06:14
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۹،۳۸۲.۲
   ۱۰۱.۸
  • ارزش بازار
  • ۳،۳۳۴،۰۴۱ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۱۰/۲۹    ۱۲:۳۹

تحلیلهای مرتبط با پرتفوی

اطلاعیه های کدال

چافست پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
وبانک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
وبانک پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
مبین گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
چافست اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
پاسا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
پاسا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
سخواف اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
ونوین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
ونوین اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
تکمبا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
تکمبا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
تکمبا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
خپارس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
خپارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
واتی صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
ختوقا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
ختوقا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
ختور پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
ختور اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
دسبحان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
قزوین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
غدیس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
سهرمز صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
گزارش وضعیت نمادهای متوقف شرکت های...
قزوین اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
غگلستا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
خلنت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
خلنت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
وصنا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان
  پدرام محمدی(@pedram888)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خودرو2575295514.76 %100 %

  #سبد
  رضا اصغری(@asghary)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وپارس14061145-18.56 %1.04 %
  وبصادر10881005-7.63 %14.29 %
  فولاد14991436-4.2 %9.46 %
  کبافق628316577163.84 %5.65 %
  شپنا77062566-66.7 %1.39 %
  خراسان622062530.53 %23.49 %
  شپدیس99448297-16.56 %0.21 %
  شیراز43192254-47.81 %4.11 %
  کپرور3187523764.32 %5.82 %
  ثتران20811180-43.3 %3.17 %
  وسبحان17251234-28.46 %4.21 %
  وکوثر11501000-13.04 %20.58 %
  وانصار17691752-0.96 %6.57 %

  #سبد
  جمشید اعوذ بالله(@oo0000)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تلیسه5300778046.79 %6.07 %
  زگلدشت2500368047.2 %5.74 %
  غگلستا4760717650.76 %14 %
  آپ99991641164.13 %47.5 %
  غدیس2310280621.47 %12.46 %
  حسیر2090230310.19 %14.23 %

  #سبد آنهایی که #عرضه_اولیه #آپ را بعد از متعادل شدنش در روزهای اول فروختند، الان هم خوشحال هستند؟
  امید خدابنده(@omid53)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خاهن1953388598.92 %19.45 %
  خریخت22861287-43.7 %2.43 %
  ولیز122612542.28 %2.58 %
  ثاژن45263663-19.07 %7.24 %
  وساپا12281009-17.83 %4.96 %
  خساپا791115846.4 %3.18 %
  خگستر47693911-17.99 %12.76 %
  ختور36912757-25.3 %5.73 %
  وپترو20371503-26.22 %2.07 %
  خودرو33082799-15.39 %3.56 %
  ختوقا152615501.57 %4.26 %
  ذوب29472746-6.82 %9.9 %
  حریل14511404-3.24 %9.16 %
  پخش28822672-7.29 %5.51 %
  آکنتور5336946567-12.75 %3.52 %
  کپرور56345237-7.05 %3.69 %

  #سبد
  جمشید اعوذ بالله(@oo0000)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تلیسه5300750041.51 %6.06 %
  زگلدشت2500352240.88 %5.69 %
  غگلستا4760744456.39 %15.04 %
  آپ99991563056.32 %46.87 %
  غدیس2310267315.71 %12.29 %
  حسیر209021944.98 %14.04 %

  #سبد #عرضه_اولیه #آپ گر صبر کنی زغوره حلوا سازی.
  جمشید اعوذ بالله(@oo0000)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تلیسه5300729837.7 %6.15 %
  زگلدشت2500352240.88 %5.94 %
  غگلستا4760722651.81 %15.22 %
  آپ99991488648.87 %46.54 %
  غدیس2310254610.22 %12.21 %
  حسیر209020900 %13.95 %

  #سبد #عرضه_اولیه ها درسته زیاد نیست ولی کلا توی این بازار روحیه بخش هستند :)
  پدرام محمدی(@pedram888)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خودرو257525950.78 %100 %

  #سبد
  رضا اصغری(@asghary)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وپارس14061145-18.56 %1.37 %
  وبصادر10881005-7.63 %18.91 %
  فولاد14991368-8.74 %11.92 %
  کبافق628312618100.83 %5.69 %
  شپنا77062793-63.76 %2.01 %
  شپدیس99448159-17.95 %9.2 %
  شیراز43192500-42.12 %6.04 %
  کپرور3187523764.32 %7.69 %
  ثتران20811206-42.05 %4.29 %
  وسبحان17251257-27.13 %5.67 %
  وکوثر11501000-13.04 %27.22 %

  #سبد
  جمشید اعوذ بالله(@oo0000)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تلیسه5300750041.51 %8.34 %
  زگلدشت2500358543.4 %7.97 %
  غگلستا4760786865.29 %21.87 %
  آپ99991499249.93 %61.83 %

  #سبد اینهم از سرنوشت #عرضه_اولیه های قبلی. البته به غیر از بکهنوج. #تلیسه #زگلدشت #غگلستا #آپ
  فردین جعفری نوده(@fakherrah)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وساپا11061078-2.53 %41.08 %
  خودرو281229063.34 %12.17 %
  فاسمین41293844-6.9 %31.73 %
  کروی35933583-0.28 %15.01 %

  #سبد با سلام نظر شما در مورد چینش سهم چیه
  تهرانی اصل(@mitra2014)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شتران33193219-3.01 %28.79 %
  ثاژن452548246.61 %50.78 %
  کگل2168244812.92 %20.42 %

  #سبد
  رضا عظیما(@azima)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تاپیکو19401906-1.75 %0.27 %
  تکمبا8908910.11 %1.84 %
  حتاید38103752-1.52 %2.16 %
  حفاری402540741.22 %1.57 %
  خبهمن19871951-1.81 %1.44 %
  دکوثر183418722.07 %4.27 %
  انرژی3412941510.53 %11.42 %
  حسینا79947641-4.42 %2.16 %
  حسیناح53995334-1.2 %0.58 %
  اطلس1144011400-0.35 %3.03 %
  سبزوا876861-1.71 %0.32 %
  سمایه12291226-0.24 %0.93 %
  کالا4392040252.68 %16.49 %
  کرمان9820101513.37 %2.4 %
  ولبهمن17651744-1.19 %0.77 %
  سشرق127712780.08 %2.29 %
  سشرقح247228-7.69 %0.41 %
  شیراز27202595-4.6 %1.82 %
  فایرا276728282.2 %1.04 %
  فجر769977590.78 %7.06 %
  کگل24502448-0.08 %4.37 %
  مبین406740780.27 %2.65 %
  وایران14661430-2.46 %2.78 %
  وبصادر97910052.66 %2.45 %
  وبملت237024131.81 %3.89 %
  وپاسار9999990 %0.45 %
  وتجارت100210040.2 %5.39 %
  وصندوق165016671.03 %2.06 %
  ومعادن14801468-0.81 %1.62 %
  پلوله33003273-0.82 %12.07 %

  #سبد
  رضا عظیما(@azima)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تاپیکو19401918-1.13 %0.27 %
  تکمبا8908920.22 %1.84 %
  حتاید38103745-1.71 %2.15 %
  حفاری402540711.14 %1.57 %
  خبهمن198719930.3 %1.47 %
  دکوثر183418872.89 %4.29 %
  انرژی3412942302.45 %11.6 %
  حسینا79947875-1.49 %2.22 %
  حسیناح539954410.78 %0.59 %
  اطلس11440114400 %3.03 %
  سبزوا876862-1.6 %0.32 %
  سمایه12291226-0.24 %0.93 %
  کالا4392040252.68 %16.45 %
  کرمان98209785-0.36 %2.3 %
  ولبهمن17651751-0.79 %0.77 %
  سشرق12771266-0.86 %2.26 %
  سشرقح247231-6.48 %0.41 %
  شیراز27202679-1.51 %1.88 %
  فایرا276728282.2 %1.04 %
  فجر769977140.19 %7 %
  کگل24502429-0.86 %4.33 %
  مبین406740830.39 %2.64 %
  وایران14661430-2.46 %2.77 %
  وبصادر97910052.66 %2.44 %
  وبملت237024131.81 %3.88 %
  وپاسار9999990 %0.45 %
  وتجارت100210040.2 %5.38 %
  وصندوق165016791.76 %2.07 %
  ومعادن148014850.34 %1.64 %
  پلوله33003273-0.82 %12.03 %

  #سبد
  صادق امانب(@sadehamani)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  کسرا42504144-2.49 %100 %

  #سبد
  کامران منکرسی(@tsgcoltd)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وتوکا15741382-12.2 %11.64 %
  وتوکاح9493-1.06 %0.23 %
  فاراک264126480.27 %4.46 %
  بکام24122235-7.34 %9.41 %
  چکاوه55775018-10.02 %8.45 %
  وساپا11601098-5.34 %9.64 %
  ختوقا17761639-7.71 %6.9 %
  فولاژ18961862-1.79 %12.17 %
  ثباغ23102151-6.88 %1.18 %
  ذوب27252653-2.64 %14.52 %
  ارفع323632670.96 %7.7 %
  ولبهمن18991825-3.9 %7.69 %
  خصدرا276027840.87 %1.53 %
  غالبر21672122-2.08 %4.47 %

  #سبد لطفا نظر کارشناسیتون و برام ایمیل کنید هزینه را هم پرداخت کردم . moncaresi @gmail .com
  توحید بهداروند(@tohid1371)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تکمبا1070912-14.77 %24.69 %
  قشیر405840740.39 %47.62 %
  شبریز534453600.3 %27.7 %

  #سبد لطفا نظر خود را راجع به سهم ها بفرمایید
  سمانه سینائی پور فرد(@shiva111)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خاهن1987358580.42 %33.73 %
  شبریز52425129-2.16 %23.76 %
  پلاسک949911-4 %12.51 %
  غبشهر2345299027.51 %12.94 %
  خاذین1055970-8.06 %14.5 %
  ونفت23232064-11.15 %2.56 %

  #سبد
  عبد الرضا زاهدی(@r2001978340)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  درازک2020019378-4.07 %19.43 %
  دزهراوی27521278071.04 %26.75 %
  ثاخت12961186-8.49 %1.82 %
  ثفارس22132121-4.16 %4.11 %
  ولغدر13151203-8.52 %4.11 %
  کالا4399040250.88 %17.64 %
  بورس3619062230.53 %21.87 %
  اخابر23742258-4.89 %4.27 %

  #سبد
  عبد الرضا زاهدی(@r2001978340)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وانصار19971977-1 %6.36 %
  وبملت237024131.81 %8.9 %
  وبصادر97910052.66 %4.95 %
  وتجارت100210040.2 %3.96 %
  ونوین227822790.04 %1.47 %
  وکار31003052-1.55 %1.93 %
  وپارس106211457.82 %9.17 %
  وپاسار1010999-1.09 %16.57 %
  وسینا15421156-25.03 %4.75 %
  دی139014041.01 %2.65 %
  سمایه12821226-4.37 %7.59 %
  وزمین211021300.95 %6.86 %
  وآیند100010000 %0.83 %
  وشهر790785-0.63 %12.01 %
  وقوام675608-9.93 %1.9 %
  ثشاهد12621191-5.63 %2.41 %
  وکوثر11401085-4.82 %3.41 %
  وملل11291125-0.35 %4.27 %

  #سبد
  محمد نوروزی(@noroozi65654)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وقوام913608-33.41 %23.2 %
  صایتل210530001040005-1.23 %7.94 %
  ثفارس21572121-1.67 %9.71 %
  خساپا137013810.8 %10.54 %
  آپ1603015604-2.66 %7.14 %
  کگل200221758.64 %0.33 %
  وبانک18461793-2.87 %4.38 %
  حریل134513732.08 %3.14 %
  کهمدا813186786.73 %1.32 %
  ثتران140014130.93 %1.73 %
  وپترو18331814-1.04 %4.43 %
  سمگا31783129-1.54 %9.55 %
  فولاد128813131.94 %2 %
  خپارس13301290-3.01 %1.97 %
  غشاذر169517131.06 %4.71 %
  پتایر37303583-3.94 %1.64 %
  حفاری36003590-0.28 %1.52 %
  تایرا26022507-3.65 %1.48 %
  فخوز304630730.89 %3.28 %

  #سبد

در صورت وجود هرگونه سوال، نیاز به راهنمایی و یا پیشنهاد لطفا از طریق با ما در تماس باشید.

ما همه ایده ها، پیشنهادها و انتقادها را می‌خوانیم و پاسخگو هستیم

نسخه پیشرفته سهامیاب

 • اطلاعرسانی عرضه‌های اولیه
 • اطلاعرسانی لحظه‌ای اطاعیه کدال سهام شما
 • اطلارسانی قیمت های سهام شما، وضعیت پرتفوی
 • مدیریت چندین سبد سهام
 • و صدها امکان کاربردی دیگر
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟