07:09
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۸،۷۷۴.۶
   ۵۱۳.۴۲
  • ارزش بازار
  • ۳،۵۴۲،۰۵۲ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۸/۳۰    ۱۲:۵۰

اطلاعیه های کدال

ثنوسا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
فلوله اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
ساینا اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال...
ولیز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
بکاب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
شسپا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
حتاید اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
سشمال اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال...
خکمک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
ساربیل اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال...
سیلام اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
سیلام پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
کساپا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
ولملت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
بمیلا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
کوثر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
مرقام اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال...
شیران اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال...
ثپردیس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
سغرب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
پدرخش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
پدرخش پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
ذوب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
ونفت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
های وب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
سصوفی اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
ونفت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
سغرب پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
دروز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
واتی اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت...

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟