07:09
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۲،۳۷۲.۴
   ۲۹۷.۴۴
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۴۸،۶۲۹ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۵/۳۱    ۱۲:۳۷

تحلیلهای مرتبط با فروش

اطلاعیه های کدال

شکلر اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال...
همراه صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه...
قنیشا اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال...
قنیشا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
رفاه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
وهور اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
ولانا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
ثاخت اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال...
شپدیس اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال...
ثالوند پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
کشرق توضیحات شرکت در خصوص عدم نیاز به...
ولغدر پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
ثپردیس اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال...
فلامی اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال...
وبهمن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
وبهمن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
وبهمن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
وبهمن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
وبهمن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
وبهمن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
وبهمن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
وبهمن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
پکرمان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
رانفور اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
سهگمت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
کرد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
سهگمت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
وآفر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
ورنا توضیحات شرکت در خصوص درآمد حاصل از...
وصنعت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

فروش سیگنال فروش

فروش
  مهدی مهدی(@mahdisabr1358)
  #سیگنال #فروش #کسرا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  فروش288622001396/06/15بالا-23%

  توضیح: سهم اینجاها داره زور میزنه خودشو نگه داره دوباره سقوط خواهد کرد

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mahdisabr1358 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  سینا سنجری(@sinasanjari)
  #سیگنال #فروش #شپلی
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  فروش5153501396/12/29بالا-32%

  توضیح: داره سقوط میکنه ردش کنین بره

  سلب مسئولیت: سهامیاب و sinasanjari هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mahdisabr1358)
  #سیگنال #فروش #کسرا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  فروش288022001396/06/15بالا-23%

  توضیح: خواهد رسید

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mahdisabr1358 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mahdisabr1358)
  #سیگنال #فروش #کسرا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  فروش290822001396/06/15بالا-24%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mahdisabr1358 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mahdisabr1358)
  #سیگنال #فروش #کسرا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  فروش292822001396/06/15بالا-24%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mahdisabr1358 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  ABC 12345(@happyroom)
  #سیگنال #فروش #کسرا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  فروش293621401396/09/30متوسط-27%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و happyroom هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mahdisabr1358)
  #سیگنال #فروش #کسرا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  فروش293622001396/06/15بالا-25%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mahdisabr1358 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  عجب شیر(@signaltahlil)
  #کماسه 360 متوقفش میکنه. صف #فروش پسفردا 10 درصد نوسان میده احتمالا. ببینید خودتون
  مهدی مهدی(@mahdisabr1358)
  #سیگنال #فروش #کسرا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  فروش293922001396/06/28بالا-25%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mahdisabr1358 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  احسان محرِر(@rsiwaves)
  #سیگنال #فروش #شپارس
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  فروش19283001396/09/01کم-84%

  توضیح: سهم در انتهای موج C هست.این یعنی انتهای روند نزولی و پس از اون ابتدای موج صعودی 5 که دست کم تا 300 باید بره.اونم طبق روندهای قیلی توی دو یا سه ماه...

  سلب مسئولیت: سهامیاب و rsiwaves هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mahdisabr1358)
  #سیگنال #فروش #کسرا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  فروش293722001396/06/28بالا-25%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mahdisabr1358 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  ساغر ضیغمی(@s13650621)
  #سیگنال #فروش #لکما
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  فروش9679001396/06/08کم-6%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و s13650621 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  روزبه احمدی(@rozbeh1355)
  #سیگنال #فروش #پترول
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  فروش202818301396/07/11کم-9%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و rozbeh1355 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  حسین قاسمی(@sajol1672)
  #سیگنال #فروش #ثمسکن
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  فروش785701396/10/30بالا-91%

  توضیح: این بازار شده زد و بندبازی با این شرایط احتمالا تا...نمادش بسته میشه.

  سلب مسئولیت: سهامیاب و sajol1672 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  حسین قاسمی(@sajol1672)
  #سیگنال #فروش #ثمسکن
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  فروش785701396/10/30بالا-91%

  توضیح: این بازار شده زد و بندبازی با این شرایط احتمالا تا...نمادش بسته میشه.

  سلب مسئولیت: سهامیاب و sajol1672 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  پویا تبارسعید(@puya66)
  #شاوان این سهم نیز دقیقا همانند تحلیل قبل یعنی شبریز کماکان در کانال صعودی بلندمدتی که طی ماه ها و سال گذشته برای آن ترسیم کردیم در حرکت است و این سهم نیز در آخرین برخورد به حمایت بسیار مهم و مستحکم کف کانال صعودی به آن واکنش مثبت نشان داده و #نوسان رو به بالا را تجربه کرده است.این سهم نیز در حال حاضر 2 مقاومت مهم در 1360 و سپس 1404 تومان دارد که برای تغییر سطح دادن و زدن اهداف بالاتر باید بتواند از سد آنها یکی پس از دیگری با قدرت گذشته و در بالای محدوده 1404 تومان تثبیت شود.هر زمان این سناریو محقق شود سهم آنگاه می تواند به سمت اهداف و مقاومت های مهم بعدی به ترتیب:سقف قیمت قبلی در 1543 تومان و در صورت شکست و تثبیت در بالای آن در مرحله بعدی تا سقف کانال صعودی بلندمدت خود بالا برود.مهم ترین و مستحکم ترین حمایت این سهم نیز همانند شبریز کماکان کف کانال صعودی بلندمدت است که تا زمانی که این حمایت با قدرت شکسته نشده و سهم در پایین آن تثبیت نشده جای نگرانی خاصی نیست و گارد(روند) صعودی بلندمدت سهم کماکان حفظ خواهد شد. این پست نیز صرفا یک تحلیل شخصی بوده و به هیچ وجه یک #سیگنال #خرید یا #فروش نیست.پر سود و پاینده باشید.
  پویا تبارسعید(@puya66)
  #شبریز هنوز کانال صعودی هم فاصله بلندمدتی که طی ماه ها و سال گذشته ترسیم کردیم برای این سهم معتبره و سهم در آخرین برخورد به حمایت بسیار مهم و معتبر کف کانال مجددا به آن واکنش مثبت نشان داده و پس از شکست مقاومت مهم ترند نزولی میان مدت(خط صورتی رنگ) در محدوده 475 تومان، #نوسان مثبت رو به بالای خوبی را تجربه کرده است.سهم 2 مقاومت مهم و سرنوشت ساز در 540 تومان(که در حال حاضر دقیقا درگیر آن است) و سپس خط روند نزولی بلندمدت(خط قرمز رنگ) را در محدوده 575 تومان در مقابل خود دارد که باید ببینیم در روزهای کاری پیش رو با مقاومت های ذکر شده چه خواهد کرد،ولی هر زمان سهم بتواند از سد این 2 مقاومت مهم یکی پس از دیگری با قدرت گذشته و در بالای آنها تثبیت شود آنگاه عملا سهم تغییر سطح داده و موج صعودی قوی بعدی نیز برای زدن اهداف بالاتر در سهم بعد از مدت ها تأیید خواهد شد و آنگاه اهداف و مقاومت های بعدی به ترتیب در محدوده 610 ، 640 و سپس سقف کانال صعودی بلندمدت خواهد بود(شکست قدرتمند هر محدوده مقاومت ذکر شده و تثبیت در بالای آن می تواند زمینه بالا رفتن سهم تا هدف یا مقاومت مهم بعدی را فراهم کند) .مهم ترین و مستحکم ترین حمایت سهم نیز کماکان کف کانال صعودی بلندمدت است که تا زمانی که این حمایت با قدرت شکسته نشده و سهم در پایین آن تثبیت نشده جای نگرانی خاصی نیست و گارد(روند) صعودی بلندمدت سهم کماکان حفظ خواهد شد. این پست نیز صرفا یک تحلیل شخصی بوده و به هیچ وجه یک #سیگنال #خرید یا #فروش نیست.پر سود و پاینده باشید.
  مهدی مهدی(@mahdisabr1358)
  #سیگنال #فروش #کسرا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  فروش292517601396/06/14بالا-39%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mahdisabr1358 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مهدی مهدی(@mahdisabr1358)
  #سیگنال #فروش #کسرا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  فروش302526001396/05/31بالا-14%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و mahdisabr1358 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  ABC 12345(@happyroom)
  #سیگنال #فروش #کسرا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  فروش303121401396/09/30بالا-29%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و happyroom هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

 

در صورت وجود هرگونه سوال، نیاز به راهنمایی و یا پیشنهاد لطفا از طریق با ما در تماس باشید.

ما همه ایده ها، پیشنهادها و انتقادها را می‌خوانیم و پاسخگو هستیم

نسخه پیشرفته سهامیاب

 • اطلاع‌رسانی عرضه‌های اولیه
 • اطلاع‌رسانی لحظه‌ای اطاعیه‌های سهام شما
 • اطلاع‌رسانی قیمت های سهام شما، وضعیت پرتفوی
 • اطلاع‌رسانی قیمت و خط روندهای تعیین شده
 • مدیریت چندین سبد سهام
 • و صدها امکان کاربردی دیگر
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟