13:13
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۹۸،۵۹۶.۹۳
   ۶۵۲.۸۹
  • ارزش بازار
  • ۳،۹۳۰،۷۳۴ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۱۰/۲۶    ۱۲:۴۲
 • آخرین قیمت: ۲،۹۵۱
 • حجم معاملات: ۶،۴۶۱،۷۲۵
 • قیمت دیروز: ۲،۸۱۱
 • درصد تغییر قیمت:
  ۴.۹۸
اطلاعات نماد کرماشا(صنایع پتروشیمی کرمانشاه) در گروه محصولات شیمیایی
وضعیت نماد: مجاز

اطلاعیه

عنوان تاریخ انتشار
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۶/۲۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
بیانیه نتایج افزایش سرمایه (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۲/۱۱
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
وصل گاز و راه اندازی واحدها (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
توقف تولید به علت افت فشار گاز ومحدویت مصرف ناشی از برودت هوا (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۵/۰۸/۲۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۰۸/۲۹
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۰۸/۱۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
بیانیه نتایج افزایش سرمایه (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
گزارش تولید و فروش محصولات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
گزارش تولید و فروش محصولات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
گزارش تولید و فروش محصولات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
گزارش تولید و فروش محصولات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
گزارش تولید و فروش محصولات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
گزارش تولید و فروش محصولات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۲/۱۳
گزارش تولید و فروش محصولات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲
آگهی پرداخت بهای فروش حق تقدم سهام (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۲/۰۷
بیانیه نتایج افزایش سرمایه (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۲/۰۷
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۲/۰۶
گزارش کنترلهای داخلی (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۲/۰۶
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۰۲/۰۵
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۵/۰۲/۰۵
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۲/۰۵
تعمیرات اساسی واحد تولیدی (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۲/۰۴
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
گزارش تولید و فروش محصولات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۱/۱۸
آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
گزارش تولید و فروش محصولات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
گزارش تولید و فروش محصولات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
گزارش تولید و فروش محصولات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
گزارش تولید و فروش محصولات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
اعلامیه پذیره نویسی عمومی ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۴/۰۷/۲۹
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۰۷/۲۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۰۷/۲۹
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی (به پیوست) ۱۳۹۴/۰۵/۳۱
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ۱۳۹۴/۰۵/۰۱
تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29(اصلاحیه) ۱۳۹۴/۰۴/۲۲
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1394/03/31 ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 3 ماهه ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
خلاصه تصمیمات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق¬العاده (به پیوست) ۱۳۹۴/۰۴/۱۸
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1394/03/31 (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی (به پیوست) ۱۳۹۴/۰۳/۲۸
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ۱۳۹۴/۰۳/۱۹
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده) ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29(اصلاحیه) ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
گزارش کنترلهای داخلی برای سال مالی منتهی به 29/12/1393 (به پیوست) ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1393/12/29 (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۴/۰۱/۱۹
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 9 ماهه ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1393/06/31(حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1393/09/30 (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۳/۰۸/۲۵
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1393/06/31(حسابرسی شده) ۱۳۹۳/۰۸/۲۰
صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1393/06/31 (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
گزارش تولید و فروش 6 ماهه سال 93 (به پیوست) ۱۳۹۳/۰۷/۲۴
تغییرات پیش شماره و تلفن امور سهام (به پیوست) ۱۳۹۳/۰۶/۲۲
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی (به پیوست) ۱۳۹۳/۰۶/۱۲
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1393/03/31 (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی) ۱۳۹۳/۰۴/۳۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 3 ماهه ۱۳۹۳/۰۴/۲۵
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1393/03/31 ۱۳۹۳/۰۴/۲۳
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1392/12/29(اصلاحیه) ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1392/12/29 ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1392/12/29(اصلاحیه) ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی شده) ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
گزارش کنترل های داخلی برای سال مالی منتهی به 29/12/1392 (به پیوست) ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1392/12/29 ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1392/12/29 ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی (به پیوست) ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده) ۱۳۹۲/۱۲/۲۰
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
اتمام تعمیرات اساسی (به پیوست) ۱۳۹۲/۱۱/۰۵
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 9 ماهه ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1392/09/30 ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
انجام تعمیرات اساسی (به پیوست) ۱۳۹۲/۱۰/۲۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۲/۰۹/۰۶
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره ۱۳۹۲/۰۷/۲۸
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1392/06/31 ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
افزایش قیمت فروش کود اوره (به پیوست) ۱۳۹۲/۰۴/۲۹
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی دوره 3 ماهه ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1392/03/31 ۱۳۹۲/۰۴/۱۰
آگهی پرداخت بهای فروش حق تقدم سهام (به پیوست) ۱۳۹۲/۰۳/۲۶
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1391/12/30 ۱۳۹۲/۰۳/۰۸
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 30/12/91 (به پیوست) ۱۳۹۲/۰۳/۰۷
اطلاعیه در خصوص افزایش قیمت خوراک و کود اوره (به پیوست) ۱۳۹۲/۰۲/۳۱
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ 30/12/1391 (به پیوست) ۱۳۹۲/۰۲/۲۶
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1391/12/30 (حسابرسی شده) ۱۳۹۲/۰۲/۲۵
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1391/12/30 ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1391/12/30 ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1391/12/30 ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی (به پیوست) ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1391/12/30 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

خبر و تحلیل