21:15
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۷۷،۸۴۷.۲
   ۴۶.۹۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۶۳،۸۰۱ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۵/۱۲/۰۴    ۱۲:۳۶

تحلیلهای مرتبط با پرتفوی

اطلاعیه های کدال

قزوین اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال...
ولانا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
گوهران توضیحات شرکت در مورد صورتهای مالی...
گزارش وضعیت نمادهای متوقف شرکت های...
غپاک اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال...
لازما اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
ارفع توضیحات شرکت در مورد پیش بینی درآمد...
ساینا مکاتبه شرکت در خصوص عدم نیاز به...
خساپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
کچاد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
قزوین گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
قزوین گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
ختراک گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
وکرد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
فنفت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
سفار گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
شفن گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
مبین گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
وارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
ثپردیس مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
ولانا گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲...
غپینو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
وزمین تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
بشهاب گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
وپسا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
شاوان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
شپاس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
چافست گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
مفاخر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
فرابورس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان
  ف پارسا(@f2339)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  فایرا28302828-0.07 %1.18 %
  سمگا23211972-15.04 %3.86 %
  پاسا21631748-19.19 %40.3 %
  خزامیا919856-6.86 %5.33 %
  حسینا70836978-1.48 %20.3 %
  ودی99810020.4 %3 %
  بالاس92578987-2.92 %10.91 %
  دماوند84898315-2.05 %7.31 %
  کاما77107032-8.79 %4.48 %
  رتکو90928763-3.62 %1.38 %
  برکت24202360-2.48 %1.96 %

  #سبد
  حسن شعبانی(@shabani60)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  شبهرن825082850.42 %12.43 %
  بکهنوج910091540.59 %12.19 %
  واتی19501881-3.54 %11.99 %
  خپارس8588802.56 %11 %
  غگلپا99001350136.37 %13 %
  پکویر39003663-6.08 %11.68 %
  ذوب258827466.11 %6.69 %
  غگل4160040496-2.65 %21.01 %

  #سبد ض
  رضا نيك دوست(@nik1355)
  #پرتفوی پرتفولیوی شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) با 11.303.958 میلیون ریال سرمایه . جالب و قابل تعمقه . یا 90% فعال بازار سرمایه خیلی بیسواد هستند و الکی دست و پا میزنن یا این 10% خیلی باسواد هستند. تصمیم با شماست
  جمشید اعوذ بالله(@oo0000)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تلیسه5300834857.51 %6.28 %
  زگلدشت2500391356.52 %5.89 %
  غگلستا4760731353.63 %13.76 %
  آپ99991499049.91 %41.84 %
  غدیس2310422182.73 %9.04 %
  حسیر2090262825.74 %7.83 %
  غگلپا99001326333.97 %15.37 %

  #سبد #عرضه_اولیه #برکت هم داره میاد. تا پنجاه درصد امیدوارم سود بدهد.
  پدرام محمدی(@pedram888)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خودرو2575289612.47 %100 %

  #سبد
  رضا اصغری(@asghary)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وپارس14061145-18.56 %0.98 %
  وبصادر10881005-7.63 %13.45 %
  فولاد14991406-6.2 %8.72 %
  کبافق628315719150.18 %5.04 %
  شپنا77062498-67.58 %1.28 %
  خراسان622065385.11 %23.12 %
  شپدیس99448388-15.65 %0.2 %
  شیراز43192481-42.56 %4.26 %
  کپرور3187523764.32 %5.48 %
  ثتران20811192-42.72 %3.02 %
  وسبحان17251265-26.67 %4.06 %
  وکوثر11501003-12.78 %19.43 %
  وانصار17691701-3.84 %6 %
  خاذین1140949-16.75 %4.97 %

  #سبد
  حسن خلیق(@hassan49)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خساپا111512269.96 %52.29 %
  خودرو284029744.72 %28.83 %
  خپارس8679408.42 %3.04 %
  فباهنر203020541.18 %10.62 %
  زگلدشت41224041-1.97 %5.22 %

  #سبد
  جمشید اعوذ بالله(@oo0000)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تلیسه5300849860.34 %6.56 %
  زگلدشت2500424369.72 %6.55 %
  غگلستا4760731353.63 %14.11 %
  آپ99991453645.37 %41.63 %
  غدیس2310409077.06 %8.98 %
  حسیر2090279233.59 %8.54 %
  غگلپا99001145915.75 %13.62 %

  #سبد کسی داره هنوز #عرضه_اولیه ها را :)
  جمشید اعوذ بالله(@oo0000)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تلیسه5300720535.94 %5.53 %
  زگلدشت2500364045.6 %5.59 %
  غگلستا4760731353.63 %14.04 %
  آپ99991471247.13 %41.92 %
  غدیس2310363657.4 %15.89 %
  حسیر2090279933.92 %17.03 %

  #سبد گفته بودم #عرضه_اولیه #حسیر را نفروشید. اصلا این سهم نسبت به بقیه رشدی نکرده بود.
  جمشید اعوذ بالله(@oo0000)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تلیسه5300720335.91 %5.62 %
  زگلدشت2500359243.68 %5.61 %
  غگلستا4760731353.63 %14.27 %
  آپ99991493749.38 %43.25 %
  غدیس2310333644.42 %14.81 %
  حسیر2090266127.32 %16.45 %

  #سبد عرضه_اولیه #حسیر را خیلی زود فروختند ملت. خسته نباشید.
  پدرام محمدی(@pedram888)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خودرو2575295514.76 %100 %

  #سبد
  رضا اصغری(@asghary)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وپارس14061145-18.56 %1.04 %
  وبصادر10881005-7.63 %14.29 %
  فولاد14991436-4.2 %9.46 %
  کبافق628316577163.84 %5.65 %
  شپنا77062566-66.7 %1.39 %
  خراسان622062530.53 %23.49 %
  شپدیس99448297-16.56 %0.21 %
  شیراز43192254-47.81 %4.11 %
  کپرور3187523764.32 %5.82 %
  ثتران20811180-43.3 %3.17 %
  وسبحان17251234-28.46 %4.21 %
  وکوثر11501000-13.04 %20.58 %
  وانصار17691752-0.96 %6.57 %

  #سبد
  جمشید اعوذ بالله(@oo0000)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تلیسه5300778046.79 %6.07 %
  زگلدشت2500368047.2 %5.74 %
  غگلستا4760717650.76 %14 %
  آپ99991641164.13 %47.5 %
  غدیس2310280621.47 %12.46 %
  حسیر2090230310.19 %14.23 %

  #سبد آنهایی که #عرضه_اولیه #آپ را بعد از متعادل شدنش در روزهای اول فروختند، الان هم خوشحال هستند؟
  امید خدابنده(@omid53)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خاهن1953388598.92 %19.45 %
  خریخت22861287-43.7 %2.43 %
  ولیز122612542.28 %2.58 %
  ثاژن45263663-19.07 %7.24 %
  وساپا12281009-17.83 %4.96 %
  خساپا791115846.4 %3.18 %
  خگستر47693911-17.99 %12.76 %
  ختور36912757-25.3 %5.73 %
  وپترو20371503-26.22 %2.07 %
  خودرو33082799-15.39 %3.56 %
  ختوقا152615501.57 %4.26 %
  ذوب29472746-6.82 %9.9 %
  حریل14511404-3.24 %9.16 %
  پخش28822672-7.29 %5.51 %
  آکنتور5336946567-12.75 %3.52 %
  کپرور56345237-7.05 %3.69 %

  #سبد
  جمشید اعوذ بالله(@oo0000)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تلیسه5300750041.51 %6.06 %
  زگلدشت2500352240.88 %5.69 %
  غگلستا4760744456.39 %15.04 %
  آپ99991563056.32 %46.87 %
  غدیس2310267315.71 %12.29 %
  حسیر209021944.98 %14.04 %

  #سبد #عرضه_اولیه #آپ گر صبر کنی زغوره حلوا سازی.
  جمشید اعوذ بالله(@oo0000)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تلیسه5300729837.7 %6.15 %
  زگلدشت2500352240.88 %5.94 %
  غگلستا4760722651.81 %15.22 %
  آپ99991488648.87 %46.54 %
  غدیس2310254610.22 %12.21 %
  حسیر209020900 %13.95 %

  #سبد #عرضه_اولیه ها درسته زیاد نیست ولی کلا توی این بازار روحیه بخش هستند :)
  پدرام محمدی(@pedram888)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  خودرو257525950.78 %100 %

  #سبد
  رضا اصغری(@asghary)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وپارس14061145-18.56 %1.37 %
  وبصادر10881005-7.63 %18.91 %
  فولاد14991368-8.74 %11.92 %
  کبافق628312618100.83 %5.69 %
  شپنا77062793-63.76 %2.01 %
  شپدیس99448159-17.95 %9.2 %
  شیراز43192500-42.12 %6.04 %
  کپرور3187523764.32 %7.69 %
  ثتران20811206-42.05 %4.29 %
  وسبحان17251257-27.13 %5.67 %
  وکوثر11501000-13.04 %27.22 %

  #سبد
  جمشید اعوذ بالله(@oo0000)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  تلیسه5300750041.51 %8.34 %
  زگلدشت2500358543.4 %7.97 %
  غگلستا4760786865.29 %21.87 %
  آپ99991499249.93 %61.83 %

  #سبد اینهم از سرنوشت #عرضه_اولیه های قبلی. البته به غیر از بکهنوج. #تلیسه #زگلدشت #غگلستا #آپ
  فردین جعفری نوده(@fakherrah)
  نام نمادمیانگین قیمت خریدقیمت پایانیدرصد سود/زیاندرصد
  وساپا11061078-2.53 %41.08 %
  خودرو281229063.34 %12.17 %
  فاسمین41293844-6.9 %31.73 %
  کروی35933583-0.28 %15.01 %

  #سبد با سلام نظر شما در مورد چینش سهم چیه

در صورت وجود هرگونه سوال، نیاز به راهنمایی و یا پیشنهاد لطفا از طریق با ما در تماس باشید.

ما همه ایده ها، پیشنهادها و انتقادها را می‌خوانیم و پاسخگو هستیم

نسخه پیشرفته سهامیاب

 • اطلاع‌رسانی عرضه‌های اولیه
 • اطلاع‌رسانی لحظه‌ای اطاعیه‌های سهام شما
 • اطلاع‌رسانی قیمت های سهام شما، وضعیت پرتفوی
 • اطلاع‌رسانی قیمت و خط روندهای تعیین شده
 • مدیریت چندین سبد سهام
 • و صدها امکان کاربردی دیگر
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟