در حال انتقال به آدرس درخواستی

دیدار مدیرعامل زیمنس از مپنا؛ شروع فصل تازۀ همکاری‌های مپنا و زیمنس - گروه مپنا