12:23
  • وضعیت بازار
  • باز
  • شاخص کل
  • ۷۷،۵۹۰.۳
   ۱۵.۵۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۵۳،۶۹۷ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۱۲/۰۹    ۱۲:۲۱

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

963852zz

زرین قلم عضو از ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

  زرین قلم(@963852zz)
  #خساپا ما نسبت به عمل کرد ضعیف و بی تدبیر دولت دولت در مقابل رفتار غیر حرفه ای سازمان بورس و افراد سود جو در به یقما بردن سرمایه های سهامداران خرد اعتراض شدید داریم از دست اندرکاران مقوله بورس خواهش می کنیم این اعتراض اهاد مردم را جدی بگیرند.
  زرین قلم(@963852zz)
  #خبهمن ما نسبت به عمل کرد ضعیف و بی تدبیر دولت دولت در مقابل رفتار غیر حرفه ای سازمان بورس و افراد سود جو در به یقما بردن سرمایه های سهامداران خرد اعتراض شدید داریم از دست اندرکاران مقوله بورس خواهش می کنیم این اعتراض اهاد مردم را جدی بگیرند.
  زرین قلم(@963852zz)
  #شبندر ما نسبت به عمل کرد ضعیف و بی تدبیر دولت دولت در مقابل رفتار غیر حرفه ای سازمان بورس و افراد سود جو در به یقما بردن سرمایه های سهامداران خرد اعتراض شدید داریم از دست اندرکاران مقوله بورس خواهش می کنیم این اعتراض اهاد مردم را جدی بگیرند.
  زرین قلم(@963852zz)
  #ذوب ما نسبت به عمل کرد ضعیف و بی تدبیر دولت دولت در مقابل رفتار غیر حرفه ای سازمان بورس و افراد سود جو در به یقما بردن سرمایه های سهامداران خرد اعتراض شدید داریم از دست اندرکاران مقوله بورس خواهش می کنیم این اعتراض اهاد مردم را جدی بگیرند.
  زرین قلم(@963852zz)
  #خودرو ما نسبت به عمل کرد ضعیف و بی تدبیر دولت دولت در مقابل رفتار غیر حرفه ای سازمان بورس و افراد سود جو در به یقما بردن سرمایه های سهامداران خرد اعتراض شدید داریم از دست اندرکاران مقوله بورس خواهش می کنیم این اعتراض اهاد مردم را جدی بگیرند.
  زرین قلم(@963852zz)
  ما نسبت به عمل کرد ضعیف و بی تدبیر دولت دولت در مقابل رفتار غیر حرفه ای سازمان بورس و افراد سود جو در به یقما بردن سرمایه های سهامداران خرد اعتراض شدید داریم از دست اندرکاران مقوله بورس خواهش می کنیم این اعتراض اهاد مردم را جدی بگیرند.
  زرین قلم(@963852zz)
  #خودرو ما نسبت به عمل کرد ضعیف و بی تدبیر دولت دولت در مقابل رفتار غیر حرفه ای سازمان بورس و افراد سود جو در به یقما بردن سرمایه های سهامداران خرد اعتراض شدید داریم از دست اندرکاران مقوله بورس خواهش می کنیم این اعتراض اهاد مردم را جدی بگیرند.
  زرین قلم(@963852zz)
  #شبندر ما نسبت به عمل کرد ضعیف و بی تدبیر دولت دولت در مقابل رفتار غیر حرفه ای سازمان بورس و افراد سود جو در به یقما بردن سرمایه های سهامداران خرد اعتراض شدید داریم از دست اندرکاران مقوله بورس خواهش می کنیم این اعتراض اهاد مردم را جدی بگیرند.
  زرین قلم(@963852zz)
  #خبهمن ما نسبت به عمل کرد ضعیف و بی تدبیر دولت دولت در مقابل رفتار غیر حرفه ای سازمان بورس و افراد سود جو در به یقما بردن سرمایه های سهامداران خرد اعتراض شدید داریم از دست اندرکاران مقوله بورس خواهش می کنیم این اعتراض اهاد مردم را جدی بگیرند.
  زرین قلم(@963852zz)
  #خساپا ما نسبت به عمل کرد ضعیف و بی تدبیر دولت دولت در مقابل رفتار غیر حرفه ای سازمان بورس و افراد سود جو در به یقما بردن سرمایه های سهامداران خرد اعتراض شدید داریم از دست اندرکاران مقوله بورس خواهش می کنیم این اعتراض اهاد مردم را جدی بگیرند.
  زرین قلم(@963852zz)
  #خساپا تا اعتراضی اساسی بعمل نیاد واقعا فکری به حال بورس نمی شود باید تجمع ها ادامه داشته باشد
  زرین قلم(@963852zz)
  #خساپا تا اعتراضی اساسی بعمل نیاد واقعا فکری به حال بورس نمی شود باید تکع ها ادامه داشته باشد
  زرین قلم(@963852zz)
  #خبهمن به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت گروه بهمن طی نامه شماره مورخ 1395/10/18 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 با سرمایه 5,070,000 میلیون ریال مبلغ 237 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. مسئولیت تهیه اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه ای و تفضیلی به شرح زیر است:
  زرین قلم(@963852zz)
  #خبهمن ه اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت گروه بهمن طی نامه شماره مورخ 1395/10/18 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 با سرمایه 5,070,000 میلیون ریال مبلغ 237 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. مسئولیت تهیه اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه ای و تفضیلی به شرح زیر است:
  زرین قلم(@963852zz)
  #کخاک چه خبره خیلی منفی می خوره
  زرین قلم(@963852zz)
  #شبندر دولت بی تدبیر و ملت نا امید این است وضع این روزهای مردم نگون بخت - حقوق نجومی + املاک نجومی این است وضع این روزهای دولت مردان شاد و شنگول
  زرین قلم(@963852zz)
  #شبندر درو دولت بی تدبیر و ملت نا امید این است وضع این روزهای مردم نگون بخت - حقوق نجومی + املاک نجومی این است وضع این روزهای دولت مردان شاد و شنگول
  زرین قلم(@963852zz)
  #شبندر درو دولت بی تدبیر و ملت نا امید این است وضع این روزهای مردم نگون بخت - حقوق نجومی + املاک نجومی این است وضع این روزهای دولت مردان شاد و شنگول
  زرین قلم(@963852zz)
  #شبندر درو دولت بی تدبیر و ملت نا امید این است وضع این روزهای مردم نگون بخت - حقوق نجومی + املاک نجومی این است وضع این روزهای دولت مردان شاد و شنگول
  زرین قلم(@963852zz)
  #شبندر درو دولت بی تدبیر و ملت نا امید این است وضع این روزهای مردم نگون بخت - حقوق نجومی + املاک نجومی این است وضع این روزهای دولت مردان شاد و شنگول
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟