02:09
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۵،۸۳۱.۸
   ۴۸۷.۹۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۹۲،۵۱۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۹    ۱۲:۳۸

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

123456ma

فرمان بهنام عضو از ۱۳۹۲/۱۰/۰۳

  فرمان بهنام(@123456ma)
  #سدور یحتمل ازفرداسیمانیامتحول وازدرجازدن میان بیرون وروندشون تغییر میکنه چون اعتباریاهم تسویه اشون داره تمام میشه پس ازفردابازاری متعادل وروبه رشدوامیدبخدامثبتی خواهیم داشت سبزسبزوپرسودباشین خوش بین
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #های_وب اقایان به هرنفرچندتادادن
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #های_وب خداخیرشون بده بازارگردانان سهم "بااینکه یه سهم بنیادی وباارزشه من درعجبم که پیش گشایش صف خریدمیلیاردی براش درست میکنن حالا حالاهابااین سهم هستیم فک کنم داشتنش توسبدخالی ازلطف نیست وامادراینکه فرمودن دوستان بمانمیرسه 3--4روزه هی اردرمیزاریم بله کاملادرسته چون ازهمین اقایان اینترنت پرسرعت درکسری ازثانیه اردرمیزاره وتاکنون موفق نشده-----------از5000هزارتایی که قراربودبدن چندتابشماهادادن ..سبزوپرسودباشیدخبرای خوبی داره از #خساپابگوش میرسه خوش بین
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #لکما اخه صبح علی الطلوع رفتی رواعصاب سهامداروتاتونستی پست منفی گذاشتی ومن که خواستم بخرم یه انگیزه منفی تو وشنیده هاروتوبوجوداوردی وحال که دیدی نه انطورم که توفکر میکنی نیست حالانوشداروفرستادی که بچه ها من خالی بستم "اخه عزیزبرادرعوض اینکه به این سهامدارمتضرر روحیه وووانرژی مثبت بدی میای خالی میبندی "اخه چراچه هیزم تری مابتوفروختیم فکرتوعوض کن تاره کامیابی وسعادت بسویت فراوان ایدسبزباشیدوپرسودالبته #لکمایی ها خوش بین
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #های_وب #غدیس عزیزان من غدیس راکارشناسانه زیرنظربگیرین وبعدیع تحلیل ومشورت بادوستان اگه صف بشه دیگه رفته به این زودیابرنمیگرده روندش صعودی فعلا تابعدسبزسبزوپرسودباشماهایوم خوش بین
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #های_وب به روی خوشتون درودپیشاپیش ادینه اتون بشادی "سبزوبینظیروامابعداولین خریدمتوعرضه اولی هاست صبح توپرتفوم بود"البته باکسر1400تااز5000تااینجااکی بودولی الان که نگاه کردم هیچ خبری از #های -وب نبودکه نبودینی چی ؟همین که گفتوم
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #شاخص #خساپا #غدیس #شراز #سدور لحظه لحظه های زندگی بورسیتون بشادی وسبزوبینظیر"-علت توقف این سیمانی نفله بی جون که تابحال فقط تونسته ضرر بزنه میدونین چیه تازه میخواست ازشنبه مسیرش عوض بشه
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #خساپا یه ساعت میشه که حقوقی 1129تا1132داره جمع میکنه یه قران نبایدقیمت پایانی بیادبالا اخه وقتی میگن سهام فرابورسی یه بعدقضیه اش بخاطر همین حجم مبنا1هست که درچندثانیه به صف فروش میرسه .عجیبه والاااااااابرگشت قطعی وحتمی پس سبزسبزسبزوصبوروپرسودباشین خوش بین
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #شاخص #خساپا یه سوال .بزرگی ویاکارشناس خبره ای پاسخ بده لطفا .با2کارگزاری کارمیکنم کارگزاراولی1000تاسهم داشتم خواستم میانگین کم کنم ازکارگزاری دومی500تاخریدم روزبعدپرتفومودیدم 500تاامده رو1000تاکارگزاری اولی
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #لکما بااینکه 10%درصدیست ولی سوگندمیخورم که تنهاسهمی که ابدااسترس نداشتم وازش سودگرفتم همین #لکما ست که به انگیزه خاطرات خوب نه تنهاتا150 باهاش هستم بلکه جزبهترین هادرسبدم نگهش میدارم البته بصورت درازمدت . بقدری خبرای خوبی پشت سهم هست وشنیدم که لازم میدونم یه راهنمایی به نوسان گیران کوچک بکنم فقط زیرنظرباشه بابزرگان بازارسرمایه وکارشناسان وتحلیلگران فاندمنتال مشورت کنین سپس مبادرت بخریددرازمدت .خداهمیشه باماست این ازبهترین های 10%درصدیه که بامساعدت وهمکاری هم منظورم سهامدارای #لکماست میشه پله پله وبصوت متعادل قله هارویکی پس ازدیگری طی کنیم وامیدبخداضررهایی که ازدیماه سال 1392ازدست این جماعت سفته باز"رانت خوارواختلاس گران دزدکردیم جبران"وباارامش هرچه بیشترعطایش رابه لقایش ببخشیم .لبتان خندان "مهربان بودنتان واقعی"دستگیریتان ازضعفادائمی"رهنمودهاتون به خاطرانسانیت بی پایان ودرپایان تمام شادی های عالم تقدیم شمابزرگ مردان خوش بین
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #لکما پیروفرمایشات دوستان که یکی ازبهترین سهام بازار پایه (سرمایه) میباشد"ضمن تاییدبه خاطرحمایت های عالی ودرسطح بالا وحجم های سنگین تواین یکی دوماه #لکما10%درصدی عملکردبهتری ازسهام بازارالف(بورس)داشته زیرنظرگرفتن وبررسی درخصوص فعالیت های شرکت خالی ازلطف نیست دوست من که فرمودین بلوک تاثیری دررشدسهم نداره بعرض برسونم تا #بلوک بشینه روکدال بشماخواهم گفت که بازارباچه شوقی به استقبال #لکماخواهدرفت اینم اضاف کنم که #بلوک داریم تاااااااااابلوک سبزوپرسودباشید خوش بین
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #خساپا #شاخص دوستان بالااگردرخصوص بسته شدن تالارشیشه ای خبرایی دارندلطفااطلاع رسانی کنند چرابایدبسته بشه
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #سدور امروزروزسیمانیاست نظربازارنسبت بااین گروه مساعده امیدبخداکه روزخوبی براسهامداراشون پدیدبیاره وازحالت نوسانی خارج وبزودی به اهداف موردنظربرسه خوش بین
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #گکوثر هتلی 5ستاره که قبل بااسامی شرایتون وکوروش ودرنهایت باواگذاری به بنیادمستضعفان تغییرنام یافت بنام هتل #پارسیان کوثرتلاش خوبی داشت بطوریکه بابازسازی اتاق هاشواز133 باب به 225باب افزایش دادبنظرم چون تحت پوشش بنیادهست بایدیه هفته ای مثبت بخوره ولی مقدارواگذاری به هرنفرنبایدبیشتراز500تاباشه حال تاببینیم سبزوپرسودباشید خوش بین
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #شاخص و #لکما سهم بازیگردان های مردی داره شدیداازسهم حمایت میکنه که زیادافت نکنه حجم خوبی تواین چندروززده کم کمک ازفردا پولا ازبانک به سمت بازارسرمایه سرازیرمیشه باکارشناسان واساتیدخبره صحبت ونظرشونو خواستم براین عقیده اندکهشایسته است که تانیمه شهریورنگهداری شود #لکما2 ازبهترین های بازارپایه و10درصدیست که شمه ای ازتوانمندی هاشوتقدیمتان میکنم #لکما )✅ ☑️ طراحی ، تولید ، نصب و راه اندازی انواع مراکز پرظرفیت تلفنی دیجیتال ثابت و همراه ☑️ طراحی و تولید مراکز تلفن همراه اضطراری بهمراه دکل های تلسکوپی قابل حمل ☑️ تجهیزات BTS ☑️ انواع کانکس های مخابراتی ثابت و سیّار☑️ انجام پروژه های کلید در دست در قالب پیمانکاران عمومی (GC) ☑️ مهندسی فروش شامل محاسبه ، طراحی ابعادی و تهیه مستندات فنی مراکزوطراحی تلفن همراه و خوش بین
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #شاخص #خساپا #شراز #لکما #غدیس باسلام واحترام درخصوص دریافت سوداین سهم نیازمندرهنمودهاتونم یه دوست ویاسهامدارویاکارشناس وخلاصه یه خانم-اقا راهنمایی کنه که سودش روازکجا"وچقدروکی بایدبگیرم "بااینکه مشخصات روفکس کردم طی تماسی که داشتم امورسهام موفق نشدم شماره ای اگردارین بدین تاپیگیرباشم ممنونم سبزوپرسودباشین دراین روزای خوب سبزسبزسبزوپرسودباشین خوش بین
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #غدیس باسلام واحترام درخصوص دریافت سوداین سهم نیازمندرهنمودهاتونم یه دوست ویاسهامدارویاکارشناس وخلاصه راهنمایی کنه که سودش روازکجا"وچقدروکی بایدبگیرم "بااینکه مشخصات روفکس کردم طی تماسی که داشتم امورسهام موفق نشدم شماره ای اگردارین بدین تاپیگیرباشم ممنونمسبزوپرسودباشین دراین روزای خوب
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #شراز #شبندر #شتران #شاوان بله دوستمان اقارضا درپست های پایین ازخاطرات شبندر1900 وبقیه نفتیا فرمودندتاانجاکه یادمه این حرفامربوط به 4---5سال پیش قبل وزارت زنگنه بودنمیدونم این مفتخورچه میکنه که الهی پاش خشک میشدکه تواین مدت یه مرحله پالایشی هارشدی نداشتندخداازتوننگذره که باسرمایه مردم اینطوربازی نکنین #تنهاسهم خوب این گروه #شرازکه حقوقیش خیلی مرده هرگزنذاشت سهم افت کنه 4چشمی مواظب #شرازه الان مدتیه دلبه کارنمیده اقای حقوقی خدایش خیلی افت کرده مابیصبرانه منتظریم
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #غدیس درگزارش مالی سالیانش به ازای هرسهم 25تومان بایستی بین سهامداراش تقسیم بشه حالامشخص نیست فعلا کی روکدال بشینه تامشخصات روبه شرکت بفرستیم وبحساب واریزبشه شادوسبزسبزباشید
  فرمان بهنام(@123456ma)
  #شراز #شاوان #خساپا #خپارس مدتیست پالایشی هاروزیرنظردارم سوگندکه بین این گروه سهمی چون #شراز ندیدم ولی حیف حیف که این سهم میتونست تمام ضررایی #شبندر1700تومان روجبران کنه وامانوسان تو #شراز هرگز اخه مردحسابی کی تابحال دیدی ازنوسان گرفتن به جایی برسه "مخصوصااگه مبتدیم باشه به سوابق #شرازبرمیگردیم چندماه پیش از600کارشوشروع کردوامروز3برابرشده واینقدرخبرای مثبت پشت سهم هست که یکیش داشتن یک حقوقی "مومن باشرف "صادق امین ودریک کلمه باتقواومرد.تصورمن اینه این سهم باداشتن حقوقیای انسان هرگزضررتوش نیست وروندسهم روخودتون بررسی وبا2تاکارشناس وتحلیلگرخبره هماهنگی کن وسپس مبادرت به یه خرید(درازمدت)بله درازمدت کن تااگه توسهام دیگه خدای ناکرده ضرری کردی این سهم ظرف5-6ماه جبرانش میکنه من الان #شاوان ومقداری شرازدارم مخوام شاوان روبفروشم و #شرازبخرم کارشناسان میتونن نظرشونوبفرماین خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟