16:28
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۷۴۱.۹
   ۴۵.۵۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۲۳،۷۸۵ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۲۵    ۱۲:۴۰

اصغر چیذری

کمک به تولید واشتغال

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

7tir

اصغر چیذری عضو از ۱۳۹۲/۱۰/۲۳

  اصغر چیذری(@7tir)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  چکاوهح810734-9.38 %9.42 %
  وسپه13321220-8.41 %7.83 %
  وصندوق15201480-2.63 %9.5 %
  کرماشا31383006-4.21 %19.29 %
  شپلی791672-15.04 %2.16 %
  دسبحا547055852.1 %3.58 %
  دی139014041.01 %0.9 %
  فاراک26491942-26.69 %2.49 %
  فاذر44263851-12.99 %4.94 %
  کپشیر1082210758-0.59 %13.81 %
  وبصادر96710053.93 %0.65 %
  غگل40000404761.19 %25.42 %

  #سبد
  اصغر چیذری(@7tir)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  چکاوهح810734-9.38 %9.2 %
  وسپه13321213-8.93 %7.61 %
  وصندوق15201497-1.51 %9.39 %
  کرماشا313831470.29 %19.73 %
  شیران341634340.53 %10.77 %
  شپلی791783-1.01 %2.45 %
  دسبحا547054930.42 %3.44 %
  دی139014041.01 %0.88 %
  فاراک32772179-33.51 %1.37 %
  فاذر50643874-23.5 %2.43 %
  کپشیر1164410688-8.21 %6.7 %
  وبصادر96710053.93 %0.63 %
  غگل4685937739-19.46 %16.63 %
  چافست862891996.62 %2.88 %
  دسینا1900018797-1.07 %5.89 %

  #سبد
  اصغر چیذری(@7tir)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  چکاوهح810734-9.38 %7.5 %
  وسپه13321210-9.16 %6.18 %
  وصندوق15201497-1.51 %7.65 %
  کرماشا313831670.92 %16.18 %
  شیران34163399-0.5 %8.68 %
  ذوب6802746303.82 %5.91 %
  شپلی8038151.49 %1.04 %
  دسبحا547054930.42 %2.81 %
  دی139014041.01 %0.72 %
  فاراک32772082-36.47 %1.06 %
  فاذر50643690-27.13 %1.88 %
  کپشیر1164410329-11.29 %5.28 %
  وبصادر96710053.93 %0.51 %
  غگل4851437929-21.82 %11.62 %
  چافست862890214.55 %2.3 %
  دسینا1900018803-1.04 %4.8 %
  فباهنر3395388514.43 %15.87 %

  #سبد
  اصغر چیذری(@7tir)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  چکاوهح810734-9.38 %7.5 %
  وسپه13321210-9.16 %6.18 %
  وصندوق15201497-1.51 %7.65 %
  کرماشا313831670.92 %16.18 %
  شیران34163399-0.5 %8.68 %
  ذوب6802746303.82 %5.91 %
  شپلی8038151.49 %1.04 %
  دسبحا547054930.42 %2.81 %
  دی139014041.01 %0.72 %
  فاراک32772082-36.47 %1.06 %
  فاذر50643690-27.13 %1.88 %
  کپشیر1164410329-11.29 %5.28 %
  وبصادر96710053.93 %0.51 %
  غگل4851437929-21.82 %11.62 %
  چافست862890214.55 %2.3 %
  دسینا1900018803-1.04 %4.8 %
  فباهنر3395388514.43 %15.87 %

  #سبد
  اصغر چیذری(@7tir)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خبهمن202820722.17 %3.57 %
  کگل10002286128.6 %20.53 %
  درازک2390023624-1.15 %35.36 %
  وملت8618842.67 %0.18 %
  فملی188118890.43 %0.76 %
  کچاد179818130.83 %31.52 %
  ومعادن1000124824.8 %7.74 %
  ونیرو1000185785.7 %0.34 %

  #سبد
  اصغر چیذری(@7tir)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خودرو10002953195.3 %13.53 %
  سپاها1000133133.1 %5.96 %
  وبشهر1000182182.1 %18.14 %
  وغدیر100010989.8 %25.44 %
  ومعادن1000124824.8 %35.37 %
  ونیرو1000185785.7 %1.55 %

  #سبد
  اصغر چیذری(@7tir)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  دسبحا55005491-0.16 %3.86 %
  دسینا1900018773-1.19 %6.59 %
  وبصادر99110051.41 %0.71 %
  چکاوهح849734-13.55 %10.31 %
  چافست867087871.35 %3.09 %
  کپشیر1170010799-7.7 %7.59 %
  غگل4875036795-24.52 %15.51 %
  دی139514040.65 %0.99 %
  وسپهح334325-2.69 %2.28 %
  فاراک32932035-38.2 %1.43 %
  فاذر50903543-30.39 %2.49 %
  وصندوق15231502-1.38 %10.55 %
  فباهنر339537008.98 %20.79 %
  کرماشا30963077-0.61 %11.89 %
  ذوب274627460 %1.93 %

  #سبد
  اصغر چیذری(@7tir)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  دسبحا55005491-0.16 %3.63 %
  دسینا1900018773-1.19 %6.21 %
  وبصادر99110051.41 %0.66 %
  چکاوهح849734-13.55 %9.71 %
  چافست867087871.35 %2.91 %
  کپشیر1170010799-7.7 %7.14 %
  غگل4875036795-24.52 %14.6 %
  دی139514040.65 %0.93 %
  وسپهح334325-2.69 %2.15 %
  فاراک32932035-38.2 %1.35 %
  فاذر50903543-30.39 %2.34 %
  وصندوق15231502-1.38 %9.93 %
  فباهنر339537008.98 %19.58 %
  کرماشا30963077-0.61 %11.19 %
  ذوب6802746303.82 %7.66 %

  #سبد
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟