص هست و فرمایشی و دستوری. اما رای خاکستری ها و تحریمی ها اکثرا رای روحانیه پس هر چی بیشتر خونه بشینن ملت به نفع آقای رییسی هست! >>>>>سال 84 تعداد رای ندهنده ها 1.5 میلیون نفر از کل رای آقای احمدی نژاد بیشتر بود و اگز فقط 650 هزار نفرمون رای میدادیم (خودمم رای ندادم) احمدی نژاد اصلا رییس جمهور نمیشد!<<<<< خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟