20:12
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۹،۳۳۹.۱
   ۵۶۴.۵۲
  • ارزش بازار
  • ۳،۵۶۴،۴۸۵ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۹/۰۱    ۱۲:۴۹

اطلاعیه های کدال فملی4

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

فملی4

تابلو اصلی
آخرین قیمت: ۲,۱۹۰
۳۸۸ (۲۱.۵۳%)
قیمت پایانی: ۲,۱۹۰
۳۸۸ (۲۱.۵۳%)
بازه مجاز: ۰ - ۰
آخرین تراکنش: ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ ۱۴:۲۹
EPS: _
P/E: _
۲۸،۴۰۹،۳۹۶ : حجم معاملات
_ : سال مالی
  علی اکبر یعقوبیان پاریزی(@yaghoobiyan3804722965)
  #فملی4 باسلان به دوستان فملی دوستان خبر دقیق که کی وچقدر سود میدن کی داره لطفا ارشاد نمایید
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی4 #فملی با عرض معذرت بنده نمی توانم در مجمع شرکت کنم وبه دلیلی از همه سهام داران می خواهم به مجمع بروند که امکان درگیری لفظی بیشتر میباشد که از مسئولین مس سوالات خود را بپرسند که چرا هئیئت مدیرهجدید شروع بکار نکرده وعلت چیست دلیل اینکه مدیر عامل شایسته انقلابی ومدیر جهادی را به چه دلیل می خواستند عوض کنند چرا سود سال 95را بعد از دو ماه کذشته از مجمع ندادند پول در کدام حساب نگهداری مشود سود مرد در بانک که این پول سود سال95که تا کنون نکهداری شده بهکی مرسد گزارش شش ماه معاون مالی که جوابیه به بورس فرستاده که کلیه هزینها افزایش یافته به نظر ما سند سازی وتخلف وغیر قانونی می باشد وغیر واقعی زیرا چطور ممکن است سهام طرقی نکند ولی هزینهها یک دفعه همه افزایشی باشند حساب رس ملی مس موضوع را پیگیری وبه اطلای نمایندهگان مجلس و بورس برسانند و هیئت مدیره در مورد تجدید ارز یابی دارائیی ها تا کنون چه اقداماتی انجام دادهاند و هزاران سوال دیگر که از پرونده فساد مالی مدیر عامل قبلی پوستین دوز که پرونده در قوه قضاعیه چگونه پیگری مشود وهزاران چرای وسوال دیگر که سهامداران در مجمع فوقالعاده بپرسند وجواب بخواهندواگر شرکت ملی مس جواب قانع کننده نداد از طریق قوه قضائیه پیگیری خواهیم کرد و این را بخوانند ببینید که با من چه مخا لفت خواهند نمود خوش بین خوش بین
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی بهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )کمتر از یک دقیقه پیش #فملی4 همهچیز حیا دارد الا این فرد وقتی نمدانی که سهم بعداز باز شدن بالا ماید یا پائین و وقتی نمی دانی صنعت مادر چیست وکوره ان فکر مکنی تنور نانوائیاست وبا 5میلیون تومان کوره درست مکنی خجالت هم چیز خوبی است در ضمن از دروغ گوئیی و اعمال منافقانه ابا نداری وتکرار ده کلمه در عرض شش ماه پیدر پی اعصاب کشی و همه مخواهند بخاطر اوم مثل تو واین کامنت های زجر اور به سهام یاب فملینگاه نمکنند ودوستم می گفت که مخواهم از شر این فرد راحت بشوم کلیه سهام فملی ام را به یک خیریه بخشیده وسود انرا وقف نمودمحالا من برای تو مگویم واللا همه مردم مدانند واز تو هزاران مرتبه با هوش وزرنگ هستند و مدانند سهم را گی بخرند وکی بفروشند وتو در این مورد هم هیچ نمدانی ونی فهمی وخلاصه کنم فملی 5سال رکود بود وجهان ودنیا وهمه وخیلی از سهام داران که هنوز در ضررهستند ومنت ظرند که قیمتها برود بالا وبه سود برسند وبعد نصمیم بگیرند در چه زمانی بفروشند وخلاصه فملی 5سال سود خواهد داد تا چبران زیان 5سال گذشته بشود در ضمن گوشهاتو باز کن وبرو سهم دیگر که مثل تو همه ناشی باشند که سهام داران فملی همه قدیمی هستند وهمه روی سهم شناخت دارند وهمه حساب کتاب نموده اند که کی بخرند و کی بفروشند وهمه روی حساب وکتاب عمل مکنند وهیچ نیازی به منافق صفتان و دروغ گویان منافق بی سواد ووکیل وقیوم نیازی ندارندو فملی هیچ وقت دیگر پائین نمی ایدکه من قبلا شرح دادهام که حتی از اسمان گلوله بارد خوش بین خوش بین
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی4 همهچیز حیا دارد الا این فرد وقتی نمدانی که سهم بعداز باز شدن بالا ماید یا پائین و وقتی نمی دانی صنعت مادر چیست وکوره ان فکر مکنی تنور نانوائیاست وبا 5میلیون تومان کوره درست مکنی خجالت هم چیز خوبی است در ضمن از دروغ گوئیی و اعمال منافقانه ابا نداری وتکرار ده کلمه در عرض شش ماه پیدر پی اعصاب کشی و همه مخواهند بخاطر اوم مثل تو واین کامنت های زجر اور به سهام یاب فملینگاه نمکنند ودوستم می گفت که مخواهم از شر این فرد راحت بشوم کلیه سهام فملی ام را به یک خیریه بخشیده وسود انرا وقف نمودمحالا من برای تو مگویم واللا همه مردم مدانند واز تو هزاران مرتبه با هوش وزرنگ هستند و مدانند سهم را گی بخرند وکی بفروشند وتو در این مورد هم هیچ نمدانی ونی فهمی وخلاصه کنم فملی 5سال رکود بود وجهان ودنیا وهمه وخیلی از سهام داران که هنوز در ضررهستند ومنت ظرند که قیمتها برود بالا وبه سود برسند وبعد نصمیم بگیرند در چه زمانی بفروشند وخلاصه فملی 5سال سود خواهد داد تا چبران زیان 5سال گذشته بشود در ضمن گوشهاتو باز کن وبرو سهم دیگر که مثل تو همه ناشی باشند که سهام داران فملی همه قدیمی هستند وهمه روی سهم شناخت دارند وهمه حساب کتاب نموده اند که کی بخرند و کی بفروشند وهمه روی حساب وکتاب عمل مکنند وهیچ نیازی به منافق صفتان و دروغ گویان منافق بی سواد ووکیل وقیوم نیازی ندارندو فملی هیچ وقت دیگر پائین نمی ایدکه من قبلا شرح دادهام که حتی از اسمان گلوله بارد خوش بین
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی بهمن شیخ رحیمی( @bsh1460806468 )کمتر از یک دقیقه پیش #فملی4 قابل توجه ان دسته از افراد که توصعه خرید میکنند وبخصوص انها ئیکه مخز مردم را در هر لحظه مخورند بابا بچه هم مداند مس وسهم او را بخرند سود مکنند وانها ئیکه طمعشان بیشتر است وازچندین سال فبل خریدهاند ولی اینهمه اصرار برای چیست مردم پول ندارند واگر پول دارید بدهید بخرند واگر متوانید نسیه بدهید کل مس را مخرند واگر پول سراغ دارید ومی توانید پول کلان جور کنید کل سهم بورس را سهام داران مخرند و پر واضح است و کار من وتو نیست افزایش قیمت مس جهانی می باشد ورشد خواهد کرد وهمه منتظرند که قیمت هر سهم ملی مس از 10000تومان بگزرد واینقدر سفیع واحمق وکودن نباش وخودتو به ان راه نزن ومغز مردم را نخور اگر زن نیستی وکلاه بردار راه پول در اوردن وپول نشان بده که همه مدانند از بچه تا بزرگ ومس هر روز در جهان ترقی مکند وخود بنه دو سال در همه موارد مغز مردم را خورده واز کارم پشیمان هستم ودر عرض دو سال در مورد ملی مس همه چیز را گفتهام وحتی سهامداران اعتراف کردند که اکر دختر کور داشته باشیم که شیخ تبلیغ کند یک شب در خانه نمی ماند ودر مورد تمام سهم ها اعتراف کردند که اگر هر سهمی مثل بهمن شیخ رحیمی مبلغ 3تا داشت ان سهم ترقی می کرد با این همه من شبانه روز تبلیغ مکردم ملی مس را ولی در عرض دو سال یک نفر هم به حرفها وتبلیغهای من سهم نخرید که فکر مکنم در هر زمینه ای تو باید ده سال اموزش ببینی تا بشوی بهمن شیخ رحیمی که بیش از 3هزار نفر از سهام داران غیر از فملی به من زنگ زدند وتقدیر وتشکر خوش بین
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی4 قابل توجه ان دسته از افراد که توصعه خرید میکنند وبخصوص انها ئیکه مخز مردم را در هر لحظه مخورند بابا بچه هم مداند مس وسهم او را بخرند سود مکنند وانها ئیکه طمعشان بیشتر است وازچندین سال فبل خریدهاند ولی اینهمه اصرار برای چیست مردم پول ندارند واگر پول دارید بدهید بخرند واگر متوانید نسیه بدهید کل مس را مخرند واگر پول سراغ دارید ومی توانید پول کلان جور کنید کل سهم بورس را سهام داران مخرند و پر واضح است و کار من وتو نیست افزایش قیمت مس جهانی می باشد ورشد خواهد کرد وهمه منتظرند که قیمت هر سهم ملی مس از 10000تومان بگزرد واینقدر سفیع واحمق وکودن نباش وخودتو به ان راه نزن ومغز مردم را نخور اگر زن نیستی وکلاه بردار راه پول در اوردن وپول نشان بده که همه مدانند از بچه تا بزرگ ومس هر روز در جهان ترقی مکند وخود بنه دو سال در همه موارد مغز مردم را خورده واز کارم پشیمان هستم ودر عرض دو سال در مورد ملی مس همه چیز را گفتهام وحتی سهامداران اعتراف کردند که اکر دختر کور داشته باشیم که شیخ تبلیغ کند یک شب در خانه نمی ماند ودر مورد تمام سهم ها اعتراف کردند که اگر هر سهمی مثل بهمن شیخ رحیمی مبلغ 3تا داشت ان سهم ترقی می کرد با این همه من شبانه روز تبلیغ مکردم ملی مس را ولی در عرض دو سال یک نفر هم به حرفها وتبلیغهای من سهم نخرید که فکر مکنم در هر زمینه ای تو باید ده سال اموزش ببینی تا بشوی بهمن شیخ رحیمی که بیش از 3هزار نفر از سهام داران غیر از فملی به من زنگ زدند وتقدیر وتشکر خوش بین
  بهمن شیخ رحیمی(@bsh1460806468)
  #فملی4 وکیل دادگستری چنین غلط در سهام یا ب نمکند ؟وکیل خلاف نمی کند جه بر سد بجعل وانواع جرایم دیگر که همین عنوان وکیل وشما به قانونوارد نیستید ومن از حقوق اندکی سدر ماورم باز منمگویم هیج نمی دانم وشمااین طور افسار گسیخته اعلام وکیل بودن می کنی د نمی دانید جعل عنوان وکیل خود یکی از جرایم جزا ودادگاههای کیفری است و عنوان کننده جعل غنوان وکیل خود از جرایم سنگین قوه قضا عیه است واگر شما با یک وکیل مشورت می کردید مگفت توقف کنید واصلا ادامه ندهید چون جعل عنوان وجعل نامه ملی مس واستفاده از نامه جعلی در سهام یاب که دلیل ومدرک زنده ومربوط به شما که در سهام یاب نگه داری وحفاظت می شود وهر روز هم به جرایم شما افزوده می شود من شما را برادرانهنصیحت کردم ولی شما تند رفتید من هستم جعل عنوان است وطبق قانون من از دادستان رفسنجان می خواهم به جرایم شما رسیدگی کن واز پلیس فتا رفسنجان و کتبا هم از انها خواهم خواست خوش بین
  حمید حکیمی(@kamal100)
  #فملی4 قیمت این سهم در این و ضعیت مناسب است البته هنوز رالی این سهم شروع نشده است .
خرید فروش
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد

ترکیب معاملات نماد فملی4

  حقیقی حقوقی
حجم خرید ۰ % ۰ ۰ ۰ %
حجم فروش ۰ % ۰ ۰ ۰ %
تعداد خریدار ۰ % ۰ ۰ ۰ %
تعداد فروشنده ۰ % ۰ ۰ ۰ %
  خرید فروش
فعالیت حقیقی ۰ % ۰ %
فعالیت حقوقی ۰ % ۰ %

سهامداران فملی4

نام سهامدار تعداد سهم درصد
سازمان توسعه ونوسازي م .وص .م .ابخش پنجم دارايي 3,989,195,522 7.94
موسسه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران 1,444,301,270 2.86
شركت س ااصفهان س .خ )م ك م ف ع ( 986,113,814 1.97
شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات )س ع (بخش 8 983,026,631 1.96
شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات )س ع (بخش 10 979,243,730 1.95
شركت س اآذربايجان شرقي س .خ )م ك م ف ع ( 957,596,064 1.91
شركت س اتهران س .خ )م ك م ف ع (بخش 4 946,026,744 1.89
شركت س اتهران س .خ )م ك م ف ع ( 931,961,563 1.86
سازمان توسعه ونوسازي م .وص .م .ابخش چهاردارايي 898,599,748 1.79
شركت س امازندران س .خ )م ك م ف ع ( 893,386,272 1.78
شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات )سهامي عام 882,842,860 1.76
شركت س اكرمان س .خ )م ك م ف ع ( 870,950,088 1.74
بانك رفاه كارگران )سهامي عام ( 816,493,506 1.63
شركت س اگيلان س .خ )م ك م ف ع ( 806,038,135 1.61
شركت س اخراسان رضوي س .خ )م ك م ف ع (بخش 3 755,118,856 1.51
شركت س اخراسان رضوي س .خ )م ك م ف ع ( 743,892,023 1.48
شركت س اآذربايجان غربي س .خ )م ك م ف ع ( 698,010,574 1.39
شركت بانك ملت )سهامي عام ( 685,880,117 1.37
شركت سرمايه گذاري صدرتاءمين )سهامي عام (بخش 1 687,000,000 1.37
شركت س اسيستان وبلوچستان س .خ )م ك م ف ع ( 673,751,619 1.34
سازمان توسعه ونوسازي م .وص .م .ا(معاف ازماليات ) 659,048,791 1.31
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير 658,703,863 1.31
شركت بانك ملت )سهامي عام (بخش 3 659,216,589 1.31
شركت س اخوزستان س .خ )م ك م ف ع ( 634,487,584 1.26
صندوق سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر 620,522,321 1.24
شركت س اكرمانشاه س .خ )م ك م ف ع ( 609,409,849 1.21
شركت سرمايه گذاري صدرتاءمين )سهامي عام (بخش 2 609,000,000 1.21
شركت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس )سهامي عام ( 600,513,410 1.19
شركت س الرستان س .خ )م ك م ف ع ( 579,268,649 1.15
موسسه صندوق بازنشستگي شركت .م .ص .مس ايران بخش 1 571,295,699 1.14
شركت بانك ملت )سهامي عام (بخش 1 566,820,272 1.13
شركت توسعه ومديريت سرمايه صبا)سهامي خاص ( 565,483,237 1.13
شركت س افارس س .خ )م ك م ف ع ( 525,093,858 1.05
شركت سرمايه گذاري فرهنگيان )سهامي خاص ( 506,912,441 1.01
شركت س اگلستان س .خ )م ك م ف ع ( 509,112,208 1.01
موسسه صندوق بازنشستگي شركت .م .ص .مس ايران بخش 3 500,000,000 1.00
شركت بانك ملت )سهامي عام (بخش 5 500,000,000 1.00
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟