04:14
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۸۳۱.۸
   ۴۸۷.۹۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۹۲،۵۱۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۹    ۱۲:۳۸

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

a1068

علي رضا صمدي عضو از ۱۳۹۲/۱۰/۰۹

  علي رضا صمدي(@a1068)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  غپینو92498125-12.15 %17.1 %
  کنور2257517403-22.91 %10.69 %
  ومعادن105558568-18.83 %20.34 %
  فاراک78005705-26.86 %17.53 %
  آکنتور1439013155-8.58 %34.35 %

  #سبد
  علي رضا صمدي(@a1068)
  #سبد غپینو (17.1%) کنور (10.69%) ومعادن (20.34%) فاراک (17.53%) آکنتور (34.35%)
  علي رضا صمدي(@a1068)
  #سبد غپینو (17.1%) کنور (10.69%) ومعادن (20.34%) فاراک (17.53%) آکنتور (34.35%)
  علي رضا صمدي(@a1068)
  #سبد غپینو (17.1%) کنور (10.69%) ومعادن (20.34%) فاراک (17.53%) آکنتور (34.35%)
  علي رضا صمدي(@a1068)
  #سبد غپینو (17.69%) کنور (13.57%) وتجارت (4.71%) جم (11.06%) اخابر (4.37%) وتوسم (0.73%) ومعادن (24.09%) رکیش (0.49%) فاراک (23.27%)
  علي رضا صمدي(@a1068)
  #سبد غپینو (17.7%) کنور (13.58%) وتجارت (4.72%) جم (11.06%) اخابر (4.36%) وتوسم (0.73%) ومعادن (24.09%) رکیش (0.49%) فاراک (23.28%)
  علي رضا صمدي(@a1068)
  #سبد غپینو (17.7%) کنور (13.58%) وتجارت (4.72%) جم (11.06%) اخابر (4.36%) وتوسم (0.73%) ومعادن (24.09%) رکیش (0.49%) فاراک (23.28%)
  علي رضا صمدي(@a1068)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  غپینو92498486-8.25 %17.92 %
  کنور2257522045-2.35 %13.6 %
  وتجارت39203704-5.51 %4.76 %
  جم2127820052-5.76 %10.82 %
  اخابر35803318-7.32 %4.41 %
  وتوسم354035590.54 %0.73 %
  ومعادن1055510294-2.47 %24.53 %
  رکیش84508128-3.81 %0.5 %
  فاراک78007372-5.49 %22.73 %

  #سبد
  علي رضا صمدي(@a1068)
  #سبد غپینو (17.91%) کنور (13.59%) وتجارت (4.76%) جم (10.81%) اخابر (4.41%) وتوسم (0.73%) ومعادن (24.57%) رکیش (0.5%) فاراک (22.72%)
  علي رضا صمدي(@a1068)
  #سبد غپینو (17.91%) کنور (13.59%) وتجارت (4.76%) جم (10.81%) اخابر (4.41%) وتوسم (0.73%) ومعادن (24.57%) رکیش (0.5%) فاراک (22.72%)
  علي رضا صمدي(@a1068)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  غپینو93308931-4.28 %29.59 %
  کنور2280122215-2.57 %24.85 %
  وتجارت39203835-2.17 %10.21 %
  جم2127820345-4.38 %22.76 %
  اخابر35803497-2.32 %9.63 %
  وتوسم35403527-0.37 %1.5 %
  ومعادن1029010148-1.38 %1.46 %

  #سبد
  علي رضا صمدي(@a1068)
  #سبد غپینو (29.59%) کنور (24.85%) وتجارت (10.21%) جم (22.76%) اخابر (9.63%) وتوسم (1.5%) ومعادن (1.46%)
  علي رضا صمدي(@a1068)
  #سبد غپینو (29.59%) کنور (24.85%) وتجارت (10.21%) جم (22.76%) اخابر (9.63%) وتوسم (1.5%) ومعادن (1.46%)
  علي رضا صمدي(@a1068)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  غپینو93309292-0.41 %15.83 %
  وبیمه192619260 %10.94 %
  کنور2280122428-1.64 %13.37 %
  وتجارت39203847-1.86 %5.46 %
  جم21278214770.94 %12.8 %
  وغدیر693072204.18 %26.44 %
  پارسان10559109994.17 %13.11 %
  اخابر34203402-0.53 %2.05 %

  #سبد
  علي رضا صمدي(@a1068)
  #سبد غپینو (15.83%) وبیمه (10.94%) کنور (13.37%) وتجارت (5.46%) جم (12.8%) وغدیر (26.44%) پارسان (13.11%) اخابر (2.05%)
  علي رضا صمدي(@a1068)
  #سبد غپینو (15.83%) وبیمه (10.94%) کنور (13.37%) وتجارت (5.46%) جم (12.8%) وغدیر (26.44%) پارسان (13.11%) اخابر (2.05%)
  علي رضا صمدي(@a1068)
  #سبد غپینو (59.14%) وبیمه (40.86%)
  علي رضا صمدي(@a1068)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  غپینو93309292-0.41 %100 %

  #سبد
  علي رضا صمدي(@a1068)
  #سبد غپینو (100%)
  علي رضا صمدي(@a1068)
  #سبد غپینو (100%)
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟