در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر اقتصاد خبر داد احتمال کاهش نرخ سود بانکی در جلسه سه‌شنبه شورای پول و اعتبار