15:50
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۸۸،۲۰۲.۳
   ۱۹۶.۴۳
  • ارزش بازار
  • ۳،۵۱۹،۱۳۲ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۰۸/۲۷    ۱۳:۴۰

اطلاعیه های کدال

لوله قدر مشمول اصل ۴۴ - اساسنامه شرکت
جوین اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
سشرق صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
ددام اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
سیستم اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
خودرو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
مپکهمراز مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای...
خفنر پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی...
سمازن معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت...
سیستم اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
مپکهمراز مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عمومی...
لوله قدر مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای...
مپکهمراز مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عمومی...
لوله قدر مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای...
سابارز مشمول اصل ۴۴ - اساسنامه شرکت
سابارز مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای...
سابارز مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای...
سابارز مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای...
ارزش صبا مشمول اصل ۴۴ - اساسنامه شرکت
مستغلات تامین مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای...
مستغلات تامین مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای...
مستغلات تامین مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عمومی...
مستغلات تامین مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عمومی...
مستغلات تامین مشمول اصل ۴۴ - معرفی با تغییر ترکیب...
مستغلات تامین مشمول اصل ۴۴ - معرفی با تغییر ترکیب...
مستغلات تامین مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای...
مستغلات تامین مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عادی به...
مستغلات تامین مشمول اصل ۴۴ - تغییرات اساسنامه...
مستغلات تامین مشمول اصل ۴۴ - اساسنامه شرکت
مستغلات تامین مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عادی به...

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟