19:32
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۱،۱۸۱.۷
   ۲۴۷.۸۲
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۰۰،۵۳۷ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۰۳    ۱۲:۳۳

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

110ermya

ارمیا .... عضو از ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

  ارمیا ....(@110ermya)
  #قجام هدف اول 4000هدف دوم 500 خوش بین
  ارمیا ....(@110ermya)
  #قجام موج سوم همین روزاس شروع بشه...حقوقی هم که خوب مفت خری میکنه. خوش بین
  ارمیا ....(@110ermya)
  #فنوال حقوقی توصف میخره خوش بین
  ارمیا ....(@110ermya)
  #فنوال جرآت دارین بفروشین خوش بین
  ارمیا ....(@110ermya)
  #فنوال مقاومت پودر میکنه...هدف اول190 خوش بین
  ارمیا ....(@110ermya)
  #فنوال کماسه دیگر میشود...کور شود هرآنکس چشم دیدن سود دیگران رو نداره خوش بین
  ارمیا ....(@110ermya)
  #شستان نزدیک حمایتش هست...وقت خرید خوش بین
  ارمیا ....(@110ermya)
  #تپولا فروشنده ها نقره داغ شدند خوش بین
  ارمیا ....(@110ermya)
  #فنوال تا اواخر 96سهامداری کنید...یکی از شگفتی های امسال میشه...نقدینگی هدف دار وارد میشع خوش بین
  ارمیا ....(@110ermya)
  #تپولاتصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت مهندسی مرآت پولاد 1) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 2 ریال تصویب شد.2) امین تدبیر بصیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رازدار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.3) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:دنیای اقتصاد خوش بین
  ارمیا ....(@110ermya)
  #فنوال کماسه بعدی میشه؟ خوش بین
  ارمیا ....(@110ermya)
  #فنوال منتظر تعدیل فنوال هستیم خوش بین
  ارمیا ....(@110ermya)
  #فنوال دوستان سلام امروز درمجمع 30 ریال سود تصویب شدو در خصوص بدهی بانکی شرکتهای آلومینیوم با بدهی 405 میلیارد ریالی وشرکت آلومینیوم پارس ورنگ زیراکس ایران با بدهی 322 میلیاردریالی مدیران فنوال خیال سهامداران را راحت کردند که بدهی هر دو شرکت از محل دارایی های خود شرکتها قابل تسویه است و درضمن شرکت ملکی درخیابان کارگرشمالی به متراژ366 متر درچند طبقه خریداری کرده که به مبلغ34میلیارد ریال میباشدکه نقدا تسویه کرده وبه دارایی های شرکت اضافه گردید واز سالانه 400 میلیون تومان اجاره در سال جلوگیری میشودکه از هزینه های شرکت کسر میگردد.و مواردی دیگر از قبیل مطالبه3/1 میلیاردتومانی شرکت واسنادتضمینی شرکت که به مبلغ 7/1میلیارد تومان جهت پیگیری واستردادبه شرکت میباشد که با وصول آنان امکان تعدیلات سود احتمالی است خوش بین
  ارمیا ....(@110ermya)
  #تپولا بعد مجمع بریم 300تومان خوش بین
  ارمیا ....(@110ermya)
  #فنوالامروز درمجمع 30 ریال سود تصویب شدو در خصوص بدهی بانکی شرکتهای آلومینیومبا بدهی 405 میلیارد ریالی وشرکت آلومینیوم پارس ورنگ زیراکس ایرانبا بدهی 322 میلیاردریالی مدیران فنوال خیال سهامدارانرا راحت کردند کهبدهی هر دو شرکت از محل دارایی هایخود شرکتها قابل تسویه استو درضمنشرکت ملکی درخیابان کارگرشمالیبه متراژ366 متر درچند طبقه خریداری کردهکه به مبلغ34میلیارد ریال میباشدکه نقدا تسویه کرده وبه دارایی های شرکت اضافه گردید واز سالانه 400 میلیون تومان اجاره در سال جلوگیری میشودکه از هزینه های شرکت کسر میگردد.و مواردی دیگر از قبیلمطالبه3/1 میلیاردتومانی شرکت واسنادتضمینی شرکت کهبه مبلغ 7/1میلیارد تومان جهت پیگیری واستردادبه شرکت میباشد که با وصول آنانامکان تعدیلات سود احتمالی است.
  ارمیا ....(@110ermya)
  #فنوالاخبار داخل مجمعدوستان سلامامروز درمجمع 30 ریال سود تصویب شدو در خصوص بدهی بانکی شرکتهای آلومینیومبا بدهی 405 میلیارد ریالی وشرکت آلومینیوم پارس ورنگ زیراکس ایرانبا بدهی 322 میلیاردریالی مدیران فنوال خیال سهامدارانرا راحت کردند کهبدهی هر دو شرکت از محل دارایی هایخود شرکتها قابل تسویه استو درضمنشرکت ملکی درخیابان کارگرشمالیبه متراژ366 متر درچند طبقه خریداری کردهکه به مبلغ34میلیارد ریال میباشدکه نقدا تسویه کرده وبه دارایی های شرکت اضافه گردید واز سالانه 400 میلیون تومان اجاره در سال جلوگیری میشودکه از هزینه های شرکت کسر میگردد.و مواردی دیگر از قبیلمطالبه3/1 میلیاردتومانی شرکت واسنادتضمینی شرکت کهبه مبلغ 7/1میلیارد تومان جهت پیگیری واستردادبه شرکت میباشد که با وصول آنانامکان تعدیلات سود احتمالی است. خوش بین
  ارمیا ....(@110ermya)
  #شستان مجمع داره؟؟فشار فروش برای چی بود؟
  ارمیا ....(@110ermya)
  #ثباغ نمودار هفتگی...هدف235 خوش بین
  ارمیا ....(@110ermya)
  #فنوال اهداف سهم کوتاه مدت 200 تومان و در میان مدت در صورت شکست 200 هدف نهایی 460 تومان.با خریدهای پر حجم این روزهای حقیقی آیا کماسه ایی دیگر در راه است؟ خوش بین
  ارمیا ....(@110ermya)
  #فنوال 30ریال سود دادن....هدف200 خوش بین
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟