19:11
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۸۳۱.۸
   ۴۸۷.۹۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۹۲،۵۱۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۹    ۱۲:۳۸

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

4xtrader

حمید رضا عضو از ۱۳۹۵/۰۳/۱۴

  حمید رضا(@4xtrader)
  #بورس ---دو مشتری خواهان خرید ساختمان 1000 میلیاردی بورس تهران
  حمید رضا(@4xtrader)
  #بورس منبع بورس پرسدو مشتری خواهان خرید ساختمان 1000 میلیاردی بورس تهران
  حمید رضا(@4xtrader)
  #خودروـبازار #خپارس #خساپا #وساپا #وبصادر - کل سبد سهام حاوی 15 نوع سهم از صنایع مختلف همگی منفی اونوقت شاخص قلابیبورس مثل هر روز به کمک دو شرکت شاخص ساز چندصد واحد مثیته.لعنت به شاپور حقه باز و ریسش که اونو منصوب کرد.
  حمید رضا(@4xtrader)
  #فسرب #غالبر #فایرا #فلوله #وپترو #ثمسکن- قابل توجه وزیر جدید اقتصاد. اقای وزیر از تعداد حدودی 500 شرکت موجود در بورس حدود 400 تای ان نمادش بدلایل واهی و توهم مسولان سازمان بورس بسته است و همین بلوکه کردن پول سرمایه گزاران و نبود گردش مالی مالی و حبس پول موجب ضرر سهامداران و از بین رفتن اشتغال و بی رمق شدن تولید شده است.در مقابل شاخص بورس بصورت دستوری و غیر واقعی هر روز چندصد واحد با بلوکزنی یکی دو شرکت شاخص ساز مثبت نشان داده میشود که نوعی کلاه گذاشتن سر کسانیست که از بیرون به بورس نگاه میکنند در صورتیکه سهامداران بورس بخصوص در سهام خودرویی در ضرر هر روزه شاهد اب شدن و از بین رفتن سرمایه های خود هستند.لذا اولین انتظار از وزیر جدید اقتصاد برکناری تیم مدیریتی فعلی بورس و نجات بازار بورس و حفظ حقوق سرمایه گذاران میباشد.
  حمید رضا(@4xtrader)
  #فاراک #وخازرم #لپارس #ونوین #فاذر -- قابل توجه وزیر جدید اقتصاد. اقای وزیر از تعداد حدودی 500 شرکت موجود در بورس حدود 400 تای ان نمادش بدلایل واهی و توهم مسولان سازمان بورس بسته است و همین بلوکه کردن پول سرمایه گزاران و نبود گردش مالی مالی و حبس پول موجب ضرر سهامداران و از بین رفتن اشتغال و بی رمق شدن تولید شده است.در مقابل شاخص بورس بصورت دستوری و غیر واقعی هر روز چندصد واحد با بلوکزنی یکی دو شرکت شاخص ساز مثبت نشان داده میشود که نوعی کلاه گذاشتن سر کسانیست که از بیرون به بورس نگاه میکنند در صورتیکه سهامداران بورس بخصوص در سهام خودرویی در ضرر هر روزه شاهد اب شدن و از بین رفتن سرمایه های خود هستند.لذا اولین انتظار از وزیر جدید اقتصاد برکناری تیم مدیریتی فعلی بورس و نجات بازار بورس و حفظ حقوق سرمایه گذاران میباشد.
  حمید رضا(@4xtrader)
  #وپارس #وپاسار #خصدرا #خگستر #وتجارت قابل توجه وزیر جدید اقتصاد. اقای وزیر از تعداد حدودی 500 شرکت موجود در بورس حدود 400 تای ان نمادش بدلایل واهی و توهم مسولان سازمان بورس بسته است و همین بلوکه کردن پول سرمایه گزاران و نبود گردش مالی مالی و حبس پول موجب ضرر سهامداران و از بین رفتن اشتغال و بی رمق شدن تولید شده است.در مقابل شاخص بورس بصورت دستوری و غیر واقعی هر روز چندصد واحد با بلوکزنی یکی دو شرکت شاخص ساز مثبت نشان داده میشود که نوعی کلاه گذاشتن سر کسانیست که از بیرون به بورس نگاه میکنند در صورتیکه سهامداران بورس بخصوص در سهام خودرویی در ضرر هر روزه شاهد اب شدن و از بین رفتن سرمایه های خود هستند.لذا اولین انتظار از وزیر جدید اقتصاد برکناری تیم مدیریتی فعلی بورس و نجات بازار بورس و حفظ حقوق سرمایه گذاران میباشد.
  حمید رضا(@4xtrader)
  #ذوب #پرداخت #پلاست #کماسه #شپنا #خگستر-قابل توجه وزیر جدید اقتصاد. اقای وزیر از تعداد حدودی 500 شرکت موجود در بورس حدود 400 تای ان نمادش بدلایل واهی و توهم مسولان سازمان بورس بسته است و همین بلوکه کردن پول سرمایه گزاران و نبود گردش مالی مالی و حبس پول موجب ضرر سهامداران و از بین رفتن اشتغال و بی رمق شدن تولید شده است.در مقابل شاخص بورس بصورت دستوری و غیر واقعی هر روز چندصد واحد با بلوکزنی یکی دو شرکت شاخص ساز مثبت نشان داده میشود که نوعی کلاه گذاشتن سر کسانیست که از بیرون به بورس نگاه میکنند در صورتیکه سهامداران بورس بخصوص در سهام خودرویی در ضرر هر روزه شاهد اب شدن و از بین رفتن سرمایه های خود هستند.لذا اولین انتظار از وزیر جدید اقتصاد برکناری تیم مدیریتی فعلی بورس و نجات بازار بورس و حفظ حقوق سرمایه گذاران میباشد.
  حمید رضا(@4xtrader)
  #خودروـبازار #شپلی #شبندر #وبملت # #ثتران -قابل توجه وزیر جدید اقتصاد. اقای وزیر از تعداد حدودی 500 شرکت موجود در بورس حدود 400 تای ان نمادش بدلایل واهی و توهم مسولان سازمان بورس بسته است و همین بلوکه کردن پول سرمایه گزاران و نبود گردش مالی مالی و حبس پول موجب ضرر سهامداران و از بین رفتن اشتغال و بی رمق شدن تولید شده است.در مقابل شاخص بورس بصورت دستوری و غیر واقعی هر روز چندصد واحد با بلوکزنی یکی دو شرکت شاخص ساز مثبت نشان داده میشود که نوعی کلاه گذاشتن سر کسانیست که از بیرون به بورس نگاه میکنند در صورتیکه سهامداران بورس بخصوص در سهام خودرویی در ضرر هر روزه شاهد اب شدن و از بین رفتن سرمایه های خود هستند.لذا اولین انتظار از وزیر جدید اقتصاد برکناری تیم مدیریتی فعلی بورس و نجات بازار بورس و حفظ حقوق سرمایه گذاران میباشد.
  حمید رضا(@4xtrader)
  #وبصادر #دی #خساپا #وساپا #آکنتور - قابل توجه وزیر جدید اقتصاد. اقای وزیر از تعداد حدودی 500 شرکت موجود در بورس حدود 400 تای ان نمادش بدلایل واهی و توهم مسولان سازمان بورس بسته است و همین بلوکه کردن پول سرمایه گزاران و نبود گردش مالی مالی و حبس پول موجب ضرر سهامداران و از بین رفتن اشتغال و بی رمق شدن تولید شده است.در مقابل شاخص بورس بصورت دستوری و غیر واقعی هر روز چندصد واحد با بلوکزنی یکی دو شرکت شاخص ساز مثبت نشان داده میشود که نوعی کلاه گذاشتن سر کسانیست که از بیرون به بورس نگاه میکنند در صورتیکه سهامداران بورس بخصوص در سهام خودرویی در ضرر هر روزه شاهد اب شدن و از بین رفتن سرمایه های خود هستند.لذا اولین انتظار از وزیر جدید اقتصاد برکناری تیم مدیریتی فعلی بورس و نجات بازار بورس و حفظ حقوق سرمایه گذاران میباشد.
  حمید رضا(@4xtrader)
  #خساپا #وساپا4 #خپارس #ورنا --ایا سایپا بابت واگذاری (بن رو ) به ایدرو پولی هم دریافت کرده یا هدیه داده؟
  حمید رضا(@4xtrader)
  #خودروـبازار #خساپا #شپلی #آکنتور #وبصادر - ایا بورس تهران بیشتر ضرر میزند یا کازینو وقمارخونه؟ من میگم بورس تهران .چون تو کازینو همه چیز شانسیه ولی تو بورس رانتیه.
  حمید رضا(@4xtrader)
  حمید رضا(@4xtrader)
  #خساپا #وبصادر #وساپا #دی #خودرو --وای بروزی که خشم خدا از طریق دست مردم بر سر دزدان اموال مردم نازل بشه.
  حمید رضا(@4xtrader)
  #خساپا #خودرو #خپارس #وساپا #خاور #خزامیا یکبار یه تیکه استخون برای سگی انداختم بعد از سالها هنوز هر موقع منو میبینه دم تکون میده ولی این یکه ضایع-حمالی-شاپور با اینکه سالهاست از پول ما سهامدارا خرد میلیاردر شدن ولی هنوزم به ما دارن خیانت میکنن و هر روز پول بیشتری از ما میدزدن.لعنت بر ذات کثیفتون که درست بشو نیست.
  حمید رضا(@4xtrader)
  #خودرو #خاور سهامداران خودرو جواب این دزدارو بدین تو سایت ایران خودرو گفتن تو 18 ماه گذشت از سهم حمایت کردن و 62درصد یه سهامدارا سود و بازدهی دادن شماها 62درصد سود کردین؟
  حمید رضا(@4xtrader)
  #خودروـبازار #خپارس #شبندر #کچاد #شلیادلواپسا دارن فشار میارن طیب بیسواد تو کابینه بمونه.اگه اینطور بشه دیگه فاتحه کل اقتصاد و کشور خوندست.کی باور میکنه با این رکود شدید و چند برابر شدن قیمت همه چی تورم تک رقمیه.تخصص طیب تو ساختن شاخصهای قلابیه مثل تورم و شاخص بورس
  حمید رضا(@4xtrader)
  #خورو #خساپا #پرداخت #فنوال #شپلی # دلواپسا دارن فشار میارن طیب بیسواد تو کابینه بمونه.اگه اینطور بشه دیگه فاتحه کل اقتصاد و کشور خوندست.کی باور میکنه با این رکود شدید و چند برابر شدن قیمت همه چی تورم تک رقمیه.تخصص طیب تو ساختن شاخصهای قلابیه مثل تورم و شاخص بورس
  حمید رضا(@4xtrader)
  #پرداخت #خساپا #شیلیا #شپلی #فولای دوستان کسی کارگزاری سراغ داره که سهام شرکتهای خارجی رو بتونه بخره؟
  حمید رضا(@4xtrader)
  #خساپا #خپارس #خودرو #خزامیا #خاور #وساپا بنظر میاد شاپور پلید نقشه شوم دیگری برای خودرویا کشیده و با رشد هر روزه چند صد واحدی شاخص بازگشایی نمادهای خودرویی رو برای اصلاح شاخص که بزودی به مقاومت خود میرسد نگهداشته.
  حمید رضا(@4xtrader)
  #خساپا #وساپا #ورنا #خپارسا اخباری خوب برای خساپا مدیر عامل سایپا در مجمع عمومی سالیانه ٩6 که در ٣١ تیر ٩6 برگزار شده به فروش زمینی ١ میلیون متر مربعی اشاره کرده است بررسی ها نشان می دهد که سایپا در غرب تهران مالک ١ میلیون متر مربع زمین است همچنین سایپا مالک ١ میلیون متر مربع زمین وردآورد در فاصله ی اتوبان تهران کرج نیز می باشد که متری بین ٢ تا 5 میلیون تومان فی می خورد /برخی منابع این دو زمین را جدا می دانند اما برخی منابع این دو زمین را یک زمین می دانند برخی شایعات از پیدا شدن یک مشتری برای این زمین با توجه به موقعیت عالی آن حکایت دارد/شایعاتی نیز وجود دارد که زمین در اجاره سپاه بوده که اجاره آن در حال پایان یافتن است و یکی از طرفین قصد تمدید اجاره را ندارد و فرصت فروش این زمین ١ میلیون متر مربعی فراهم شده است/همچنین امکان دارد بخش کوچکی از زمین به فروش برسد تا تسهیلات بانکی صفر شود و یا در اصلاح ساختار نیمه دوم سال ٩6 سایپا با فروش زمین بتواند سود غیر عملیاتی بالایی شناسایی کند و یا وارد فاز افزایش سرمایه یا تولید مولد شود /سال تولید است و این فروش می تواند به تولید کمک زیادی کنداین خودروساز در حال آماده شدن برای عرضه ی بزرگ خودروی کوییک در نیمه مردادماه ٩6 به بازار داخلی و خارجی است که گفته می شود مثلث کوییک و کویید ، ساینا و تیبا می تواند هر سه ماه جبران ١٠٠٠٠ کاهش تولید پراید باشد بدین ترتیب حاشیه سود بالاتری نصیب خودروساز خواهد شد و تولید پراید تا تیر ٩٧ کاملا به صفر خواهد رسیدآخرین گزارش سایپا افزایش تولید تیبا و کوییک و کویید و ساینا را نشان می دهد/این خودروساز با تولید موتور ٣ سیلندر یورو 6 با همکاری متخصصان اتریشی که بهترین های جهان اند جامپ بزرگی را آغاز نموده است که می تواند نوید بخش روزهای بهتری برای ایرانیان باشد/همچنین تولید تیبای برقی می تواند یک شروع برای حرکت به سمت خودروهای هیبریدی و برقی جدید باشد.
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟