21:02
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۹۸،۵۹۶.۹۳
   ۶۵۲.۸۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۹۳۰،۷۳۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۱۰/۲۶    ۱۲:۴۲

اطلاعیه های کدال

سنیر افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با...
صایند اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
گسترش ثابت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
چافست تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
کاسپین پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی...
تیپیکو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
امید بازار صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه...
گنجینه امید ثابت صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه...
کاردان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
بهمن بازار اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
ورنا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
ثروتم صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه...
پیروزان ثابت صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه...
ارفع افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با...
بهمن بازار اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
سنیر افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با...
گلرنگ ثابت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
فولاد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
اعتماد صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه...
زرین سهام صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه...
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
کگل صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه...
شبندر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور...
شیمی بافت مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عمومی...
شیمی بافت مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عادی به...
شیمی بافت مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عمومی...
شیمی بافت مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عادی به...
شیمی بافت مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات صورت مالی...
شیمی بافت مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات صورت مالی...
شیمی بافت مشمول اصل ۴۴ - گزارش فعالیت هیات...

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

خرید سیگنال خرید

خرید
  بهروز خانجانی(@goldenpips)
  #سیگنال #خرید #پلوله
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید410080001397/03/31متوسط95%

  توضیح: حد ضرر 350 تومان

  سلب مسئولیت: سهامیاب و goldenpips هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  میرفرهاد عبدالرحیمی(@farshad1354)
  #سیگنال #خرید #فزرین
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید663990001396/12/09کم35%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و farshad1354 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

   عمو  ناچی(@craft)
  #سیگنال #خرید #شرانل
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید606085001396/11/10متوسط40%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و craft هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

   عمو  ناچی(@craft)
  #سیگنال #خرید #آسیا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید173318811396/11/10متوسط8%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و craft هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  امیدوار بورس(@sopa)
  #سیگنال #خرید #فایرا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید147120001396/11/18کم35%

  توضیح: #خساپا #زنگان #جهرم #لکما #خودرو #ذوب #سدور

  سلب مسئولیت: سهامیاب و sopa هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  علی ش(@advishez)
  #سیگنال #خرید #جهرم
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید83011501396/12/09بالا38%

  توضیح: اینم اولین سیگنال بنده از جنس بازار پایه..

  سلب مسئولیت: سهامیاب و advishez هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  علی حسینی(@ali1374)
  #شاخص رو کشیدن بالا چند تا عرضه اولیه رو بندازن به ملت #خرید #سیگنال #ذوب #بورس بد بین
  میرفرهاد عبدالرحیمی(@farshad1354)
  #سیگنال #خرید #فاسمین
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید615190001396/12/15کم46%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و farshad1354 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  علیرضا ذاکری(@fattah0098)
  #سیگنال #خرید #غگلستا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید758692001396/11/04کم21%

  توضیح: هدف دوم920تومن هست و به مرور تجبا نزدیک شدن به اسفند و تا پایان امسال1200تومن خواهد شد و همچنین از سود سالانه بهره مند خواهید شد+++

  سلب مسئولیت: سهامیاب و fattah0098 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  علیرضا ذاکری(@fattah0098)
  #سیگنال #خرید #غگلستا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید758681001396/10/30کم6%

  توضیح: مشکلی برای صعود نداره با خیال راحت بخرید+++

  سلب مسئولیت: سهامیاب و fattah0098 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مجید مویدی(DRB)(@drbagheri)
  سلام پیرو تمام گفته های قبل سهام یاب - ایده مجید مویدی(DRB) | 409335671 و https://www.sahamyab.com/stocktwits/user/drbagheri و سهام یاب - ایده مجید مویدی(DRB) | 428820871 و سهام یاب - ایده مجید مویدی(DRB) | 428797671" target="_blank">سهام یاب - ایده مجید مویدی(DRB) | 428797671 و سهام یاب - ایده مجید مویدی(DRB) | 428797671" target="_blank">سهام یاب - ایده مجید مویدی(DRB) | 428797671 و سهام یاب - ایده مجید مویدی(DRB) | 428641771 و ... #وپترو بروزرسانیحجمهای خوب با نسبتهای خوب و در آستانه شکستن مقاومت و بازه سال روزهای خوبی پیش روی وپترو خواهد بود انشاا... با هدف اولیه 2450 ریال به نظر میرسه وپترو حرکت صعودی قدرتمندی رو آغاز کرده انشاا... #تحلیل #تکنیکال ...مثل همیشه #سیگنال #خرید نیست !صرفا نظر شخصی نظر شخصی... نمایش بیشتر خوش بین
  میرفرهاد عبدالرحیمی(@farshad1354)
  #سیگنال #خرید #فباهنر
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید634190001396/12/15کم41%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و farshad1354 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  میرفرهاد عبدالرحیمی(@farshad1354)
  #سیگنال #خرید #فزرین
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید687190001396/12/09کم30%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و farshad1354 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  کامیار کمال وند(@kami)
  #سیگنال #خرید #بنو
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید81620001396/10/30کم145%

  توضیح: مزایا سلامت مالی، مدیریت قوی ،سودآوری سالهای اول دوران رشد شرکتهای بیمه هست ،سهامداران عمده قوی ( نفت و گاز پارسیان پست بانک که بیشترین شعب را در روستاهادارد وگرفتن بازار بیمه روستاها) ،علاقه سرمایه گذاران خارجی به سهم،کم شدن سهم بیمه های زیانده ،افزایش سرمایه به 4هزار میلیارد

  سلب مسئولیت: سهامیاب و kami هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  میرفرهاد عبدالرحیمی(@farshad1354)
  #سیگنال #خرید #فزرین
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید687190001396/12/09کم30%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و farshad1354 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  رضا غنی پور(@reza602)
  #سیگنال #خرید #غشاذر
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید168018501396/11/30کم10%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و reza602 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  ترنم بهاری(@taranommm63)
  #سیگنال #خرید #توریل
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید171829001396/12/29کم68%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و taranommm63 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  ترنم بهاری(@taranommm63)
  #سیگنال #خرید #توریل
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید171829001396/12/29کم68%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و taranommm63 هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  مجید احمدی(@kalantar)
  #سیگنال #خرید #قثابت
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید273134001396/11/11کم24%

  توضیح: شکست مقاومت 270

  سلب مسئولیت: سهامیاب و kalantar هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

  حسین غلامزاده(@24x6tfs)
  #سیگنال #خرید #کفرا
  نوعقیمت ثبتقیمت هدفتاریخ هدفدرجه ریسکبازدهی مورد انتظار
  خرید431050001396/10/30کم16%

  سلب مسئولیت: سهامیاب و 24x6tfs هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سیگنال و سود و زیان ناشی از آن را به عهده نمی گیرند.

پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟