15:45
  • وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • ۹۹،۲۲۴.۸
   ۵۹۶.۴۱
  • ارزش بازار
  • ۳،۹۵۵،۶۲۱ میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • ۱۳۹۶/۱۱/۰۳    ۱۲:۳۵
 • آخرین قیمت: ۱،۰۰۱
 • حجم معاملات: ۴۴۴،۰۲۹
 • قیمت دیروز: ۹۹۲
 • درصد تغییر قیمت:
  ۰.۹۱
اطلاعات نماد ولغدر(لیزینگ‌خودروغدیر) در گروه سایر واسطه گریهای مالی
وضعیت نماد: مجاز

اطلاعیه

عنوان تاریخ انتشار
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
توضیحات شرکت درخصوص پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰ براساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۵/۰۲
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۹۵/۰۹/۳۰ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۶
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
آگهی ثبت افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
اعلامیه پذیره نویسی عمومی ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
توضیحات شرکت درخصوص اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۶ به همراه آخرین وضعیت پرونده دریافت خسارت از شرکت بیمه سینا (به پیوست) ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
اطلاعیه تکمیلی صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۰۳/۰۴
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی ۱۳۹۵/۰۲/۰۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی ۱۳۹۵/۰۱/۲۹
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۵/۰۱/۲۹
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۴/۱۲/۰۶
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۱۱ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۱۰ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۰۹/۱۶
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳
توضیحات در خصوص اطلاعات پیش بینی شده سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۴ (به پیوست) ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده (به پیوست) ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۰۷/۲۹
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۴/۰۷/۲۹
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۴/۰۷/۲۷
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۴/۰۷/۲۵
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۴/۰۵/۲۶
توضیحات درخصوص تغییر جزئیات پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30/09/94 (به پیوست) ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/09/30 بر اساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه (اصلاحیه) ۱۳۹۴/۰۵/۰۳
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/09/30 بر اساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه (اصلاحیه) ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/09/30 بر اساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1394/03/31 ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/09/30 بر اساس عملکرد واقعی دوره 3 ماهه ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1393/09/30(اصلاحیه) ۱۳۹۴/۰۱/۱۷
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1393/09/30 ۱۳۹۴/۰۱/۱۶
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1393/09/30 ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1393/09/30 ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1394/09/30 ۱۳۹۳/۱۲/۲۱
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1393/09/30 ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1393/09/30 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/09/30 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1393/03/31(حسابرسی شده) ۱۳۹۳/۰۷/۰۲
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1393/03/31 ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
آگهی پرداخت سود سهام (به پیوست) ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/09/30 بر اساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه ۱۳۹۳/۰۴/۰۸
تخفیف بخشی از معوقات شرکت از سوی ایران خودرو دیزل (به پیوست) ۱۳۹۳/۰۳/۱۹
تصمیمات مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1393/09/30 ۱۳۹۳/۰۳/۱۳
خلاصه تصمیمات مجمع عادی به طور فوق العاده (به پیوست) ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1393/09/30 ۱۳۹۳/۰۲/۲۴
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۳/۰۲/۲۴
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1392/12/29 ۱۳۹۳/۰۲/۱۸
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/09/30 بر اساس عملکرد واقعی دوره 3 ماهه ۱۳۹۳/۰۲/۰۹
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1392/09/30(اصلاحیه) ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1392/09/30(اصلاحیه) ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1392/09/30 ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/09/30 (حسابرسی شده) ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1392/09/30 ۱۳۹۳/۰۱/۲۱
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1392/09/30 ۱۳۹۳/۰۱/۲۱
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1392/09/30 ۱۳۹۳/۰۱/۲۱
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1392/09/30 ۱۳۹۳/۰۱/۲۱
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/09/30 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۲/۱۱/۳۰
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/09/30 (حسابرسی شده) ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/09/30 (حسابرسی نشده) ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/09/30 بر اساس عملکرد واقعی دوره 9 ماهه ۱۳۹۲/۰۸/۰۵
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1392/06/31 ۱۳۹۲/۰۸/۰۵
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره ۱۳۹۲/۰۷/۱۳
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1392/03/31(حسابرسی شده) ۱۳۹۲/۰۶/۲۷
تصمیمات مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1391/09/30 ۱۳۹۲/۰۵/۱۲
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1392/03/31 ۱۳۹۲/۰۵/۰۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/09/30 بر اساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه ۱۳۹۲/۰۵/۰۱
در خصوص منتفی شدن فروش املاک مازاد شرکت طی سال مالی جاری (به پیوست) ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
خلاصه تصمیمات مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ 12/03/92 (به پیوست) ۱۳۹۲/۰۳/۱۲
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) (به پیوست) ۱۳۹۲/۰۳/۰۲
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/02/92 (به پیوست) ۱۳۹۲/۰۲/۳۱
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/09/30 بر اساس عملکرد واقعی دوره 3 ماهه ۱۳۹۲/۰۲/۲۲
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1391/12/30 ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1391/09/30 ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1391/09/30 (حسابرسی شده) ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1392/09/30 ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1391/09/30 ۱۳۹۲/۰۲/۱۵

خبر و تحلیل