در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - مذاکرات سایپا با خودروسازان خارجی اوایل سال 95 نهایی می شود