03:51
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۸۳۱.۸
   ۴۸۷.۹۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۹۲،۵۱۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۹    ۱۲:۳۸

آرشاک ر

به اعضای محترم سایت سهامیاب سلام دیشب اشتراک وافتخارراهنمایی های شماروپیداکردم این شماره تماس منه 09157672203ممنونم

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

39rajabian

آرشاک ر عضو از ۱۳۹۲/۱۰/۰۷

  آرشاک ر(@39rajabian)
  #ثاژن سهمی که فقط اخروقت حقوقیش حرکتش میده و3حقوقی مردداره کنترل روبدست گرفتن تاساعت11 جمع میکنن وامابعدتغییرروندصورت میگیره عجب بازاریه ادم شاخ درمیاره خوش بین
  آرشاک ر(@39rajabian)
  #شاوان بله نفتم مقاومت روشکست ومثبت شدروندصعودی اخروقتبورس مابخودش گرفت خوبه صعودم قطعی شد خوش بین
  آرشاک ر(@39rajabian)
  #شاوان #شراز #شتران #شبریز #نفت خوشبختانه برگشت ونفت برنت صبح تااین لحظه منفی بودکه داره خودشوبسمت مثبت شدن نزدیک میکنه #شبندربابایکی اگه توسبدتون بزارین بااینکه این نفتیا ازسال 92 تاهمین لحظه فقط افت کردن جزتک سهمهایی مثل شرازکه حقوقیش یکیشومیشناسم مردمرد نه اینکه مثل اون مردنمایان نامردباشه که یه مرتبه خالی میکنن یایه دفه صفش والا اخر بگذریم صعودایناقطعیه کف کف رودارن سوراخ مکنن یکی روزیرنظربگیرای بابا خوش بین
  آرشاک ر(@39rajabian)
  #وساپادیروزم سوالکردم کسی پاسخ ندادسودشوگرفتین کی--کجا--چقدر(سپاس ازتوکه لطف کردی
  آرشاک ر(@39rajabian)
  #وساپا #شاوان #شبندرشمابگین نفت باید100دلاربشه تاایناجیبشون پرشه چراکسی به فکرسهامدارخردنیست ینی ان کله پرگوشت بی ..4ساله مینطورسهامدارنفتیروبدبخت کردکه خداازتون نگذره یه روزمثبت اونم 2-3%کی مخوان دستازاین کارا بردارین هیچ کس نیست که حق ماروازاین نامردابگیره حقوقی اگه دستوری نباشه نمیتون ازسهم حمایت کنه
  آرشاک ر(@39rajabian)
  #وساپا اول این خبرجمع شدن صف #وساپا وخودروییا که واقعاکف کف هستن وبهتره ازصف فروش بیان بیرون وعاقلانه تصمیم بگیرن نه ازروی هیجان سود #وساپاروکسی رفت بگیره اگه پاسخ مثبته کی کجاوچقدر سبزسبزوبدورازهیجان فداتون میرم خوش بین
  آرشاک ر(@39rajabian)
  #ثاژن #شاخص # #شاوان #خدمت به نیازمندان سیره بزرگان علم وادب وفرهنگ دراسپانیارستورانی درست شده که به بی خانمان ها3وعده غذامیدهدوجالب اینکه استقبالی شده ازاین حرکت شایسته وانسانی که درصددافتتاح 3تادیگه هستن گیرم نشاط و شادی دنیا را یک سر به دامن دل من ریزند آیا در آن زمان که بخندم شاد......................... لرزان لبی ز ناله نخواهد سوخت؟ طفلی درون کلبه تنگی سرد با مادری گرسنه نمی لرزد؟ آخر کنار حسرت و رنج ای دوست فارغ کجا توان شد و خوش خندید؟ آن اشک را چگونه نباید دید؟ وان ناله را چگونه توان نشنید؟
  آرشاک ر(@39rajabian)
  #شبندر فردامیریم صفش ولی حقوقی پیش بینی همه چیزوکرده اولااینترنتم سرعش باحقوقی قابل قیاس نیست دیگه بقیه روبگم تلاشم بیهودست به این خاطراینم بگوم خالی ازلطف نیست وقتی فرمانده باتندی ودادبه سربازگفت چراااااابه دشمن تیراندازی نکردی وسربازپاسخ دادبه هزارویک دلیل اول اینکه فشنگ نداشتم وفرمانده گفت بسه بسه بقیه اش رونمیخوادبگی حالابرادرم پالایشی بااین اینترنت کی بمامیرسه بقیه اش روبگوم
  آرشاک ر(@39rajabian)
  #خساپا #شاوان کاردنیاروببین سه سال افت یه مرتبه حرفی سخنی این وسط زده شدکه چه اثرشگرفی بردنیاداشت خوب بازارسرمایه روهمپوشش دادبطوریکه لحظه هاسرنوشت ساز شده عده ای منی ینی سازمخالف کوک کردن چون میدونن صف هاش بالای200میلیونیه بااین تصورخام وعبث خودشوقانع کرده که تونستم به هدفم برسم غافل ازاینکه 500هزارسایت ها وگروه هاوکاربران دارن بازاررورسدمیکنن فکرکردی بورس فقط سهامیاب نهههههههههههههه عزیز برادرمن وتوعادت کردیم اینجاروزی یکی دوبارسری بزنیم بااین حال خدایاضمیرونهادمان روازمنفی بافی پاک گردان وانرژی مثبت جاشتزریق کن تاازخوشحالی دیگران شادونه روازضمیرمان دورومهربونی وانسان بودن روجایگزین نماییم خوش بین
  آرشاک ر(@39rajabian)
  #شاوان #خودرو #وساپا #خساپا #شبندر #شتران ازوقتی مابچه بودیم این بی مهری درحق این نفتیامیشدیاباچلیک بایدتوسرمای زمستون میرفتیم توصف که یه گلن ایاگیرمابیه یانه ازاینطرف این مردک کله پرگوشت روگذاشتن وزیرنفت که ای خداازت نگذره توچطورخوابت مگیره که سرمایه مردموایطوربباددادی به کی بگم که #شبندرو1540خریدمای مردنمایان نامرداخرچرافقط پالایشی هاسال92کجا واخرای 95کجاای اف برشماکه چه زندگی هایی روفنانکردین دوستمون میگه اگه یه سگبودفلانی4تاعوعومکردخدایابدادمان برس کمکمان کن تاازاین بی مهری نجات پیداکنیم ناله ای هرچندمیخواهم که پنهان درکشم --سینه میگویدکه من تنگ امدم فریادکن
  آرشاک ر(@39rajabian)
  #ثاژن دوستان بایه بررسی هرسهامداربی تجربه ای متوجه میشه که هرمشکلی هست توشرکت که داره میفرشه حقوقی اخه 1روز2روز3روزبیشرف اخرسرکله نکنه ماروخارج شه وعلی بمونه وحوضش یه کاربلدبگه چکنیم این داره هرروزخالی میکنه درسته کف کفش440 هست ولی زیراین خطرناکبایدباشه
  آرشاک ر(@39rajabian)
  #خودرو یه اقاکمک کنه مشکل کجاست سایت tsetmcبازنمیشه
  آرشاک ر(@39rajabian)
  #شبندر #شاوان #نفت همین طورسیرصعودی گرفته ولی پالایشی هاکی مخوان حرکتشونو شروع کنن 2ماهه دارن درجامیزنن ای بابا
  آرشاک ر(@39rajabian)
  #شاخص #شبندر #شاوان #خودرو #خساپا #دی #خداروشاکریم که نفت لحظه به لحظه داره روندافزایشی وسیرصعودی بخودش گرفته وداره میره که قله های عالی وممتازی روبه ارمغان بیاره اگه سهامدارای پالایشی سانسی داشته باشن همینطوراز50دلارگذرخواهدنمودالبته جای امیدواری بسیاربالاست که ردا++++وپالایشی هابعدخودرویی هالیدری خودش روبه بازارسرمایه هدیه کنه خوش بین
  آرشاک ر(@39rajabian)
  #شاخص #شبندر #داره صف میشه برسون خودتوکه جانمونی خوش بین
  آرشاک ر(@39rajabian)
  #شبندر #تصویب افزایش قیمت بنزین پلکانی پله اول1000ودوم1500وسوم1750وپله چارم2000 خوش بین
  آرشاک ر(@39rajabian)
  #شبندر #نفت برنت"اوپک"همین طورسیرصعودی گرفته راویان اخباروکارشناسان شیرین گفتارحکایت ازنفت52دلاری روبه سهامداران پالایشی هدیه میدن #شبندرحمایت خوبیدر4970داره وحقاوانصافا حقوقی یکی دوروزه خوب داره حمایت میکنه بعیدنیست که از4شنبه روندسهم صعودی باشه اینم یه نظریه هست درست یاغلط خدامیداند خوش بین
  آرشاک ر(@39rajabian)
  #دانا #خپارس #خاور #شبندر #توریل #پترول #پیشنهاد @sahamyabcom #جمعی ازکاربران :به مدیریت محترم سهامیاب باسلام واحترام موضوع رفع بلاک کاربرمحترم لوک خوشs ignal8020mbشانس :نظربه داشتن تعهد. تخصص .دانش وتوانمندی واخلاق حسنه وافتادگی وساده زیستی که یکی ازخصوصیات بارزوبرجسته این کاربربزرگ مردبازارسرمایه میباشدوازانجاکه راهنمایی "دستگیری وکمک رسانی به کاربران سهامیاب بخصوص سرمایه داران خرددرهرساعتی دردستورکارش بوده وهست ونبودنش به زیرمجموعه سایت (کاربران)اسیب وضرروزیان خواهدزد.استدعامیکنم مدیریت محترم سهامیاب به هرنحوی که شایسته هست نسبت به رفع بلاک این اسوه بازارسرمایه اوامرمقتضی صادرفرماییدموکول به امرعالیست
  آرشاک ر(@39rajabian)
  #پیشنهاد #شاخص #دانا #توریل #خپارس #آرشاک ر( @39rajabian )12 ماه پیش @sahamyabcom #مدیریت محترم سهامیاب باسلام واحترام استدعامیکنم بنمایندگی دوستان ونظربه داشتن تعهد. تخصص .دانش وتوانمندی واخلاق حسنه وافتادگی وساده زیستی که یکی ازخصوصیات بارزوبرجسته این کاربروبزرگ مردبازارسرمایه @لوک خوش شانس (signal8020mb)میباشدوازانجاکه راهنمایی "دستگیری وکمک رسانی به کاربران سهامیاب سرمایه داران خرددرهرساعتی دردستورکارش بوده وهست ازان مدیریت خواهشمندم به هرنحوی که شایسته هست نسبت به رفع بلاک این اسوه بازارسرمایه اوامرمقتضی صادرفرماییدموکول به امرعالیست موافقین لطفالایک بفرمایند
  آرشاک ر(@39rajabian)
  #توصیه دوستانه #ممکنه الان نخواین سفربرین ولی ایام عید20روزمانده شایداسترس تهیه بلیط داشته باشین برادوستان سهامیاب بهرشکلی که شده درالویت هستن سعیم براینه که بلیط هوایی به هرجایی که خواستین ارزان ومناسب تهیه وتقدیمتان کنیم حال شماره روتوگوشیتون داشته باشین بدنیست 09150061151سفرهوایی به هرکجاشمااراده کنین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟