03:02
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۰،۷۱۳.۲
   -۲۰۷.۹۷
  • ارزش بازار
  • ۳،۲۹۰،۱۶۷ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۳/۰۷    ۱۲:۵۲

تحلیلهای مرتبط با فباهنر

اطلاعیه های کدال فباهنر

فباهنر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
فباهنر تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
فباهنر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
فباهنر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲...
فباهنر گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه...
فباهنر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه...
فباهنر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی...
فباهنر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
فباهنر ارایه توضیح در خصوص اطلاعات شرکت...
فباهنر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
فباهنر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
فباهنر ارایه توضیحات شرکت در خصوص اطلاعات...
فباهنر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
فباهنر اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال...
فباهنر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
فباهنر توضیحات شرکت در خصوص دلایل تعدیل...
فباهنر اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال...
فباهنر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
فباهنر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
فباهنر پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
فباهنر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
فباهنر ارائه توضیحات در خصوص اطلاعات پیش...
فباهنر پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
فباهنر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
فباهنر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
فباهنر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
فباهنر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
فباهنر پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
فباهنر گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
فباهنر مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی...

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

مس‌ شهیدباهنر

فلزات اساسی

مجاز

فباهنر

تابلو فرعی
۳,۳۵۰
-۱۷۷ (-۵.۰۲%) آخرین تراکنش: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۲:۲۹
۳,۳۸۷
-۱۴۰ (-۳.۹۷%) قیمت پایانی
بازه مجاز: ۱ - ۷,۰۵۴
حجم معاملات: ۳،۲۸۹،۲۳۴
سال مالی: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
EPS: ۴۱۵
P/E: ۸.۵۰
  ﻋﻠﻲ ﻳﻌﻘﻮﺑﻴﺎﻥ(@agah03793)
  #فباهنر ﻫﺮﮔﺰ ﺯﻳﺮ ﻫﺰاﺭ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻭﺧﺖ ,ﺩاﺧﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﻳﻜﻲ ﺧﻄ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺭاﻩ ﻣﻴﻔﺘﻪ,ﭘﺲ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﺮﻳﺪ
  حسن محیط(@mohit64)
  #فباهنر بازی جالبی رو در پیش داریم.حقوقی که قبل از مجمع اون همه خرید و الان هم داره میاره پایین و می خره یا حقوقی هایی که عقب مونده بودند دارند با ایجاد ترس و سیو سود خرید می کنند. اوردرهای 50.000 یا 20.000 به چه معنایی است سقوط؟
  ﻋﻠﻲ ﻳﻌﻘﻮﺑﻴﺎﻥ(@agah03793)
  #فباهنر ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺳﻼﻡ,ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺩ ﻭﻳﻚ ﻳﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﻡ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ,ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭﺧﺘﻬﺎﺷﻮ ﺧﻮﺩﻡ ﻛﺎﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﻜﺮﺩﻱ ﻗﺪ ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﭼﻮﺏ ﺧﺸﻚ,اﻣﺎ اﻻﻥ ﻫﺮﻛﺪﻭﻡ ﻳﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ و ﺩاﺭﻥ ﻣﻴﻮﻩ ﻣﻴﺪﻥ,اﻻﻧﻢ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﺮﻡ ﺑﻪ ﺩﻳﺪ ﻳﻪ ﺑﺎﻏﺪاﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﻜﻨﻢ,ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺨﺘﻲ ﺯﻣﺴﺘﻮﻥ ﺭﻭ ﻛﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﻮﻩ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻥ ﺭﻭ ﭼﻴﺪ,اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺖ اﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩاﺭﻱ ﻧﮕﺮاﻥ ﻧﺒﺎﺵ,اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﺪاﺭﻱ اﺻﻼ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻴﺨﺮﻳﺪﻱ,ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﻭﺱ ﺩاﺭﻡ ﺑﺎﺯ ﺑﻴﺎﺩ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻛﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻨﻢ,ﻣﺠﻤﻊ اﻣﺴﺎﻝ ﺧﻴﻠﻲ ﺣﺮﻑ ﺑﺮاﻱ ﮔﻔﺘﻦ ﺩاﺷﺖ,ﻛﺎﺭﺧﻮﻧﻪ اﻱ ﻛﻪ اﺧﺘﺮاﻋﻲ ﺩاﺭﻩ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺤﺼﺎﺭا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮﺩ ,ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻛﻮﻛﺎﻛﻮﻻ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ اﻭﻥ ﻃﻌﻢ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ اﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻪ,ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﭘﺮﺳﻮﺩ, خوش بین
  گرگ والستریت دی کاپریو(@farajiakbar2020)
  #فباهنر دوستان خیلی ناراحت نشین...جو بازارم کلا خوب نیس...سهامدارا گرخیدن!...حقوقیم اینو خوب میدونه....کی میدونه فردا چی میشه!!!
  گرگ والستریت دی کاپریو(@farajiakbar2020)
  #فباهنر خخخ...خانم وزیری از پا قدم شماس...به هر سهمی ورود میکنی کپ میکنه سهم..
  تیر داد(@trdad)
  #فباهنر بفروشین . حتما و زودتر بفروشین . سهم با پ ب ای 5 رو زودتر بفروشین بازار پایه بخرین . ولی یادتون باشه بازار پایه رو جایی میخرین که دیگه سقفش پرشده بعد به ضرر سنگین اونو میفروشین میاین اینو توی صف خرید و درصدهای مثبت و قمیت های بالاتر میخرین . زودتر انجام بدین تا دیر نشده
  گرگ والستریت دی کاپریو(@farajiakbar2020)
  #فباهنر میدونین ما فرهنگ هیچی رو نداریم...سهامداریم یکی ازوناس..من فک میکنم اگه امروز بفرشیم از ضرر فردا جستیم,اون یکیم همچین فکری میکنه وو....ومیشه دومینو!...تا این, معذرت میخوام! بز بازیا باشه بورس ما همینه.
  عباس حیدری(@barakat1271)
  #فباهنر شما فروشنده ها ..شمایی که میخواستید بفروشید همون قبل مجمعش 400می فروختید.چرا تواین قیمتا میفروشید
  رویا وزیری(@ruyavaziri)
  #فباهنر حقوقی در لحظه آخر وارد شد!
  محمد حسین(@mhsh)
  #فباهنر حجم فروش خیلی غیرطبیعیهکدهای سنگین دارن خالی میکنناگه خبر خاصی هست به ما هم بگین
  رویا وزیری(@ruyavaziri)
  #فباهنر پایانی 3391 ریال!!!! بد بین
  رضا استقلالي(@rezass)
  #فباهنر امیدوارم پایانیش زیر 340 نیاد
  عباس اکبری(@finderbug)
  #فباهنر بله و جنگ بین سهامداران جوگیرو میبینیم که دارند مثل چی خالی میکنند سهمشونو تو منفی
  عباس حیدری(@barakat1271)
  #فباهنر طولش دادن تو منفی بازار بازش کردن.واقعا
  رضا استقلالي(@rezass)
  #فباهنر متاسفانه پایانیش هم داره میاد پایین بد بین
  گرگ والستریت دی کاپریو(@farajiakbar2020)
  #فباهنر خدا هیچ کس جو گیر نکنه!
  امیر م(@amir2244)
  #فباهنر هم اکنون به یک حقوقی گردن کلف نیازمندیم
  محمد حسين سيف(@safir2)
  #فباهنر چرا eps 615 ریالی در tsetmc لحاظ نمیشه ؟ چرا سهم باز نمیشه ؟ خیلی مسخرس
  مهدی جاوید(@iran58)
  #فباهنر دوست عزیر سال گذشته هر چه به ماههای پایانی سال نزدیک شدیم میزان تولید و فروش افزایش یافت که پیش بینی می شود این روال با توجه به تقاضای بازار در ماههای پایانی تکرار شود .
  BEHI JHON(@behijhon)
  #فباهنر میزان تولید قابل مقایسه با اسفندماه و بهمن ماه نیست ، چرا؟!
خرید فروش
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
۲ ۵۰،۵۰۰ ۳،۳۴۹ ۳،۳۵۰ ۱۱،۱۲۹ ۱
۲ ۴۰،۰۰۰ ۳،۳۴۸ ۳،۳۷۰ ۵۱،۶۹۰ ۴
۱ ۱،۴۴۶ ۳،۳۴۶ ۳،۴۱۰ ۸،۰۰۰ ۱

ترکیب معاملات نماد فباهنر

  حقیقی حقوقی
حجم خرید ۹۴ % ۳،۰۸۹،۲۳۴ ۲۰۰،۰۰۰ ۶ %
حجم فروش ۱۰۰ % ۳،۲۸۹،۲۳۴ ۰ ۰ %
تعداد خریدار ۹۹ % ۸۹ ۱ ۱ %
تعداد فروشنده ۱۰۰ % ۴۲ ۰ ۰ %
  خرید فروش
فعالیت حقیقی ۴۸ % ۵۲ %
فعالیت حقوقی ۱۰۰ % ۰ %

در صورت وجود هرگونه سوال، نیاز به راهنمایی و یا پیشنهاد لطفا از طریق با ما در تماس باشید.

ما همه ایده ها، پیشنهادها و انتقادها را می‌خوانیم و پاسخگو هستیم

نسخه پیشرفته سهامیاب

 • اطلاع‌رسانی عرضه‌های اولیه
 • اطلاع‌رسانی لحظه‌ای اطاعیه‌های سهام شما
 • اطلاع‌رسانی قیمت های سهام شما، وضعیت پرتفوی
 • اطلاع‌رسانی قیمت و خط روندهای تعیین شده
 • مدیریت چندین سبد سهام
 • و صدها امکان کاربردی دیگر

اطلاعات تماس فباهنر

مدیر عامل : علي اکبر اميني کافي آباد

تلفن شرکت : 02182166000

فکس شرکت : 02182166939

پست الکترونیکی : acc@csp.ir

آدرس سایت : www.csp.ir

آدرس شرکت : تهران، گاندي جنوبي، خيابان هفتم(پاليزواني)، پلاک19

آدرس کارخانه : کرمان کيلومتر 20 جاده باغين

زمینه فعالیت : توليد انواع فراورده هاي مسي وآلياژي مسي وبرنجي

سهامداران فباهنر

نام سهامدار تعداد سهم درصد
شركت سرمايه گذاري صدرتاءمين )سهامي عام ( 696,164,410 77.35
شخص حقیقی 9,401,110 1.04
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟