02:24
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۱۳۰،۹۲۷.۶۸
   ۲،۴۰۴.۹۲
  • ارزش بازار
  • ۵،۰۰۲،۸۸۳ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۷/۰۵/۲۳    ۱۲:۴۷

اطلاعیه های کدال

های وب ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره...
های وب ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق...
تاپکیش ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ افشای اطلاعات بااهمیت - (تحصیل سهام...
ذوب سهام ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
رمپنا ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
گنجینه امید ثابت ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ...
امید نیکو ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ...
مرقام ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در...
وسدید ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲...
وامید ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با...
لازما ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات با...
ددام ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری...
وامیر ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی...
ارزش آفرین بازار ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ گزارش عملکرد مدیر صندوق
ارزش آفرین بازار ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ گزارش عملکرد مدیر صندوق
وامید ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در...
بانک کشاورزی سهام ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه...
فاذر ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
آتیه نوین ثابت ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
تیپیکو ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
شمواد ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر...
کقزوی ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به...
تبرک ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه...
آرمانی ثابت ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
دقاضی ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری...
داوه ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی...
جهان سهام ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
کنگان ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات صورت مالی...
کنگان ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای...
داوه ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲...

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟