14:37
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۷۴۱.۹
   ۴۵.۵۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۲۳،۷۸۵ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۲۵    ۱۲:۴۰

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

akbari484947

محمد اکبری عضو از ۱۳۹۴/۱۲/۲۷

  محمد اکبری(@akbari484947)
  #پلوله سلام. دوستان بحث قشم قطعی بسته شد . زنگ بزنید امور سهام شرکت خیالتون راحت شه. به امید خدا داره همه چیز به خیر و خوشی تمام میشود خوش بین
  محمد اکبری(@akbari484947)
  #پلوله مجمع 28 تیر هست و احتمالا گزارش 3 ماهه و یکساله تا 2 روز دیگه میاد رو کدال. منبع خبر موثق است البته شاید به بعد از عید فطر موکول بشه ولی گزارش عالیه خوش بین
  محمد اکبری(@akbari484947)
  #شبندر بعد از 3 سال ازش خارج شدم .ان شائ الله برای شما خیر کنه خوش بین
  محمد اکبری(@akbari484947)
  #شبندر 17 ریال سود 94 خوش بین
  محمد اکبری(@akbari484947)
  #پلوله سلام . پلوله چندین ساله دچار مشکلات ورشکستگی و رای دادگاه در خصوص خروج از ماده 41 هست . رای قطعی دادگاه باعث رشد شدید و شارپ سهم خواهد شد.
  محمد اکبری(@akbari484947)
  #شبندر بعد مدتها یه صف خرید دیدیم خوش بین
  محمد اکبری(@akbari484947)
  #شبندر هرچند که کلا نا امیدم ولی نفت 47.35 همین الان خوش بین
  محمد اکبری(@akbari484947)
  #شبندر به کوری چشم حسودان ما رو سربلند میکنی مثل سال 92 خوش بین
  محمد اکبری(@akbari484947)
  #شبندر این اخباری که میگید برای دیروزه خوش بین
  محمد اکبری(@akbari484947)
  #شبندر 46.13 برنت الان خوش بین
  محمد اکبری(@akbari484947)
  #شبندر 46.07 تعدیل مثبت تپل در راه خوش بین
  محمد اکبری(@akbari484947)
  #شبندر برنت 46.03 خدایا بهترین هدیه رو تو روز ولادت امام علی علیه السلام به ما دادی خوش بین
  محمد اکبری(@akbari484947)
  #شبندر نفت برنت 45.87 همین الان. خدایا شکرت خوش بین
  محمد اکبری(@akbari484947)
  #شبندر خدا میدونه تو 30 سالگی موهام سفید شد از بس شبندر بالا نرفت خدایا کمک کن خوش بین
  محمد اکبری(@akbari484947)
  #شبندر کسی از جلسه فریز خبر نداره خوش بین
  محمد اکبری(@akbari484947)
  #پلوله مجمعش مرداد هستش خوش بین
  محمد اکبری(@akbari484947)
  #پلوله کدوم بازاریی ییکساله 200 درصد سود مییده. دوستان تا مییتونیید تو ایین قییمت ها پلوله را برداریید .پلوله به منزله کشتیی خوشبختیی و نجاته که شما رو به هدف مییرسونه . تارییخ مرتبا در حال تکراره. با پلوله سهامداریی کنییدکه همه را حییران خواهد کرد. خوش بین
  محمد اکبری(@akbari484947)
  #پلوله با سلام خدمت دوستان و سروران خورم در گاز لوله خصوصا شما دوست عزییز اسفند ماه بنده حقییر به همراه کاربر(احمد خان ) سریی به شرکت گاز لوله (شهرک صنعتیی کاوه در ساوه ) زدییم. انچه که دییدم باور کردنیی نبود توصییه مییکنم به همه دوستانیی که بالایی 100 هزار تا دارند حتما به شرکت ییه سریی بزنند برایی دوستان که از تهران ، قم ییا اراک ییک ساعت راه بییشتر نییسن تا اون چییزهایی که من دییدم را شما هم ببیینیید. شرکت ب 4 شییفت کار مییکنه با 100 نفر پرسنل. تمام انبارها پر از مواد اولییه بود و مدییران شرکت به اندازه ییک سال مواد اولییه خرییدند . شرکت به اندازه شش ماه ایینده کار گرفته و کارکنان شرکت اظها مییکنند شرکت هییچ گاه به ایین پوییایییی نبوده و حقوق کارکنان 25 هر ماه پرداخت مییشه. بحث فروش زمیین قشم قطعییه و بحث شکاییت بانک ملت هم مختومه است که خودتون مییدونیید به چه دلییل تا الان اعلان نشده. مدییران شرکت دستگاه تولیید لوله تا 1200 مییلیی متر خرییدند از ترکییه که در اییران بیینظییره و سود اوریی شرکت رو متحول مییکنه و تا اخر اردییبهشت تولیید محصول را شروع مییکنه . تعدادیی از مدییران شرکت هفته گذشته در ارمنستان بودند و قرارداد با ارمنستان تقرییبا قطعییه. شرکت تولیید لوله هایی انتقال اب را به مییزان گسترده در برنامه کار قراداده است. نهاییتا بحث افزاییش سرماییه جدیی است و فقط بحث ایینه که از ما بهترون فقط اضافه کنند کارگران اظهار مییکنند شرکت در بهتریین وضعییت تارییخیی خود است خوش بین
  محمد اکبری(@akbari484947)
  #پلوله فقط ییه توصییه دارم ییه سر به شرکت بزنیید و روزه شک دار نگییریید .تا نبیینیید باورتون نمییشه. مهمتریین خبر از لحاظ فنیی ایینه که خریید دستگاهایی تولیید لوله با 1200 مییلیی متره که شرکتو متحول مییکنه... خوش بین
  محمد اکبری(@akbari484947)
  #پلوله در مورد افزاییش سرماییه پلوله 3 نکته حائز اهمییته . 1- شرکت برایی قرادادهایی خارجیی بایید سرماییه اش به 50 درصد حجم قراردادهاش برسه.2- پلوله 10 سال که تجدیید ارییابیی نداشته و افزاییش سرماییه اجتناب ناپذییره3-دوستانیی هستند که در مجمع پارسال از زبان اقایی بابایییی شنییدند که سال 95 از محل تجدیید دارایییی ها 400 درصد افزاییش سرماییه دارییم. خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟