15:41
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۹۵،۲۲۷.۴۷
   ۹۱.۰۵
  • ارزش بازار
  • ۳،۷۲۷،۲۵۹ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۷/۰۲/۳۱    ۱۳:۵۳

اطلاعیه های کدال

خشرق ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره...
ثنام ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
تشتاد ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
سپاها ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ اطلاعیه توزیع اوراق جدید سهام (به...
شراز ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
وایران ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
فن آوا ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت...
نوین ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
سبجنو ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی...
تشتاد ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲...
غکولاک ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
تپمپی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده...
وآذر ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
وآذر ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
وآذر ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
غپینو ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
شراز ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
بمپنا ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
کارآفرین شاخصی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
کارآفرین ثابت ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
کارآفرین شاخصی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه...
شبریز ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
قتربت ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق...
وایران ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
دتماد ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه...
قپیرا ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای...
دسانکو ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به...
عمران زمین ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ مشمول اصل ۴۴ - اساسنامه شرکت
سخزر ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی...
کفپارس ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ تعلیق ورقه بهادار ناشر به علت عدم...

دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

 

خرید اشتراک سیگنال‌ها و تحلیل‌های ویژه

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

210 هزار تومان به جای 420 هزار تومان

60 هزار تومان به جای 120 هزار تومان

20٪ + بازگشت مبلغ خرید به اعتبار شما

**در صورت داشتن اشتراک فعلی، اشتراک خریداری شده، به مجموع زمان شما افزوده می‌شود. **

 

پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت نمادهای زیر برای بازه یک ماهه معاملاتی آتی چیست؟( تاثیر در امتیاز دهی)
#SECTIONS#
#LOGO# #SYMBOL#
پیش بینی شما در مورد روند تغییرات قیمت یک ماهه نماد ##SYMBOL# چیست؟