01:50
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۹۸،۹۲۳.۵۳
   ۳۲۶.۶۵
  • ارزش بازار
  • ۳،۹۴۳،۸۶۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۱۰/۲۷    ۱۳:۲۵

اطلاعیه های کدال خعمرا

خعمرا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
خعمرا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
خعمرا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
خعمرا تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
خعمرا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
خعمرا گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲...
خعمرا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
خعمرا آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی...
خعمرا آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی...
خعمرا زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه...
خعمرا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
خعمرا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
خعمرا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
خعمرا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
خعمرا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
خعمرا گزارش تولید و فروش محصولات دوره ۱...
خعمرا گزارش تولید و فروش محصولات دوره ۱...
خعمرا گزارش تولید و فروش محصولات دوره ۱...
خعمرا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت...
خعمرا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
خعمرا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت...
خعمرا گزارش تولید و فروش محصولات دوره ۱...
خعمرا گزارش تولید و فروش محصولات دوره ۱...
خعمرا گزارش تولید و فروش محصولات دوره ۱...
خعمرا تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
خعمرا زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه...
خعمرا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
خعمرا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
خعمرا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
خعمرا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان
وضعیت: ممنوع - متوقف

خعمرا

تابلو فرعی
آخرین قیمت: ۱
۱ (۱۰۰%)
قیمت پایانی: ۱
۰ (۰%)
آخرین تراکنش: null
۱ : حجم معاملات
  حسن کیانی(@hasan422)
  #خعمرا اگه از این سهم خبردارید توضیح دهید
خرید فروش
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد

ترکیب معاملات نماد خعمرا

  حقیقی حقوقی
حجم خرید ۰ % ۰ ۰ ۰ %
حجم فروش ۰ % ۰ ۰ ۰ %
تعداد خریدار ۰ % ۰ ۰ ۰ %
تعداد فروشنده ۰ % ۰ ۰ ۰ %
  خرید فروش
فعالیت حقیقی ۰ % ۰ %
فعالیت حقوقی ۰ % ۰ %
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟