19:51
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۰،۷۱۳.۲
   -۲۰۷.۹۷
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۹۰،۱۶۷ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۳/۰۷    ۱۲:۵۲

تحلیلهای مرتبط با تکنیکال

اطلاعیه های کدال

پخش گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲...
ولبهمن توضیحات شرکت در مورد صورتهای مالی...
سصفها گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
غدیس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
شلیا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
پرداخت تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
خزر گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه...
آپ خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی...
کپشیر تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
سیدکو زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه...
خگستر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
گنجینه ثابت صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
حتاید صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
شپنا عدم امکان تهیه صورتهای مالی سال...
واعتبار آگهی ثبت افزایش سرمایه
شفارا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
خزر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
ما صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
پسهند تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
درازک تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
غدیس گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲...
دکیمی زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه...
خرینگ گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲...
ما صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
نبروج گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
غپاک صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
ختوقا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
وامید تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
خپویش گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
شدوص گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

تکنیکال تکنیکال

تکنیکال
  دکتر باقری (مجید مویدی)(@drbagheri)
  #شیراز مادامی که بالای 2180 ریال قرار دارد با شکست مقاومت به سمت اهداف حرکت خواهد کرد انشاا... #تحلیل #تکنیکال ... مثل همیشه #سیگنال #خرید نیست !صرفا نظر شخصی و جهت اطلاع خوش بین
  دکتر باقری (مجید مویدی)(@drbagheri)
  #مفاخر ... ورود سهامدار حقوقی جدید ... خیره انشاا... #تحلیل #تکنیکال ... مثل همیشه #سیگنال #خرید نیست !صرفا نظر شخصی و جهت اطلاع خوش بین
  دکتر باقری (مجید مویدی)(@drbagheri)
  #سیدکو کف کانال فرضی و روی تراکم زمانی معتبر قرار گرفته است و میتواند به سمت اهداف حرکت کند انشاا... #تحلیل #تکنیکال ... مثل همیشه #سیگنال #خرید نیست !صرفا نظر شخصی و جهت اطلاع خوش بین
  دکتر باقری (مجید مویدی)(@drbagheri)
  تمام تاریخ سیدکو حوالی کف حمایتی مستحکم قرار گرفته است و انتظار افزایش حجم و تقاضا دارم . #تحلیل #تکنیکال ... مثل همیشه #سیگنال #خرید نیست !صرفا نظر شخصی و جهت اطلاع خوش بین
  دکتر باقری (مجید مویدی)(@drbagheri)
  التماس دعا #تحلیل #تکنیکال #سیگنال #خرید #نوسان ... التماس دعا خوش بین
  دکتر باقری (مجید مویدی)(@drbagheri)
  #آینده روند صعودی خوب و زیبایی را دنبال میکند مادامی که روند صعودی را نشکسته است قابل بررسی است . #تحلیل #تکنیکال ... مثل همیشه #سیگنال #خرید نیست !صرفا نظر شخصی و جهت اطلاع خوش بین
  دکتر باقری (مجید مویدی)(@drbagheri)
  #آینده رفتار زیبای این نماد و واکنش به روند صعودی را مشاهده میکنید و مادامی که این روند نشکسته است میتوان این نماد را مد نظر داشت . #تحلیل #تکنیکال ... مثل همیشه #سیگنال #خرید نیست !صرفا نظر شخصی و جهت اطلاع خوش بین
  دکتر باقری (مجید مویدی)(@drbagheri)
  #سفارس (H1) تشکیل الگوی هارمونیک شکست مقاومت نه چندان محکم مقاومت بعد را خواهد شکست و به سمت مقاومت مستحکم 1700ریال خواهد رفت انشاا... #تحلیل #تکنیکال ... مثل همیشه #سیگنال #خرید نیست !صرفا نظر شخصی و جهت اطلاع
  دکتر باقری (مجید مویدی)(@drbagheri)
  شاخص گروه سیمان (تایم یک ساعته) با شکست مقاومت به سمت دو هدف مشخص شده حرکت خواهد کرد انشاا... #ستران #تحلیل #تکنیکال ... مثل همیشه #سیگنال #خرید نیست !صرفا نظر شخصی و جهت اطلاع خوش بین
  دکتر باقری (مجید مویدی)(@drbagheri)
  شاخص گروه سیمان کاملا مشخصه از کف حمایتی بلند شده و مقاومت رو شکسته و به سمت سقف مشخص شده حرکت خواهد کرد انشاا... #ستران #تحلیل #تکنیکال ... مثل همیشه #سیگنال #خرید نیست !صرفا نظر شخصی و جهت اطلاع خوش بین
  دکتر باقری (مجید مویدی)(@drbagheri)
  سلام . پیرو تحلیل های گذشته #ستران سهام یاب - ایده 349354271 و سهام یاب - ایده 349354671 و سهام یاب - ایده 349355171 و پیرو تحلیل گذشته نماد ستران قابل بررسی است و در این تحلیل ستران را در تایم پایین مشاهده میکنید . #تحلیل #تکنیکال ... مثل همیشه #سیگنال #خرید نیست !صرفا نظر شخصی و جهت اطلاع خوش بین
  + عبـداله زاده(@tahlilgaraan)
  سلام خاطره ای از تحلیلگری که دیگر در میان ما نیست @mansouras62 ، تقریباً چند ماه پیش بود که میدیدم دوست خوبمان آقا منصور که زحمت زیادی بابت تحلیل ها میکشه مورد آماج حمله سفته بازها و آماتورهای بازار قرار میگره... به ایشون خصوصی پیام دادم و پیشنهاد دادم که آقا شما فقط تحلیل های سهام های صعودی رو بزن تا همه واست کف بزنن و #تحلیل سهام های نزولی رو نذار تا این جماعت ناسپاس و آماتور، ضرر نوش جان کنند... ایشون در پاسخ پیام زیر را فرستاد که نیاز به توضیح اضافه نیست... این پیام خصوصی دوستانه بود و من اینجا میذارم... #تکنیکال بدون دوست خوبمان صفایی ندارد... #خاور #شاخص
  دکتر باقری (مجید مویدی)(@drbagheri)
  نسبت #وساپا به وبیمه کم کم باید شاهد تقویت نسبت وساپا به وبیمه باشیم تا کنون یک محرک از راه رسیده است ! باکس سبز رنگ میتواند محدوده برگشتی باشد . #تحلیل #تکنیکال ... مثل همیشه #سیگنال #خرید نیست !صرفا نظر شخصی و جهت اطلاع خوش بین
  دکتر باقری (مجید مویدی)(@drbagheri)
  دیروز خبری از مزایده زمین مجموعه منتشر شد . جالبه که این خبر به موقع از راه رسید و نمیتونه بی هدف باشه و به نظر میرسه دوستان هدف خاصی رو دنبال میکنند.نمودار زیبای در ادامه تقدیم میکنم که حرفهایی داره #وساپا #تحلیل #تکنیکال ... مثل همیشه #سیگنال #خرید نیست !صرفا نظر شخصی و جهت اطلاع خوش بین
  دکتر باقری (مجید مویدی)(@drbagheri)
  #وساپا روی حمایت کف کانال فرضی قرار گرفته است و واکنش مثبت داشته است . مادامی که بالای 780 ریال قرار دارد با شکست 1200 ریال میتواند وارد روند صعودی مناسب با هدف های مشخص شده شود. #تحلیل #تکنیکال ... مثل همیشه #سیگنال #خرید نیست !صرفا نظر شخصی و جهت اطلاع
  دکتر باقری (مجید مویدی)(@drbagheri)
  #وساپا بلند مدت واکنش مثبت اولیه به کف حمایتی مستحکم نشان داده است . عملکردی عکس وبیمه داشته است . در ادامه بیشتر بررسی میکنم . #تحلیل #تکنیکال ... مثل همیشه #سیگنال #خرید نیست !صرفا نظر شخصی و جهت اطلاع خوش بین
  دکتر باقری (مجید مویدی)(@drbagheri)
  سلام . پیرو تحلیل گذشته #وبیمه سهام یاب - ایده 318823371 و سهام یاب - ایده 318823671 اکنون بروز رسانی تحلیل گذشته وبیمه ... واقعا زیباست ... #تحلیل #تکنیکال ... مثل همیشه #سیگنال #خرید نیست !صرفا نظر شخصی و جهت اطلاع
  مقداد اسفندیاری(@tvdn01)
  #پترول #تحلیل #آموزش #تکنیکال ؛ کسی می تونه بهش بگی تحلیلگر که بدون اگر مگر و توضیح اضافه و حاشیه درست بگه چی میشه ؟ بخرم یا بفروشم؟ دیگه خط خطی کردن چارت رو که همه بلدن بعدم میگی این حمایتشه ! فرداش باز سهم صف فروش میشه ؛ دوباره میگی حمایت بعدی !! و... اون بیچاره ایی که بیننده هست فقط روضه مرگ سهمشو ازت می شنوه ! حمایتشه نه ! بگو روحمایت چی میشه ؟ اگه تونستی بگی یعنی یه چیزایی بلدی ! (خطابم به کی بود؟ آیکن چشمک ز این با مزها !!) ببین درست روشن گفتم بخر سهام یاب - ایده 346427371 خوش بین
  دکتر باقری (مجید مویدی)(@drbagheri)
  #شپلی به محدوده حمایتی نزدیک میشود و میتواند واکنش نسبت به این محدوده نشان دهد . عدد قرمز رنگ حد ضرر این نماد خواهد بود . #تحلیل #تکنیکال ... مثل همیشه #سیگنال #خرید نیست !صرفا نظر شخصی و جهت اطلاع #نوسان
  دکتر باقری (مجید مویدی)(@drbagheri)
  #واعتبار روی کف حمایتی و تراکم زمانی معتبر قرار گرفت و شاهد واکنش مثبت هستیم .با شمست و تثبیت بالای 1300 ریال با حوصله میتواند به سمت اهداف حرکت کند انشاا... #تحلیل #تکنیکال ... مثل همیشه #سیگنال #خرید نیست !صرفا نظر شخصی و جهت اطلاع #نوسان خوش بین

در صورت وجود هرگونه سوال، نیاز به راهنمایی و یا پیشنهاد لطفا از طریق با ما در تماس باشید.

ما همه ایده ها، پیشنهادها و انتقادها را می‌خوانیم و پاسخگو هستیم

نسخه پیشرفته سهامیاب

 • اطلاع‌رسانی عرضه‌های اولیه
 • اطلاع‌رسانی لحظه‌ای اطاعیه‌های سهام شما
 • اطلاع‌رسانی قیمت های سهام شما، وضعیت پرتفوی
 • اطلاع‌رسانی قیمت و خط روندهای تعیین شده
 • مدیریت چندین سبد سهام
 • و صدها امکان کاربردی دیگر
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟