در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - رادیو فرانسه: صنایع آلمانی برای ورود به بازار ایران لحظه شماری می کنند