در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری تسنیم - روسیه رهبری بازار نفت را از عربستان می‌گیرد